Ruuhkamaksut kehiin!
 |  Ei kommentteja

Toivon, että seuraavassa hallitusohjelmassa lukee, että pääkaupunkiseudulla otetaan käyttöön ruuhkamaksut, että välillä saa päästää niitä leveitä hymyjäkin.

Kyselytuntikysymys: Ruuhkamaksujärjestelmän käyttöönotto
 |  Ei kommentteja

On tutkittu ainoastaan satelliittipaikannukseen perustuvaa ruuhkamaksujärjestelmää. Sellaista ei ole missään maailmalla, missään maassa eikä millään alueella ruuhkamaksutarkoituksessa käytössä ja sen takia minusta siihen liittyy erittäin epävarmuustekijöitä.

Täysistuntopuheenvuoro: Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko ilmasto- ja energiapolitiikasta: kohti vähäpäästöistä Suomea – palautekeskustelu
 |  Ei kommentteja

Verotuksella pitää tukea päästöjen vähentämistä, ei niiden lisäämistä. On myös oikeudenmukaista, että ilmastonmuutoksen torjuntaan osallistuvat kaikki ikäpolvet eikä sotkua jätetä omien lasten ja heidän lastensa siivottavaksi.

Täysistuntopuheenvuoro: Vuoden 2011 talousarvion palautekeskustelu
 |  Ei kommentteja

Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmän kehittäminen on välttämätöntä myös kansainvälisten liikenneyhteyksien tulevaisuuden kannalta.

Täysistuntopuheenvuoro: Vuoden 2011 talousarvioesityksen lähetekeskustelu
 |  Ei kommentteja

Arvoisa puhemies! Ensi vuoden budjetissa pitäisi samaan aikaan pitää kiinni hyvinvointivaltion palveluista, parantaa sosiaaliturvaa ja työllisyyttä, täyttää ilmastonsuojeluvelvoitteet ja kaventaa budjetin alijäämää, eli ei mikään helppo yhtälö. Hyvinvointivaltion pitäminen kuosissa on taloudellisesti vaikeana aikana entistä tärkeämpää, koska kaikkein heikoimmassa asemassa … Read More

Ryhmäpuhe: Vuoden 2010 kolmas lisätalousarvio
 |  Ei kommentteja

Arvoisa puhemies! Haluaisin nostaa valtion kolmannen lisätalousarvion osalta esiin pari tärkeää asiaa. Totesin jo aiemmin debatissa, että velkaantumisen hillitseminen on tärkeää myös sukupolvien oikeudenmukaisuuden kannalta. Valtion nettolainanoton tarve on kuluvana vuonna 12 miljardia euroa, minkä seurauksena valtionvelan määrä on arviolta … Read More

Kyselytuntikysymys: Suomen valmius nopean öljyntorjunnan aloittamiseksi
 |  Ei kommentteja

Osallistuin kyselytunnilla keskusteluun Suomen öljyntorjuntavalmiudesta: Pentti Tiusanen/vas: Arvoisa herra puhemies! Ympäristöstä piittaamattoman ahneuden seuraukset näkyvät nyt Meksikonlahdella. Täällä Suomenlahden läpi kulkee öljyä yli 150 miljoonaa tonnia vuodessa ja määrä on kovassa kasvussa. Tämä merkitsee 400 000 tonnia öljyä tästä ohitsemme … Read More

Ryhmäpuhe: Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2011-2014. Palautekeskustelu
 |  Ei kommentteja

Johanna Sumuvuori /vihr (ryhmäpuhe): Arvoisa puhemies! Vihreät edellyttävät tulevalta kehyskaudelta talouden kestävyyden lisäksi myös sosiaalista ja ekologista kestävyyttä. Kansainvälisen finanssikriisin vaikutukset ja kiihtyvä väestön ikärakenteen muuttuminen edellyttävät myös merkittävää tuottavuuden parantamista ja tehokkuuden lisäämistä. Talouden tehokkuus- ja tuottavuusvaatimusten rinnalla on … Read More

Eurovaalikampanjani teemat
 |  Ei kommentteja

Eurovaalikampanjani tärkeimmät sisällöt ovat sosiaalisen Euroopan rakentaminen, Euroopan unionin kehittäminen siviilikriisinhallinnan suurvallaksi sekä ilmastopolitiikan suunnannäyttäjäksi. Sosiaalinen Eurooppa Uskon, että EU:n niin kutsuttu legitimiteettivaje ja kansalaisten laimea kiinnostus unionin päätöksentekoa kohtaan johtuu suureksi osaksi siitä, että sosiaalisen Euroopan rakentaminen on jäänyt … Read More

Vihreät ajavat eurovaaleissa Rail Baltican rakentamista Tallinnasta Keski-Eurooppaan
 |  Ei kommentteja

Junalla on päästävä yön yli Eurooppaan Vihreät ajavat eurovaaleissa Rail Balticaa eli Tallinnasta Baltian läpi Keski-Eurooppaan kulkevaa yhtenäistä junayhteyttä. Suomi kytkeytyisi siihen alkuvaiheessa lauttayhteyden kautta. Rail Baltica yhdistäisi Suomen eurooppalaiseen liikenneverkkoon ja Keski-Eurooppaan silloinkin, kun ilmastosyyt tekevät lentämisestä paitsi ympäristölle … Read More

1 2