Sumuvuori ryhmäpuheessa Turvallisuuspoliittisesta selonteosta: Ase- ja siviilipalveluksesta kokonaisvaltainen selvitys
 |  Ei kommentteja

Vihreät pitävät hyvin myönteisenä selonteon tukea laajalle turvallisuuskäsitykselle ja siviilikriisinhallinnalle. – Globaalisti katsottuna ilmastonmuutos, ympäristötuhot, kansainvälinen terrorismi, tietoverkkoihin kohdistuvat uhat ja järjestäytynyt rikollisuus ovat nousseet perinteisiä sotilaallisia uhkakuvia todennäköisemmiksi turvallisuusriskeiksi, Johanna Sumuvuori sanoi Vihreiden ryhmäpuheessa. Vihreä eduskuntaryhmä pitää selonteon johtopäätöstä … Read More

Sumuvuori ryhmäpuheenvuorossa: Suomalaisesta kriisinhallinnasta puuttuu poliittinen visio
 |  Ei kommentteja

Vihreät eivät usko, että aseilla ratkottaisiin maailman kriisit. Ykköskeino rauhanrakentamisessa on aina konfliktien ennaltaehkäisy sotilaallisen voimankäytön sijaan. – Suurimmat uhat turvallisuudellemme eivät ole sotilaalliset uhat tai terrorismi, vaan ilmastonmuutos ja inhimillisen hyvinvoinnin epätasainen jakautuminen maailmassa, kansanedustaja Johanna Sumuvuori totesi Suomen … Read More

Ryhmäpuhe: Valtioneuvoston selonteko Suomen osallistumisesta Naton nopean toiminnan joukkojen (Nrf) täydentävään toimintaan
 |  Ei kommentteja

Arvoisa puhemies! Vihreät eivät usko, että aseilla ratkottaisiin maailman kriisit. Vihreille ykköskeino rauhanrakentamisessa on aina konfliktien ennaltaehkäisy sotilaallisen voimankäytön sijaan. Mielestämme kriisinhallinta on nähtävä kokonaisuutena, jossa on sekä siviili- että sotilaallinen ulottuvuus. Meille kriisien ennaltaehkäisy ja siviilikriisinhallinta ovat ensisijaiset kriisinhallinnan … Read More

Suomen ei syytä hinkua identiteettiään etsivään Natoon
 |  Ei kommentteja

Nato on kylmän sodan aikainen sotilasorganisaatio, joka etsii itselleen uutta suuntaa ja uusia tehtäviä. Nyt Nato kehittää NRF-toimintaa ja pyrkii profiloitumaan pikemminkin kriisinhallintaorganisaationa kuin sotilasliittona. Nato on jo nyt Suomelle yhteistyökumppani rauhankumppanuuden muodossa, mutta järjestön tulevaisuus on melkoisessa murrosvaiheessa. – … Read More

Täysistuntopuheenvuoro: Kriisinhallintaselonteko
 |  Ei kommentteja

(Valtioneuvoston selonteko Suomen osallistumisesta Afganistanin ISAF-operaatioon, Suomen osallistumisesta EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon Tshadissa ja Keski-Afrikan tasavallassa (EUFOR TCHAD/RCA) sekä sotilasosaston asettamisesta korkeaan valmiuteen osana Ruotsin, Suomen, Viron, Irlannin ja Norjan muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.1.-30.6.2008) Arvoisa puhemies! Totesin jo aiemmin debatissa, … Read More

Eduskuntavaaliohjelma 2007
 |  Ei kommentteja

Resepti paremmalle politiikalle – Ettei maapallo muutu huonoksi katastrofielokuvaksi LOPETETAAN MAAPALLON POTKIMINEN Suomalaisten ekologinen jalanjälki on maailman viidenneksi suurin. Lisääntyvä kulutus ei kuitenkaan tee elämää kovin onnelliseksi. Monen elämänlaatua parantaisi huomattavasti enemmän riittävä vapaa-aika ja varma toimeentulo. Politiikan ylimpänä tavoitteena … Read More