Hätähuuto Itämeren puolesta
 |  Ei kommentteja

Maatalouden ympäristötuki joutaa remonttiin. Tuet pitää jatkossa kohdistaa niin, että maatalouden aiheuttama vesistöjen ravinnekuormitus saadaan oikeasti laskemaan.

Täysistuntopuheenvuoro: Merentutkimuslaitoksen toimintojen järjestäminen
 |  Ei kommentteja

Arvoisa puhemies! Merentutkimuslaitoksen uudelleenjärjestelyjä koskeva hallituksen esitys on ollut yksi hankalimpia asioita liikennevaliokunnassa tällä syyskaudella. Olin pitkään varma, ettei esityksen kaltainen hajauttaminen voi mitenkään toimia. Tunnustan rehellisesti, että kriittinen ja epäilevä olen edelleen, vaikka päätinkin lopulta tulla valiokunnan hyvän mietinnön … Read More

Talousarviokeskustelu: Vuoden 2009 talousarvion käsittely
 |  Ei kommentteja

Tein Kaksi kysymystä maatalouden ympäristötuista 17. ja 19.9. Johanna Sumuvuori /vihr: Arvoisa puhemies! Valtioneuvosto on asettanut ympäristöministeriön toimialan vaikuttavuudelle yhdeksi päätavoitteeksi Itämeren tilan parantamisen ja ympäristöriskien vähentämisen. Kaikki me tiedämme, että yksi merkittävin keino siihen on saada maatalouden ravinnepäästöt kuriin. No, … Read More

Kyselytuntikysymys: Valtioidenvälinen yhteistyö Itämeren suojelussa
 |  Ei kommentteja

Johanna Sumuvuori/vihr: Arvoisa puhemies! Ympäristöjärjestöt ovat jo pitkään tienneet, että yksi erittäin merkittävä Itämeren tilaan vaikuttava uhka on niin sanotut vieraslajit. Nythän meille ovat tänne Itämerelle saapuneet jo kampamaneetit, jotka juuri kuulemani tiedon mukaan ovat levinneet Porvoon seudulle saakka. Ministeri … Read More

Kirjallinen kysymys: Maatalouden ravinnepäästöjen vähentäminen
 |  Ei kommentteja

Suomen merialueiden tila on heikentynyt viime vuosina hälyttävästi. Yksi suurimmista ongelmista on ravinteiden lisääntyminen pääasiassa typen sekä fosforin muodossa ja siitä seuraava Itämeren rehevöityminen. Itämeren näkösyvyys, joka kertoo konkreettisella tavalla meren tilasta, on heikentynyt 1900-luvun alusta 3-4 metriä. Jokakesäisiksi tulleet … Read More

Eduskuntavaaliohjelma 2007
 |  Ei kommentteja

Resepti paremmalle politiikalle – Ettei maapallo muutu huonoksi katastrofielokuvaksi LOPETETAAN MAAPALLON POTKIMINEN Suomalaisten ekologinen jalanjälki on maailman viidenneksi suurin. Lisääntyvä kulutus ei kuitenkaan tee elämää kovin onnelliseksi. Monen elämänlaatua parantaisi huomattavasti enemmän riittävä vapaa-aika ja varma toimeentulo. Politiikan ylimpänä tavoitteena … Read More

Kirjallinen kysymys: Itämeren tulokaslajien ekologiset vaikutukset ja vieraiden lajien leviäminen laivaliikenteen mukana
 |  Ei kommentteja

Pitkänmatkan laivojen painolastivesitankeissa sekä pohjissa kulkeutuu Itämerelle jatkuvasti elävää, Itämerelle vierasta eläinplankton- ja pohjaeläinlajistoa. Ihmisen toiminnan avustamana leviäviä tulokaslajeja pidetään tutkimusten mukaan yhtenä vakavammista uhkista meriympäristöjen biodiversiteetille ja ainutlaatuisuudelle merien saastumisen, liikakalastuksen ja meriympäristöjen fyysisen tuhoamisen ohella. Aihetta on tutkittu … Read More