Vihreät: Vanhemmuuden kaikki kustannukset jaettava työnantajien kesken
 |  Ei kommentteja

Vihreät esittävät vanhempainvapaiden uudistamista ja vanhemmuuden kustannusten jaon uudistamista. Vanhemmuuden ja työn on oltava paremmin yhteensovitettavissa molempien vanhempien kohdalla. Tavoitteena on rakentaa sellainen uudistus, jossa lapsen etu toteutuisi parhaiten. Vihreät esittää vanhempainvapaamallia, jossa kuusi kuukautta kiintiöidään äidin käyttöön, kuusi isän … Read More

Vihreät esittelivät asevelvollisuuslinjauksensa: Vihreät pienentäisivät reservin kokoa 75 000 – 150 000 sotilaaseen
 |  Ei kommentteja

Vihreät esittävät asevelvollisuuslinjauksissaan, että Suomessa siirrytään kohti valikoivaa, sukupuolten kesken tasa-arvoista asevelvollisuutta. – Yleisesti hyväksytyt uhkakuvat eivät näytä edellyttävän, että Suomen tulisi ylläpitää 350 000 miehen massa-armeijaa ja yleistä asevelvollisuutta. Suomeen ei arvioida kohdistuvan minkäänlaista sotilaallista uhkaa ilman, että se … Read More