”Maata ei puolusteta varuskunnista käsin”
 |  Ei kommentteja

En usko, että moneen tulevaisuuden todelliseen uhkaan, kuten esimerkiksi öljyonnettomuuteen Itämerellä tai yhteiskunnan tärkeisiin tietojärjestelmiin kohdistuvaan kyberhyökkäykseen varaudutaan parhaiten ylläpitämällä varuskuntia jokaisessa niemen notkossa.

Täysistuntopuheenvuoro: Vuoden 2011 talousarvion palautekeskustelu
 |  Ei kommentteja

Olen todella iloinen siitä, että valtiovarainvaliokunta esittää mietinnössä 200 000 euroa lisämäärärahaa siviilikriisinhallinta-asiantuntijan lähettämiseksi EU-edustustoon.

Täysistuntopuheenvuoro: Vuoden 2011 talousarvion palautekeskustelu
 |  Ei kommentteja

Seuraavalla hallituskaudella edessämme on puolustusvoimien uudistamis- ja järkeistämistyö.

Täysistuntopuheenvuoro: Vuoden 2011 talousarvion palautekeskustelupuheenvuoro
 |  Ei kommentteja

Mielestäni on aina parempi korottaa veroja kuin leikata palveluita, mutta haluaisin siirtää verotuksen painopisteen mieluummin työn verottamisesta ympäristön, saastuttamisen ja kuluttamisen verottamiseen.

Täysistuntopuheenvuoro: Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan, Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan toimintakertomukset 2009
 |  Ei kommentteja

Arvoisa puhemies! Täällä salissa laajasti kannatettu pohjoismainen puolustusyhteistyö on vihreästäkin näkökulmasta erittäin tervetullutta, koska sitä kautta voidaan saada säästöjä, ja mitä vähemmän aseisiin käytetään rahaa, sen parempi. Mutta sitten ihan tästä EU:n roolista turvallisuuspolitiikassa ja ehkä EU:n tulevaisuuden turvallisuusstrategiasta, mihin … Read More

Siilasmaan asevelvollisuusraportti syynissä
 |  Ei kommentteja

Risto Siilasmaan asevelvollisuustyöryhmä julkaisi tänään loppuraporttinsa asevelvollisuuden tulevaisuudesta. Ratsasin raportin tänään ja osallistuin myös Säätytalolla järjestettyyn tilaisuuteen, jossa se luovutettiin puolustusministeri Häkämiehelle. Työryhmän lopputulos oli odotettavissa, koska puolustusministerin toimeksianto perustui jo lähtökohdiltaan ”asevelvollisuuden toimivuuden turvaamiseen” – nykymallinen yleinen asevelvollisuus nähdään … Read More

Vihreät esittelivät asevelvollisuuslinjauksensa: Vihreät pienentäisivät reservin kokoa 75 000 – 150 000 sotilaaseen
 |  Ei kommentteja

Vihreät esittävät asevelvollisuuslinjauksissaan, että Suomessa siirrytään kohti valikoivaa, sukupuolten kesken tasa-arvoista asevelvollisuutta. – Yleisesti hyväksytyt uhkakuvat eivät näytä edellyttävän, että Suomen tulisi ylläpitää 350 000 miehen massa-armeijaa ja yleistä asevelvollisuutta. Suomeen ei arvioida kohdistuvan minkäänlaista sotilaallista uhkaa ilman, että se … Read More

Sumuvuori ryhmäpuheessa Turvallisuuspoliittisesta selonteosta: Ase- ja siviilipalveluksesta kokonaisvaltainen selvitys
 |  Ei kommentteja

Vihreät pitävät hyvin myönteisenä selonteon tukea laajalle turvallisuuskäsitykselle ja siviilikriisinhallinnalle. – Globaalisti katsottuna ilmastonmuutos, ympäristötuhot, kansainvälinen terrorismi, tietoverkkoihin kohdistuvat uhat ja järjestäytynyt rikollisuus ovat nousseet perinteisiä sotilaallisia uhkakuvia todennäköisemmiksi turvallisuusriskeiksi, Johanna Sumuvuori sanoi Vihreiden ryhmäpuheessa. Vihreä eduskuntaryhmä pitää selonteon johtopäätöstä … Read More

Ryhmäpuhe: Turvallisuuspoliittisen selonteon lähetekeskustelu
 |  Ei kommentteja

Arvoisa puhemies, Vuosi vaihtui toisaalta synkissä, toisaalta toiveikkaissa tunnelmissa. Kansainvälinen finanssikriisi on ravistellut koko maailmaa aiheuttaen epävarmuutta ja turvattomuuden tunnetta niin rikkaissa teollisuusmaissa kuin köyhissä kehitysmaissakin. Talouskriisillä voi olla syventyessään myös turvallisuuspoliittisia vaikutuksia. Monessa maassa inhimillinen kärsimys on raakaa ja … Read More

Mielipidekirjoitus Helsingin Sanomissa: Suomen rypäleaselinjaus on kestämätön
 |  Ei kommentteja

 ”Rypälepommien käyttö on sotarikos”, totesivat tutkijat Antero ja Erkki Holmila Vieraskynä-kirjoituksessaan (HS 2.12.). Suomen suunnitelmat hankkia rypäleaseita ja päätös jäädä niiden kieltoa ajavan Oslon sopimusprosessin ulkopuolelle on herättänyt voimakkaita tunteita. Siksi oli ilahduttavaa lukea selkeä ja kiihkoton asiantuntijoiden näkemys Suomen … Read More

1 2