Ilmastolaki tulee!
 |  Ei kommentteja

Haluan lämpimästi kiittää kansalaisyhteiskunnan aktiivisuudesta syntynyttä historiallista kampanjaa, jonka johdosta olemme nyt käsittelemässä ilmastolakia eduskunnassa ympäristövaliokunnan myönteisen mietinnön pohjalta.

Poliittinen hitaus tekee meistä haavoittuvia
 |  Ei kommentteja

Ihmiskunnan luulisi olevan lajeista nokkelin, mutta juuri me olemme huonosti varautuneita oman toimintamme aiheuttamiin negatiivisiin seurauksiin.

Täysistuntopuheenvuoro: Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko ilmasto- ja energiapolitiikasta: kohti vähäpäästöistä Suomea – palautekeskustelu
 |  Ei kommentteja

Verotuksella pitää tukea päästöjen vähentämistä, ei niiden lisäämistä. On myös oikeudenmukaista, että ilmastonmuutoksen torjuntaan osallistuvat kaikki ikäpolvet eikä sotkua jätetä omien lasten ja heidän lastensa siivottavaksi.

Ryhmäpuhe: Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2011-2014. Palautekeskustelu
 |  Ei kommentteja

Johanna Sumuvuori /vihr (ryhmäpuhe): Arvoisa puhemies! Vihreät edellyttävät tulevalta kehyskaudelta talouden kestävyyden lisäksi myös sosiaalista ja ekologista kestävyyttä. Kansainvälisen finanssikriisin vaikutukset ja kiihtyvä väestön ikärakenteen muuttuminen edellyttävät myös merkittävää tuottavuuden parantamista ja tehokkuuden lisäämistä. Talouden tehokkuus- ja tuottavuusvaatimusten rinnalla on … Read More

Vihreät euroehdokkaat vaativat ilmastolakia
 |  Ei kommentteja

Kaikki Vihreiden eurovaaliehdokkaat vaativat yhteisessä lausunnossaan, että EU:n on viipymättä säädettävä direktiivi, jolla EU:n jäsenmaat velvoitetaan säätämään nykyisiä ja tulevia hallituksia velvoittava ilmastolaki. Lukuisten kansalaisjärjestöjen yhteisen Polttava Kysymys -kampanjan vaatima ilmastolaki velvoittaisi valtiot noin viiden prosentinvuotuisiin päästövähennyksiin. Samaa vaativat nyt … Read More

Täysistuntopuheenvuoro: Valtioneuvoston selonteko EU-politiikasta
 |  Ei kommentteja

Arvoisa puhemies! Kansalaisten silmissä Euroopan unioni on edelleen vaikeasti hahmottuva ja epäavoin kerho, joka kärsii demokratiavajeesta. EU:n olemassaolon tulokset ovat kuitenkin olleet monin tavoin hyviä. EU on levittänyt rauhaa, vakautta ja hyvinvointia ja osoittanut kantavansa myös globaalia vastuuta. Demokratiavajekin paranee … Read More

Ryhmäpuhe: Turvallisuuspoliittisen selonteon lähetekeskustelu
 |  Ei kommentteja

Arvoisa puhemies, Vuosi vaihtui toisaalta synkissä, toisaalta toiveikkaissa tunnelmissa. Kansainvälinen finanssikriisi on ravistellut koko maailmaa aiheuttaen epävarmuutta ja turvattomuuden tunnetta niin rikkaissa teollisuusmaissa kuin köyhissä kehitysmaissakin. Talouskriisillä voi olla syventyessään myös turvallisuuspoliittisia vaikutuksia. Monessa maassa inhimillinen kärsimys on raakaa ja … Read More

Euroopan vihreät: Antarktis on suojeltu, nyt on Pohjoisnavan vuoro
 |  Ei kommentteja

- Eurooppalaiset vihreät keskustelivat viikonloppuna finanssikriisistä Pariisissa Euroopan vihreän puolueen valtuuskunta kokoontui Pariisissa 9.-12.10.2008 keskustellakseen muun muassa kansainvälisestä talouskriisistä. Samalla vihreät vaativat pohjoisten alueiden ja Pohjoisnavan suojelua kansainvälisellä sopimuksella. – Ilmastonmuutoksen aiheuttama lämpeneminen on erityisen nopeaa pohjoisilla alueilla. Pohjoisen jääpeitteen … Read More

Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen energiansäästön ja uusiutuvan energian käytön edistämiseen ja energiatiedotukseen
 |  Ei kommentteja

Energian säästön ja uusiutuvien energialähteiden käytön edistämistä toteutetaan syksyllä 2008 valmistuvan hallituksen ilmasto- ja energiastrategian tavoitteiden mukaisesti. Euroopan unionissa on sovittu energiatehokkuuden parantamisesta 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Säästötavoitteesta säädetään energiapalveluita ja energian loppukäytön tehokkuutta koskevalla direktiivillä, jonka tavoitteiden saavuttaminen … Read More

Ryhmäpuhe: Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2009-2012. Palautekeskustelu
 |  Ei kommentteja

Arvoisa puhemies! Vihreiden politiikan tavoitteena on ympäristönsuojelun, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja onnellisuuden edistäminen. Tarkastelemme myös kehyspäätöstä näiden arvojen pohjalta. Kehyksissä on monia asioita, joihin vihreät ovat erittäin tyytyväisiä, mutta myös asioita, jotka saatiin vasta alulle tai joita ei onnistuttu vielä saavuttamaan … Read More

1 2