Kirjallinen kysymys: Lisäydinvoiman vienti
 |  Ei kommentteja

Eduskunnan puhemiehelle Valtioneuvosto linjasi pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategiassa 2008, että ydinvoimaa koskevaa ”periaatepäätöstä harkittaessa lähdetään siitä, ettei ydinvoimaa rakenneta maahamme sähkön pysyvää vientiä silmälläpitäen”. Eduskunta hyväksyi strategian vuonna 2009 näiltä osin yksimielisesti. Lisäydinvoimalla on hallituksen mukaan tarkoitus korvata fossiilista … Read More

Kirjallinen kysymys: Yksinhuoltajaperheiden kohtelu kotitalousvähennyksen myöntämisessä
 |  Ei kommentteja

Eduskunnan puhemiehelle Kotona tai vapaa-ajan asunnolla teetetyn työn kustannuksista voi saada kotitalousvähennyksen, jonka voi osittain vähentää verotuksessa. Vuodelle 2009 vähennys nousi korkeintaan 2 300 eurosta korkeintaan 3 000 euroon henkilöä kohden. Vähennyksen voi saada tavanomaisesta kotitalous-, hoiva- ja hoitotyöstä tai … Read More

Kirjallinen kysymys: Lastensuojelulain toimivuus tietoyhteiskunnassa
 |  Ei kommentteja

Eduskunnan puhemiehelle Tammikuussa 2008 tuli voimaan uusi lastensuojelulaki. Lain tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Uuden lastensuojelulain 25 § ulottaa ilmoitusvelvollisuuden lastensuojelutarpeen selvittämisestä myös nuorisotyöntekijöihin. Lastensuojeluilmoitus tehdään lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon … Read More

Kirjallinen kysymys: Kertakäyttökassien käytön vähentäminen
 |  Ei kommentteja

Käytännössä maatumattomia, fossiilisista polttoaineista valmistettuja muovikasseja käytetään maailmassa erittäin paljon. Vuonna 2002 maailmassa valmistettiin Worldwatch-instituutin arvion mukaan noin 4-5 biljoonaa muovikassia. Pelkästään Suomessa valmistetaan vuosittain n. 250-300 miljoonaa muovipussia. Kertakäyttöisten muovi- sekä paperipussien valmistaminen kuluttaa merkittävästi energiaa sekä uusiutumattomia luonnonvaroja. … Read More

Kirjallinen kysymys: Uuden lastensuojelulain suhde nuorisotyöntekijöiden ilmoitusvelvollisuuteen
 |  Ei kommentteja

Uusi tammikuussa 2008 voimaan tuleva lastensuojelulaki ulottaa ilmoitusvelvollisuuden lastensuojelutarpeen selvittämisestä myös nuorisotyöntekijöihin. Uuden lain tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Ilmoitusvelvollisuuden laajentaminen ja tarkentaminen on erittäin tervetullut uudistus, sillä nuorisotyöntekijät ovat viranhaltijoita … Read More

Kirjallinen kysymys: Maatalouden ravinnepäästöjen vähentäminen
 |  Ei kommentteja

Suomen merialueiden tila on heikentynyt viime vuosina hälyttävästi. Yksi suurimmista ongelmista on ravinteiden lisääntyminen pääasiassa typen sekä fosforin muodossa ja siitä seuraava Itämeren rehevöityminen. Itämeren näkösyvyys, joka kertoo konkreettisella tavalla meren tilasta, on heikentynyt 1900-luvun alusta 3-4 metriä. Jokakesäisiksi tulleet … Read More

Kirjallinen kysymys: Itämeren tulokaslajien ekologiset vaikutukset ja vieraiden lajien leviäminen laivaliikenteen mukana
 |  Ei kommentteja

Pitkänmatkan laivojen painolastivesitankeissa sekä pohjissa kulkeutuu Itämerelle jatkuvasti elävää, Itämerelle vierasta eläinplankton- ja pohjaeläinlajistoa. Ihmisen toiminnan avustamana leviäviä tulokaslajeja pidetään tutkimusten mukaan yhtenä vakavammista uhkista meriympäristöjen biodiversiteetille ja ainutlaatuisuudelle merien saastumisen, liikakalastuksen ja meriympäristöjen fyysisen tuhoamisen ohella. Aihetta on tutkittu … Read More

Kirjallinen kysymys: Maahanmuuttajataustaisten opettajien pätevöitymiskoulutus
 |  Ei kommentteja

Maahanmuuttajataustaisten opettajien määrä on viime vuosina kasvanut Suomessa voimakkaasti. Ulkomailta tulleet opettajat ovat suomalaiselle koulutusjärjestelmälle rikkaus: he tuovat moniarvoisuutta suomalaisiin kouluihin ja lisäävät monikulttuurisuuden ymmärtämistä. Maahanmuuttajataustaisia oppilaita ja opiskelijoita on suomalaisissa kouluissa ja oppilaitoksissa noin 35 000. Maahanmuuttajataustaisten opettajien enemmistö … Read More