Ruuhkamaksut kehiin!
 |  Ei kommentteja

Toivon, että seuraavassa hallitusohjelmassa lukee, että pääkaupunkiseudulla otetaan käyttöön ruuhkamaksut, että välillä saa päästää niitä leveitä hymyjäkin.

Kyselytuntikysymys: Ruuhkamaksujärjestelmän käyttöönotto
 |  Ei kommentteja

On tutkittu ainoastaan satelliittipaikannukseen perustuvaa ruuhkamaksujärjestelmää. Sellaista ei ole missään maailmalla, missään maassa eikä millään alueella ruuhkamaksutarkoituksessa käytössä ja sen takia minusta siihen liittyy erittäin epävarmuustekijöitä.

Täysistuntopuheenvuoro: Vuoden 2011 talousarvion palautekeskustelu
 |  Ei kommentteja

Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmän kehittäminen on välttämätöntä myös kansainvälisten liikenneyhteyksien tulevaisuuden kannalta.

Täysistuntopuheenvuoro: Valtineuvoston selonteko metropolipolitiikasta
 |  Ei kommentteja

Johanna Sumuvuori: Arvoisa puhemies! Arvoisa puhemies! Itsekin olen tosi onnellinen siitä, että täällä on keskusteltu varsin yksimielisesti siitä, että menestyvä Pääkaupunkiseutu on koko maan etu. Yksi asia kuitenkin kiinnitti erityistä huomiotani keskustan ryhmäpuheenvuorossa, ja se oli tämä ajatus näistä hajakeskitetyistä … Read More

Täysistuntopuheenvuoro: Liikennepoliittisen selonteon palautekeskustelu
 |  Ei kommentteja

Arvoisa puhemies! Hallituksen ensimmäinen liikennepoliittinen selonteko vie liikennepolitiikkaa pois yksittäisistä siltarummuista kohti järkeviä kokonaisuuksia. Samalla selonteossa nähdään, että liikennepolitiikka on keskeinen osa myös ilmastopolitiikkaa. Keinojen ja rahan suhteen ollaan vielä varovaisia, mutta suunta on lopultakin, tosin vuosia liian myöhään, oikea. … Read More

Täysistuntopuheenvuoro: Valtioneuvoston liikennepoliittinen selonteko: Liikennepolitiikan linjat ja liikenneverkon kehittämis- ja rahoitusohjelma vuoteen 2020. Lähetekeskustelu
 |  Ei kommentteja

Arvoisa puhemies! Nyt käsitteillä oleva selonteko antaa mainion mahdollisuuden nähdä liikennepolitiikan kokonaisuutena, ei pelkästään mittelönä yksittäisistä tiehankkeista tai rekkaparkeista. Selonteko tuo harjoitettuun liikennepolitiikkaan pitkäjänteisyyttä ja ratkaisuja, joiden on tarkoitus vähentää erityisesti liikenteen ilmastovaikutuksia. Vihreiden mielestä liikennepäätöksiä ei voida tehdä pelkästään … Read More

Kyselytuntikysymys: Ruuhkamaksut
 |  Ei kommentteja

Johanna Sumuvuori/vihr: Arvoisa puhemies! On ollut ilahduttavaa seurata, että vihreiden pitkään kannattamat ruuhkamaksut ovat nousseet näyttävästi julkiseen keskusteluun. Erityisen hienoa on ollut se, että myös liikenneministeri Vehviläinen on suhtautunut myönteisesti ruuhkamaksujen käyttöönottoon. Ruuhkamaksujen käytöstähän on erittäin hyviä kokemuksia Euroopasta, esimerkiksi … Read More