Täysistuntopuheenvuoro: Opposition välikysymys tuloerojen kasvusta ja verotuksen rakenteesta
 |  Ei kommentteja

Mielestäni nyt on relevanttia puhua siitä, mikä on jäänyt tältä hallitukselta kesken, mutta itselläni ei ole mitään hävettävää ainakaan verrattaessa edellisen hallituksen perusturvan nostamiseen.

Kirjallinen kysymys: Yksinhuoltajaperheiden kohtelu kotitalousvähennyksen myöntämisessä
 |  Ei kommentteja

Eduskunnan puhemiehelle Kotona tai vapaa-ajan asunnolla teetetyn työn kustannuksista voi saada kotitalousvähennyksen, jonka voi osittain vähentää verotuksessa. Vuodelle 2009 vähennys nousi korkeintaan 2 300 eurosta korkeintaan 3 000 euroon henkilöä kohden. Vähennyksen voi saada tavanomaisesta kotitalous-, hoiva- ja hoitotyöstä tai … Read More

Eurovaalikampanjani teemat
 |  Ei kommentteja

Eurovaalikampanjani tärkeimmät sisällöt ovat sosiaalisen Euroopan rakentaminen, Euroopan unionin kehittäminen siviilikriisinhallinnan suurvallaksi sekä ilmastopolitiikan suunnannäyttäjäksi. Sosiaalinen Eurooppa Uskon, että EU:n niin kutsuttu legitimiteettivaje ja kansalaisten laimea kiinnostus unionin päätöksentekoa kohtaan johtuu suureksi osaksi siitä, että sosiaalisen Euroopan rakentaminen on jäänyt … Read More

Täysistuntopuheenvuoro: Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2010-2013
 |  Ei kommentteja

Arvoisa puhemies! Ennusteiden mukaan koko maailmantalous supistuu tänä vuonna ensimmäistä kertaa sitten 1930-luvun suuren laman. Ajatus vapaasta markkinataloudesta ilman riittävää poliittista sääntelyä on osoittautunut täysin kestämättömäksi ja vastuuttomaksi tieksi, jota kauhistellaan nyt ympäri maailmaa niin politiikan vasemmalla kuin oikeallakin laidalla. … Read More

Ryhmäpuhe: Vuoden 2009 talousarvioesityksen palautekeskustelu
 |  Ei kommentteja

Arvoisa puhemies! Vuosi sitten joulukuussa vihreiden ryhmäpuhe talousarviosta alkoi huomiolla, että eduskunnan on varauduttava talouden taantumaan, joka on seurausta Yhdysvaltain asuntoluottokriisistä. Nyt tuo taantuma on käsillä. Tästä alamäestä ei todennäköisesti ole tulossa 1990-luvun laman syvyistä, mutta vaikea siitä on tulossa … Read More

Täysistuntopuheenvuoro: Vuoden 2009 talousarvion lähetekeskustelu
 |  Ei kommentteja

Lähetekeskustelussa käyttämäni puheenvuoro Johanna Sumuvuori /vihr: Arvoisa puhemies! Arvoisat kollegat! Maailmanlaajuisesta rahoituskriisistä on puhuttu nyt noin vuoden ajan. Erityisesti Yhdysvalloissa on harjoitettu poliitikkojen suostumuksella keskuspankissa ja valtiovarainministeriössä politiikkaa, joka on suosinut finanssiyritysten etua. Valittu linja on osoittautunut tuhoisaksi, ja nyt … Read More

Ryhmäpuhe: Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2009-2012. Palautekeskustelu
 |  Ei kommentteja

Arvoisa puhemies! Vihreiden politiikan tavoitteena on ympäristönsuojelun, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja onnellisuuden edistäminen. Tarkastelemme myös kehyspäätöstä näiden arvojen pohjalta. Kehyksissä on monia asioita, joihin vihreät ovat erittäin tyytyväisiä, mutta myös asioita, jotka saatiin vasta alulle tai joita ei onnistuttu vielä saavuttamaan … Read More

Vuoden 2008 talousarviokeskustelu
 |  Ei kommentteja

Arvoisa puhemies! Vihreästä näkökulmasta ensi vuoden budjetissa tehdään tähän mennessä tuntuvimmat ratkaisut kohti ekologista verouudistusta. Myös ihmisten hyvinvoinnin taloudellisten edellytysten osalta tehdään päätöksiä, joita odotettiin kovasti jo edellisiltä hallituksilta ja jotka ylläpitävät pohjoismaista hyvinvointimallia. Opposition kritiikkiin voi summaten todeta, että … Read More

Täysistuntopuheenvuoro: Vuoden 2008 budjetin lähetekeskustelu
 |  Ei kommentteja

Arvoisa puhemies! Vuosi sitten tähän samaan aikaan vaadin edelliseltä hallitukselta tukea opiskelijajärjestöjen esitykselle 15 prosentin korotuksesta opintorahaan. Edellinen hallitus ei kuitenkaan ollut valmis opiskelijoiden aseman parantamiseen. Istuva hallitus sen sijaan on. Opintorahan 15 prosentin tasokorotus toteutuu ensi vuoden syksystä lukien … Read More

Täysistuntopuheenvuoro: Kehysselonteon 2008-2011 lähetekeskustelu
 |  Ei kommentteja

Arvoisa puhemies! Hallituksen kehysselonteko on paperi, jossa hallitusohjelma puristetaan valtiontalouden menokehykseen. Välillä se tuottaa pettymyksiä, välillä taas ihan mukaviakin, iloisia tuntemuksia. Erityisen iloinen henkilökohtaisesti olen opiskelijoiden puolesta. Huolimatta opintorahan 15 prosentin korotuksen valitettavasta lykkääntymisestä syyslukukauden 2008 alkuun tämä kehyspäätös kohtelee … Read More

1 2