Täysistuntopuheenvuoro: Ilmasto- ja energiastrategian lähetekeskustelu
 |  Ei kommentteja

Arvoisa puhemies! Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategian linjaa, kuinka suuriin ilmastopäästöjen vähennyksiin Suomi tähtää vuosiin 2020 ja 2050 mennessä. Siinä linjataan, millä keinoin päästöjä vähennetään ja millä tarvittava energia tuotetaan. Aiempiin ohjelmiin verrattuna käsittelyssä oleva strategia on huomattava loikka parempaan. … Read More

Täysistuntopuheenvuoro: Liikennepoliittisen selonteon palautekeskustelu
 |  Ei kommentteja

Arvoisa puhemies! Hallituksen ensimmäinen liikennepoliittinen selonteko vie liikennepolitiikkaa pois yksittäisistä siltarummuista kohti järkeviä kokonaisuuksia. Samalla selonteossa nähdään, että liikennepolitiikka on keskeinen osa myös ilmastopolitiikkaa. Keinojen ja rahan suhteen ollaan vielä varovaisia, mutta suunta on lopultakin, tosin vuosia liian myöhään, oikea. … Read More

Täysistuntopuheenvuoro: Valtioneuvoston liikennepoliittinen selonteko: Liikennepolitiikan linjat ja liikenneverkon kehittämis- ja rahoitusohjelma vuoteen 2020. Lähetekeskustelu
 |  Ei kommentteja

Arvoisa puhemies! Nyt käsitteillä oleva selonteko antaa mainion mahdollisuuden nähdä liikennepolitiikan kokonaisuutena, ei pelkästään mittelönä yksittäisistä tiehankkeista tai rekkaparkeista. Selonteko tuo harjoitettuun liikennepolitiikkaan pitkäjänteisyyttä ja ratkaisuja, joiden on tarkoitus vähentää erityisesti liikenteen ilmastovaikutuksia. Vihreiden mielestä liikennepäätöksiä ei voida tehdä pelkästään … Read More

Vuoden 2008 talousarviokeskustelu
 |  Ei kommentteja

Arvoisa puhemies! Vihreästä näkökulmasta ensi vuoden budjetissa tehdään tähän mennessä tuntuvimmat ratkaisut kohti ekologista verouudistusta. Myös ihmisten hyvinvoinnin taloudellisten edellytysten osalta tehdään päätöksiä, joita odotettiin kovasti jo edellisiltä hallituksilta ja jotka ylläpitävät pohjoismaista hyvinvointimallia. Opposition kritiikkiin voi summaten todeta, että … Read More

Täysistuntopuheenvuoro: Vuoden 2008 budjetin lähetekeskustelu
 |  Ei kommentteja

Arvoisa puhemies! Vuosi sitten tähän samaan aikaan vaadin edelliseltä hallitukselta tukea opiskelijajärjestöjen esitykselle 15 prosentin korotuksesta opintorahaan. Edellinen hallitus ei kuitenkaan ollut valmis opiskelijoiden aseman parantamiseen. Istuva hallitus sen sijaan on. Opintorahan 15 prosentin tasokorotus toteutuu ensi vuoden syksystä lukien … Read More

Eduskuntavaaliohjelma 2007
 |  Ei kommentteja

Resepti paremmalle politiikalle – Ettei maapallo muutu huonoksi katastrofielokuvaksi LOPETETAAN MAAPALLON POTKIMINEN Suomalaisten ekologinen jalanjälki on maailman viidenneksi suurin. Lisääntyvä kulutus ei kuitenkaan tee elämää kovin onnelliseksi. Monen elämänlaatua parantaisi huomattavasti enemmän riittävä vapaa-aika ja varma toimeentulo. Politiikan ylimpänä tavoitteena … Read More

Ryhmäpuhe: Talousarvion palautekeskustelu
 |  Ei kommentteja

Arvoisa puhemies! Politiikalta on lupa toivoa kaukonäköisyyttä, pitkäjänteisyyttä ja vahvaa tahtoa. Vaalikauden viimeinen budjetti ei valitettavasti kuitenkaan todista hallituksen kyvykkyydestä tehdä vaalikaudet ylittäviä, kestäviä päätöksiä. Eräs 1900-luvun suurimmista poliitikoista totesi kerran puheessaan näin: ”Jos kuljemme eteenpäin kuono maassa, vailla perspektiiviä … Read More