Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen rauhantyön edistämiseen
 |  Ei kommentteja

Rauhanjärjestöillä on ollut merkittävä rooli väkivallattoman toiminnan tukemisessa niin Suomessa kuin maailmallakin. Olemme nähneet, mihin toisenlaisten toimintakeinojen valitseminen johtaa. Rauhanjärjestöt edistävät ja tekevät rauhankasvatusta kouluissa ja osallistuvat yhteiskunnalliseen keskusteluun avauksilla ja taustapapereilla. Järjestöt toimivat kansainvälisesti tukemalla YK:n vuosituhattavoitteiden toteutumista, edistämällä … Read More

Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen energiansäästön ja uusiutuvan energian käytön edistämiseen ja energiatiedotukseen
 |  Ei kommentteja

Energian säästön ja uusiutuvien energialähteiden käytön edistämistä toteutetaan syksyllä 2008 valmistuvan hallituksen ilmasto- ja energiastrategian tavoitteiden mukaisesti. Euroopan unionissa on sovittu energiatehokkuuden parantamisesta 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Säästötavoitteesta säädetään energiapalveluita ja energian loppukäytön tehokkuutta koskevalla direktiivillä, jonka tavoitteiden saavuttaminen … Read More

Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen suurten kaupunkien joukkoliikennetukeen
 |  Ei kommentteja

Eduskunta on ensi vuonna aloittamassa ensimmäistä kertaa suurten kaupunkien joukkoliikenteen tukemisen. Liikenteen ilmastopäästöt muodostavat viidenneksen Suomen kaikista ilmastopäästöistä. Joukkoliikenteen suosiminen on paras keino näiden päästöjen vähentämiseen. Tehokkainta joukkoliikenteen edistäminen on siellä, missä ihmisiä on paljon. Eduskunnan päätös suurten kaupunkien joukkoliikenteen … Read More

Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen rauhantyön edistämiseen
 |  Ei kommentteja

Rauhanjärjestöillä on ollut merkittävä rooli väkivallattoman toiminnan tukemisessa niin Suomessa kuin maailmallakin. Olemme nähneet, mihin toisenlaisten toimintakeinojen valitseminen johtaa. Rauhanjärjestöt edistävät ja tekevät rauhankasvatusta kouluissa ja osallistuvat yhteiskunnalliseen keskusteluun avauksilla ja taustapapereilla. Järjestöt toimivat kansainvälisesti tukemalla YK:n vuosituhattavoitteiden toteutumista, edistämällä … Read More

Talousarvioaloite Helsingin talousarvioon: Maahanmuuttajien yhteispalvelupisteen perustaminen
 |  Ei kommentteja

Itäkeskuksessa toimii vuonna 2000 ESR-rahoituksella aloitettu ja 2004 kaupungin omaksi toiminnaksi vakinaistettu sosiaaliviraston alainen maahanmuuttajien neuvontapiste, joka tarjoaa neuvontapalveluita noin kymmenellä eri kielellä. Helsinkiläiset maahanmuuttajat saavat neuvontapisteestä apua muun muassa sosiaaliturvaan, asumiseen, oleskelulupiin, työelämään, perheongelmiin, koulutukseen ja viranomaisasiointiin liittyvissä kysymyksissä. … Read More

Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen rauhantyön edistämiseen
 |  Ei kommentteja

Suomalainen rauhanliike on tullut tänä vuonna sadan vuoden ikään. Rauhanjärjestöillä on ollut merkittävä rooli väkivallattoman toiminnan tukemisessa niin Suomessa kuin maailmallakin. Olem-me nähneet, mihin toisenlaisten toimintakeinojen valitseminen johtaa. Rauhanjärjestöt edistävät ja tekevät rauhankasvatusta kouluissa ja osallistuvat yhteiskunnalliseen keskusteluun avauksilla ja … Read More

Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen kulttuurilehtien tukemiseen
 |  Ei kommentteja

Opetusministeriö avustaa kulttuurilehtiä, jotka ylläpitävät kulttuurista, tieteestä, taiteesta tai uskon-nollisesta elämästä käytävää yhteiskunnallista keskustelua. Vuonna 2007 tukea sai 116 eri lehteä. Tuki kattaa erittäin laajan kirjon lehtiä, joiden teemat ja erityisalueet vaihtelevat taiteesta tietee-seen, uskonnollisesta keskustelusta yhteiskuntapolitiikkaan ja harrastuslehtiin asti. … Read More

Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen siviilikriisinhallintatoiminnan kehittämiseksi
 |  Ei kommentteja

Suomi on ollut aktiivinen Euroopan unionin kriisinhallintaulottuvuuden – niin sotilaallisen kuin siviili-kriisinhallinnan – kehittämisessä. Samoin Suomi on ollut tiiviisti mukana YK:n rauhanturva-operaatioissa. Konfliktien ratkaiseminen edellyttää nykyään aiempaa laaja-alaisempia toimintata-poja ja toimivaa siviili-sotilas-yhteistyötä. Maamme hallitus on ohjelmassaan sitoutunut vahvistamaan Suomen valmiuksia … Read More

Talousarvioaloite Helsingin talousarvioon: Kaupungin museoiden pääsymaksuista luopuminen
 |  Ei kommentteja

Viime vuosina on useissa eri maissa luovuttu eräiden museoiden pääsymaksuista. Käytännön kokemukset osoittavat, että pääsymaksuista luopuminen on moninkertaistanut museoiden kävijämäärät. Helsingin kaupunginmuseo toimii jo nyt osittain ilman pääsymaksuja: museot ovat torstaisin ilmaisia ja alle 18-vuotiaat pääsevät museoihin ilmaiseksi aina. Pääsymaksutulot … Read More

Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen työmarkkinatuen korottamiseen
 |  Ei kommentteja

Aloite on osa vihreän eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjettia. Perustuslain 19 §:n 2 momentin mukaan lailla taataan jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä lapsen syntymän ja huoltajan menetyksen perusteella. Perustuslain nojalla ns. syyperusteista toimeentuloa saavien ei tulisi joutua … Read More

1 2