Valtuustoaloite: Kalasataman keskuksen ympäristötaide
 |  Ei kommentteja

Valtuustoaloite Kalasataman keskuksen hankekuvauksessa kerrotaan alueen rakentamisaikaisen ja pysyvän ympäristötaiteen suunnittelusta ja toteutuksen koordinoinnista. Kalasataman keskuksen toteuttajan edellytetään toimivan yhteistyössä taidekonsultin kanssa taiteen suunnittelussa ja toteutuksessa. Etenkin rakentamisajan taiteeksi sopisi hyvin graffitiseinät. Suvilahden graffitiaita on ollut niin suosittu, että sinne … Read More

Ryhmäpuhe: Vuoden 2009 talousarvioesityksen palautekeskustelu
 |  Ei kommentteja

Arvoisa puhemies! Vuosi sitten joulukuussa vihreiden ryhmäpuhe talousarviosta alkoi huomiolla, että eduskunnan on varauduttava talouden taantumaan, joka on seurausta Yhdysvaltain asuntoluottokriisistä. Nyt tuo taantuma on käsillä. Tästä alamäestä ei todennäköisesti ole tulossa 1990-luvun laman syvyistä, mutta vaikea siitä on tulossa … Read More

Täysistuntopuheenvuoro: Vuoden 2009 talousarvion lähetekeskustelu
 |  Ei kommentteja

Lähetekeskustelussa käyttämäni puheenvuoro Johanna Sumuvuori /vihr: Arvoisa puhemies! Arvoisat kollegat! Maailmanlaajuisesta rahoituskriisistä on puhuttu nyt noin vuoden ajan. Erityisesti Yhdysvalloissa on harjoitettu poliitikkojen suostumuksella keskuspankissa ja valtiovarainministeriössä politiikkaa, joka on suosinut finanssiyritysten etua. Valittu linja on osoittautunut tuhoisaksi, ja nyt … Read More

Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen kulttuurilehtien tukemiseen
 |  Ei kommentteja

Opetusministeriö avustaa kulttuurilehtiä, jotka ylläpitävät kulttuurista, tieteestä, taiteesta tai uskon-nollisesta elämästä käytävää yhteiskunnallista keskustelua. Vuonna 2007 tukea sai 116 eri lehteä. Tuki kattaa erittäin laajan kirjon lehtiä, joiden teemat ja erityisalueet vaihtelevat taiteesta tietee-seen, uskonnollisesta keskustelusta yhteiskuntapolitiikkaan ja harrastuslehtiin asti. … Read More

Talousarvioaloite Helsingin talousarvioon: Kaupungin museoiden pääsymaksuista luopuminen
 |  Ei kommentteja

Viime vuosina on useissa eri maissa luovuttu eräiden museoiden pääsymaksuista. Käytännön kokemukset osoittavat, että pääsymaksuista luopuminen on moninkertaistanut museoiden kävijämäärät. Helsingin kaupunginmuseo toimii jo nyt osittain ilman pääsymaksuja: museot ovat torstaisin ilmaisia ja alle 18-vuotiaat pääsevät museoihin ilmaiseksi aina. Pääsymaksutulot … Read More

Vihreiden vaihtoehtobudjetti tähtää köyhyyden vähentämiseen
 |  Ei kommentteja

Kansanedustajat Anni Sinnemäki ja Johanna Sumuvuori esittelivät tänään eduskunnassa Vihreiden vaihtoehtobudjetin ”Vihreitä vaihtoehtoja valtion talousarvioon 2007″. Vihreän vaihtoehtobudjetin kolme painopistettä ovat köyhyyden vähentäminen, kulttuurin tukeminen ja ilmastonmuutoksen torjunta. Vaihtoehtobudjetin menot katetaan muun muassa nostamalla alkoholi- ja tupakkaveroja, laittamalla energiayhtiöiden päästökaupasta … Read More

Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen kulttuurilehtien tukemiseen
 |  Ei kommentteja

Opetusministeriö avustaa kulttuurilehtiä, jotka ylläpitävät kulttuurista, tieteestä, taiteesta tai uskon-nollisesta elämästä käytävää yhteiskunnallista keskustelua. Vuonna 2006 tukea sai 120 lehteä ja viisi verkkojulkaisua. Tuki kattaa erittäin laajan kirjon lehtiä, joiden teemat ja erityisalueet vaihtelevat taiteesta tieteeseen, uskonnollisesta keskustelusta yhteiskuntapolitiikkaan ja … Read More