Sumuvuori ryhmäpuheessa Turvallisuuspoliittisesta selonteosta: Ase- ja siviilipalveluksesta kokonaisvaltainen selvitys
 |  Ei kommentteja

Vihreät pitävät hyvin myönteisenä selonteon tukea laajalle turvallisuuskäsitykselle ja siviilikriisinhallinnalle. – Globaalisti katsottuna ilmastonmuutos, ympäristötuhot, kansainvälinen terrorismi, tietoverkkoihin kohdistuvat uhat ja järjestäytynyt rikollisuus ovat nousseet perinteisiä sotilaallisia uhkakuvia todennäköisemmiksi turvallisuusriskeiksi, Johanna Sumuvuori sanoi Vihreiden ryhmäpuheessa. Vihreä eduskuntaryhmä pitää selonteon johtopäätöstä … Read More

Ryhmäpuhe: Turvallisuuspoliittisen selonteon lähetekeskustelu
 |  Ei kommentteja

Arvoisa puhemies, Vuosi vaihtui toisaalta synkissä, toisaalta toiveikkaissa tunnelmissa. Kansainvälinen finanssikriisi on ravistellut koko maailmaa aiheuttaen epävarmuutta ja turvattomuuden tunnetta niin rikkaissa teollisuusmaissa kuin köyhissä kehitysmaissakin. Talouskriisillä voi olla syventyessään myös turvallisuuspoliittisia vaikutuksia. Monessa maassa inhimillinen kärsimys on raakaa ja … Read More

Suomen ei syytä hinkua identiteettiään etsivään Natoon
 |  Ei kommentteja

Nato on kylmän sodan aikainen sotilasorganisaatio, joka etsii itselleen uutta suuntaa ja uusia tehtäviä. Nyt Nato kehittää NRF-toimintaa ja pyrkii profiloitumaan pikemminkin kriisinhallintaorganisaationa kuin sotilasliittona. Nato on jo nyt Suomelle yhteistyökumppani rauhankumppanuuden muodossa, mutta järjestön tulevaisuus on melkoisessa murrosvaiheessa. – … Read More

Täysistuntopuheenvuoro: Siviilipalveluslain lähetekeskustelu
 |  Ei kommentteja

Arvoisa puhemies! Siviilipalvelus on ollut olemassa vuodesta 1931, jolloin säädettiin Suomen ensimmäinen siviilipalveluslaki Lex Pekurinen. Oikeus kieltäytyä aseista ei kuitenkaan koskenut tuolloin kriisin aikaa, ja vakaumuksensa vuoksi kaikesta väkivallasta kieltäytynyt Arndt Pekurinen teloitettiin marraskuussa 1941. Sittemmin on Pekurisen maine palautettu, … Read More

Täysistuntopuheenvuoro: Vuoden 2008 budjetin lähetekeskustelu
 |  Ei kommentteja

Arvoisa puhemies! Vuosi sitten tähän samaan aikaan vaadin edelliseltä hallitukselta tukea opiskelijajärjestöjen esitykselle 15 prosentin korotuksesta opintorahaan. Edellinen hallitus ei kuitenkaan ollut valmis opiskelijoiden aseman parantamiseen. Istuva hallitus sen sijaan on. Opintorahan 15 prosentin tasokorotus toteutuu ensi vuoden syksystä lukien … Read More

Täysistuntopuheenvuoro: Kehysselonteon 2008-2011 lähetekeskustelu
 |  Ei kommentteja

Arvoisa puhemies! Hallituksen kehysselonteko on paperi, jossa hallitusohjelma puristetaan valtiontalouden menokehykseen. Välillä se tuottaa pettymyksiä, välillä taas ihan mukaviakin, iloisia tuntemuksia. Erityisen iloinen henkilökohtaisesti olen opiskelijoiden puolesta. Huolimatta opintorahan 15 prosentin korotuksen valitettavasta lykkääntymisestä syyslukukauden 2008 alkuun tämä kehyspäätös kohtelee … Read More

Ryhmäpuhe: Vihreä vaihtoehtobudjetti
 |  Ei kommentteja

Arvoisa puhemies! Vihreä eduskuntaryhmä julkaisi tosiaan eilen tasapainoisen vaihtoehtobudjettiesityksen, jossa painotetaan erityisesti köyhyyden ja eriarvoisuuden poistamista, ilmastonmuutoksen torjumista ja kulttuurin merkitystä ihmisten hyvinvoinnille. Vihreä eduskuntaryhmä ei voi hyväksyä köyhyyden ja eriarvoisuuden kasvamista sellaisena aikana, jolloin kansantaloudella pyyhkii hyvin. Monet köyhyystutkijat … Read More

Täysistuntopuheenvuoro: Asevelvollisuuslaki
 |  Ei kommentteja

Arvoisa puhemies! On jo aikakin uusia asevelvollisuuslakiamme, sillä edellinen on yli 50 vuotta vanha ja tehty aivan toisenlaisessa Suomessa kuin missä tällä hetkellä elämme. Harmi kyllä tämä uudistus uhkaa nyt jäädä melko torsoksi, sillä se ei millään tavalla uudista asevelvollisuusjärjestelmää, … Read More

Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen siviilipalvelusmiesten asumiskustannusten korvaamiseen
 |  Ei kommentteja

Aloite on osa vihreän eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjettia. Siviilipalvelusmiehet ovat siviilipalveluksen aikana oikeutettuja ilmaiseen majoitukseen, jonka kustantaminen on siviilipalveluslaissa säädetty palveluspaikan tehtäväksi. Käytännössä tämä laissa turvattu oikeus ei kuitenkaan toteudu. Työministeriön vuonna 2000 tekemän selvityksen mukaan vain kolmannes siviilipalveluspaikoista selviytyy asumiskustannusten korvaamisesta … Read More

Kyselytuntikysymys: Siviilipalvelusajan pituus
 |  Ei kommentteja

Johanna Sumuvuori /vihr: Arvoisa puhemies! Puolustusvoimain komentaja amiraali Juhani Kaskeala esitti nyt syyskuussa maanpuolustuskurssin avajaisissa siviilipalvelusajan lyhentämistä 12 kuukauteen nykyisestä 395 vuorokaudesta. Amiraali Kaskealan mukaan siviilipalveluksen tulisi tukea yhteiskunnan turvallisuuden vahvistamista eikä sitä pitäisi kokea rangaistuksena. Amiraali Kaskealan esitys on … Read More