Vihreät tyytyväisiä eduskunnan budjettineuvotteluihin: Luontopalveluiden rahat turvattiin
 |  Ei kommentteja

Hallituspuolueiden eduskuntaryhmät pääsivät tänä aamuna sopuun ensi vuoden budjetista. Hallituksen elokuisen budjettiriihen jälkeen eduskuntaryhmät ovat syksyn aikana neuvotelleet n. 60 miljoonan euron jakovaran kohdentamisesta. Vihreiden neuvottelijoina toimivat valtiovarainvaliokunnan jäsenet, kansanedustaja ja Vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Kirsi Ojansuu sekä kansanedustaja Johanna Sumuvuori. … Read More

Täysistuntopuheenvuoro: Valtioneuvoston selonteko kotouttamislain toimeenpanosta
 |  Ei kommentteja

Arvoisa puhemies! Kuten vihreiden ryhmäpuheenvuorossa jo todettiin, ihmiset ovat aina liikkuneet. 1800- ja 1900-luvuilla suomalaiset muuttivat sankoin joukoin ulkomaille, 2000-luvulla muuttoliike suuntautuu ulkomailta Suomeen. Keskustelemme tänään erittäin tärkeästä asiasta. On arvioitu, että esimerkiksi helsinkiläisistä joka neljäs on maahanmuuttajataustainen vuonna 2025. … Read More

Talousarvioaloite Helsingin talousarvioon: Maahanmuuttajien yhteispalvelupisteen perustaminen
 |  Ei kommentteja

Itäkeskuksessa toimii vuonna 2000 ESR-rahoituksella aloitettu ja 2004 kaupungin omaksi toiminnaksi vakinaistettu sosiaaliviraston alainen maahanmuuttajien neuvontapiste, joka tarjoaa neuvontapalveluita noin kymmenellä eri kielellä. Helsinkiläiset maahanmuuttajat saavat neuvontapisteestä apua muun muassa sosiaaliturvaan, asumiseen, oleskelulupiin, työelämään, perheongelmiin, koulutukseen ja viranomaisasiointiin liittyvissä kysymyksissä. … Read More

Täysistuntopuheenvuoro: Hallitusohjelmakeskustelu
 |  Ei kommentteja

Arvoisa puhemies! Maahan ei saatu täydellistä hallitusohjelmaa, mutta saatiin kyllä mielestäni paljon parempi ohjelma kuin se paperi, jota edellinen hallitus noudatti ja jätti myös noudattamatta. Pidin viime vuoden joulukuussa vihreiden ryhmäpuheen edellisen hallituksen viimeisen talousarvion palautekeskustelussa. Kun nyt katselen sitä … Read More

Eduskuntavaaliohjelma 2007
 |  Ei kommentteja

Resepti paremmalle politiikalle – Ettei maapallo muutu huonoksi katastrofielokuvaksi LOPETETAAN MAAPALLON POTKIMINEN Suomalaisten ekologinen jalanjälki on maailman viidenneksi suurin. Lisääntyvä kulutus ei kuitenkaan tee elämää kovin onnelliseksi. Monen elämänlaatua parantaisi huomattavasti enemmän riittävä vapaa-aika ja varma toimeentulo. Politiikan ylimpänä tavoitteena … Read More

Täysistuntopuheenvuoro: Maahanmuutto
 |  Ei kommentteja

Arvoisa puhemies! Suomesta on historian eri vaiheissa lähdetty isoina joukkoina työn perässä niin Pietariin, Yhdysvaltoihin kuin Ruotsiinkin. Suomalaiset on otettu näihin maihin vastaan, he ovat tehneet siellä töitä, jääneet sinne asumaan ja osallistuneet yhteisöjensä kehittämiseen. Maapallolla on jatkuvasti liikkeellä valtava … Read More

Täysistuntopuheenvuoro: Ihmiskauppa
 |  Ei kommentteja

Arvoisa puhemies! On hienoa, että ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä saa nyt vahvemman aseman, kun se sisällytetään tähän maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annettuun lakiin. Lakiesitys on sinällään ihan hyvä. Siinä painotetaan oikeita asioita kuten uhrikeskeisyyttä ja ihmisoikeusperustaista näkökulmaa. Se linjaus on … Read More

Kirjallinen kysymys: Maahanmuuttajataustaisten opettajien pätevöitymiskoulutus
 |  Ei kommentteja

Maahanmuuttajataustaisten opettajien määrä on viime vuosina kasvanut Suomessa voimakkaasti. Ulkomailta tulleet opettajat ovat suomalaiselle koulutusjärjestelmälle rikkaus: he tuovat moniarvoisuutta suomalaisiin kouluihin ja lisäävät monikulttuurisuuden ymmärtämistä. Maahanmuuttajataustaisia oppilaita ja opiskelijoita on suomalaisissa kouluissa ja oppilaitoksissa noin 35 000. Maahanmuuttajataustaisten opettajien enemmistö … Read More