Vihreät tyytyväisiä eduskunnan budjettineuvotteluihin: Luontopalveluiden rahat turvattiin
 |  Ei kommentteja

Hallituspuolueiden eduskuntaryhmät pääsivät tänä aamuna sopuun ensi vuoden budjetista. Hallituksen elokuisen budjettiriihen jälkeen eduskuntaryhmät ovat syksyn aikana neuvotelleet n. 60 miljoonan euron jakovaran kohdentamisesta. Vihreiden neuvottelijoina toimivat valtiovarainvaliokunnan jäsenet, kansanedustaja ja Vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Kirsi Ojansuu sekä kansanedustaja Johanna Sumuvuori. … Read More

Ryhmäpuhe: Vuoden 2009 talousarvioesityksen palautekeskustelu
 |  Ei kommentteja

Arvoisa puhemies! Vuosi sitten joulukuussa vihreiden ryhmäpuhe talousarviosta alkoi huomiolla, että eduskunnan on varauduttava talouden taantumaan, joka on seurausta Yhdysvaltain asuntoluottokriisistä. Nyt tuo taantuma on käsillä. Tästä alamäestä ei todennäköisesti ole tulossa 1990-luvun laman syvyistä, mutta vaikea siitä on tulossa … Read More

Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen suurten kaupunkien joukkoliikennetukeen
 |  Ei kommentteja

Eduskunta on ensi vuonna aloittamassa ensimmäistä kertaa suurten kaupunkien joukkoliikenteen tukemisen. Liikenteen ilmastopäästöt muodostavat viidenneksen Suomen kaikista ilmastopäästöistä. Joukkoliikenteen suosiminen on paras keino näiden päästöjen vähentämiseen. Tehokkainta joukkoliikenteen edistäminen on siellä, missä ihmisiä on paljon. Eduskunnan päätös suurten kaupunkien joukkoliikenteen … Read More

Talousarviokeskustelu: Vuoden 2009 talousarvion käsittely
 |  Ei kommentteja

Kysyin kevyestä liikenteestä Johanna Sumuvuori /vihr: Arvoisa puhemies! Valtioneuvoston kanslian tuoreehkon selvityksen mukaan kolme neljäsosaa kansalaisista olisi valmiita muuttamaan käyttäytymistään ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Itse uskon, että tämä valmius vain kasvaa, mikäli ilmastotalkoot ihmisille tehdään helpommiksi ja ylipäätään mahdollisiksi. Erityisesti tämä koskee … Read More

Täysistuntopuheenvuoro: Vuoden 2009 talousarvion lähetekeskustelu
 |  Ei kommentteja

Lähetekeskustelussa käyttämäni puheenvuoro Johanna Sumuvuori /vihr: Arvoisa puhemies! Arvoisat kollegat! Maailmanlaajuisesta rahoituskriisistä on puhuttu nyt noin vuoden ajan. Erityisesti Yhdysvalloissa on harjoitettu poliitikkojen suostumuksella keskuspankissa ja valtiovarainministeriössä politiikkaa, joka on suosinut finanssiyritysten etua. Valittu linja on osoittautunut tuhoisaksi, ja nyt … Read More

Täysistuntopuheenvuoro: Liikennepoliittisen selonteon palautekeskustelu
 |  Ei kommentteja

Arvoisa puhemies! Hallituksen ensimmäinen liikennepoliittinen selonteko vie liikennepolitiikkaa pois yksittäisistä siltarummuista kohti järkeviä kokonaisuuksia. Samalla selonteossa nähdään, että liikennepolitiikka on keskeinen osa myös ilmastopolitiikkaa. Keinojen ja rahan suhteen ollaan vielä varovaisia, mutta suunta on lopultakin, tosin vuosia liian myöhään, oikea. … Read More

Täysistuntopuheenvuoro: Valtioneuvoston liikennepoliittinen selonteko: Liikennepolitiikan linjat ja liikenneverkon kehittämis- ja rahoitusohjelma vuoteen 2020. Lähetekeskustelu
 |  Ei kommentteja

Arvoisa puhemies! Nyt käsitteillä oleva selonteko antaa mainion mahdollisuuden nähdä liikennepolitiikan kokonaisuutena, ei pelkästään mittelönä yksittäisistä tiehankkeista tai rekkaparkeista. Selonteko tuo harjoitettuun liikennepolitiikkaan pitkäjänteisyyttä ja ratkaisuja, joiden on tarkoitus vähentää erityisesti liikenteen ilmastovaikutuksia. Vihreiden mielestä liikennepäätöksiä ei voida tehdä pelkästään … Read More

Eduskuntavaaliohjelma 2007
 |  Ei kommentteja

Resepti paremmalle politiikalle – Ettei maapallo muutu huonoksi katastrofielokuvaksi LOPETETAAN MAAPALLON POTKIMINEN Suomalaisten ekologinen jalanjälki on maailman viidenneksi suurin. Lisääntyvä kulutus ei kuitenkaan tee elämää kovin onnelliseksi. Monen elämänlaatua parantaisi huomattavasti enemmän riittävä vapaa-aika ja varma toimeentulo. Politiikan ylimpänä tavoitteena … Read More

Täysistuntopuheenvuoro: Vammaispoliittinen selonteko
 |  Ei kommentteja

Arvoisa puhemies! Tässä hallituksen vammaispoliittisessa selonteossa on sinänsä paljon hyvää tahtoa ja yritystä, mutta sen ongelma on se, että siinä on hyvin vähän uusia esityksiä vammaisten elämää parantavista konkreettisista toimenpiteistä. Voisi myös sanoa, että tämän selonteon perusteella hallituksen vammaispolitiikka on … Read More

Täysistuntopuheenvuoro: Talousarvion lähetekeskustelu
 |  Ei kommentteja

Arvoisa puhemies! Esitän muutamia huomioita talousarvioehdotuksen esityksiin opiskelijoista, joukkoliikenteestä ja kehitysyhteistyöstä. Moni on ihmetellyt, miten opiskelijoita voidaan tässä budjettiesityksessä kohdella näin huonosti. Vastaus on kuitenkin löytynyt, ja sen voi lukea uusimmasta Ylioppilaslehdestä. Siinä haastateltu valtiovarainministeri Heinäluoma epäilee, että toimittajan maitsemaan … Read More