Tunneli Tallinnaan, yöjuna Berliiniin!
 |  Ei kommentteja

Kannatan tunnelin suunnittelemisen jatkamista. Samaa ajattelee ilokseni myös Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri.

Onnenpotku Helsingin keskustakirjastolle
 |  Ei kommentteja

Keskustakirjastosta on luotava kaupunkilaisten ja vieralijoiden käyttöön monipuolinen tila, jossa voi paitsi lainata perinteisesti kirjoja, myös työskennellä, lukea, saunoa, leikkiä ja kahvitella.

Helsingille kulttuurisopimus Lyonin malliin
 |  Ei kommentteja

Ehdotan, että Lyonin malliin perehdytään syvällisesti ja pohditaan, millainen voisi olla Helsingin kulttuurisopimus.

Ei murjota kulttuuria byrokratialla
 |  Ei kommentteja

Kulttuuristrategian tavoitteena on kulttuurin aseman näkyminen, kuuluminen ja vahvistuminen Helsingissä tulevina vuosina.

Aloite palveluportaalista helsinkiläisille järjestöille
 |  Ei kommentteja

Helsingin kaupungin järjestöyhteistyön ja avustuskäytäntöjen on oltava läpinäkyviä ja palveluiden helposti saavutettavissa.

Ruuhkamaksut kehiin!
 |  Ei kommentteja

Toivon, että seuraavassa hallitusohjelmassa lukee, että pääkaupunkiseudulla otetaan käyttöön ruuhkamaksut, että välillä saa päästää niitä leveitä hymyjäkin.

Täysistuntopuheenvuoro: Valtineuvoston selonteko metropolipolitiikasta
 |  Ei kommentteja

Johanna Sumuvuori: Arvoisa puhemies! Arvoisa puhemies! Itsekin olen tosi onnellinen siitä, että täällä on keskusteltu varsin yksimielisesti siitä, että menestyvä Pääkaupunkiseutu on koko maan etu. Yksi asia kuitenkin kiinnitti erityistä huomiotani keskustan ryhmäpuheenvuorossa, ja se oli tämä ajatus näistä hajakeskitetyistä … Read More

Valtuustoaloite: Kaupungin tietotekniikkakustannusten pienentäminen
 |  Ei kommentteja

Kaupunki käyttää jatkuvasti kasvavia määriä rahaa sellaisiin tietotekniikan lisenssikustannuksiin, jotka eivät ole enää tänä päivänä välttämättömiä. Pelkästään kulttuuriasiankeskus käyttää vuodessa noin 50 000 euroa Microsoftin lisenssimaksuihin. Avoimen lähdekoodin ohjelmistot, käyttöjärjestelmät ja niihin liittyvät kaupalliset tukipalvelut ovat kehittyneet viime vuosina voimakkaasti. … Read More

Valtuustoaloite: Kalasataman keskuksen ympäristötaide
 |  Ei kommentteja

Valtuustoaloite Kalasataman keskuksen hankekuvauksessa kerrotaan alueen rakentamisaikaisen ja pysyvän ympäristötaiteen suunnittelusta ja toteutuksen koordinoinnista. Kalasataman keskuksen toteuttajan edellytetään toimivan yhteistyössä taidekonsultin kanssa taiteen suunnittelussa ja toteutuksessa. Etenkin rakentamisajan taiteeksi sopisi hyvin graffitiseinät. Suvilahden graffitiaita on ollut niin suosittu, että sinne … Read More

Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen suurten kaupunkien joukkoliikennetukeen
 |  Ei kommentteja

Eduskunta on ensi vuonna aloittamassa ensimmäistä kertaa suurten kaupunkien joukkoliikenteen tukemisen. Liikenteen ilmastopäästöt muodostavat viidenneksen Suomen kaikista ilmastopäästöistä. Joukkoliikenteen suosiminen on paras keino näiden päästöjen vähentämiseen. Tehokkainta joukkoliikenteen edistäminen on siellä, missä ihmisiä on paljon. Eduskunnan päätös suurten kaupunkien joukkoliikenteen … Read More

1 2