”Maata ei puolusteta varuskunnista käsin”
 |  Ei kommentteja

En usko, että moneen tulevaisuuden todelliseen uhkaan, kuten esimerkiksi öljyonnettomuuteen Itämerellä tai yhteiskunnan tärkeisiin tietojärjestelmiin kohdistuvaan kyberhyökkäykseen varaudutaan parhaiten ylläpitämällä varuskuntia jokaisessa niemen notkossa.

Täysistuntopuheenvuoro: Vuoden 2011 talousarvion palautekeskustelu
 |  Ei kommentteja

Seuraavalla hallituskaudella edessämme on puolustusvoimien uudistamis- ja järkeistämistyö.

Siilasmaan asevelvollisuusraportti syynissä
 |  Ei kommentteja

Risto Siilasmaan asevelvollisuustyöryhmä julkaisi tänään loppuraporttinsa asevelvollisuuden tulevaisuudesta. Ratsasin raportin tänään ja osallistuin myös Säätytalolla järjestettyyn tilaisuuteen, jossa se luovutettiin puolustusministeri Häkämiehelle. Työryhmän lopputulos oli odotettavissa, koska puolustusministerin toimeksianto perustui jo lähtökohdiltaan ”asevelvollisuuden toimivuuden turvaamiseen” – nykymallinen yleinen asevelvollisuus nähdään … Read More

Vihreät esittelivät asevelvollisuuslinjauksensa: Vihreät pienentäisivät reservin kokoa 75 000 – 150 000 sotilaaseen
 |  Ei kommentteja

Vihreät esittävät asevelvollisuuslinjauksissaan, että Suomessa siirrytään kohti valikoivaa, sukupuolten kesken tasa-arvoista asevelvollisuutta. – Yleisesti hyväksytyt uhkakuvat eivät näytä edellyttävän, että Suomen tulisi ylläpitää 350 000 miehen massa-armeijaa ja yleistä asevelvollisuutta. Suomeen ei arvioida kohdistuvan minkäänlaista sotilaallista uhkaa ilman, että se … Read More

Sumuvuori ryhmäpuheessa Turvallisuuspoliittisesta selonteosta: Ase- ja siviilipalveluksesta kokonaisvaltainen selvitys
 |  Ei kommentteja

Vihreät pitävät hyvin myönteisenä selonteon tukea laajalle turvallisuuskäsitykselle ja siviilikriisinhallinnalle. – Globaalisti katsottuna ilmastonmuutos, ympäristötuhot, kansainvälinen terrorismi, tietoverkkoihin kohdistuvat uhat ja järjestäytynyt rikollisuus ovat nousseet perinteisiä sotilaallisia uhkakuvia todennäköisemmiksi turvallisuusriskeiksi, Johanna Sumuvuori sanoi Vihreiden ryhmäpuheessa. Vihreä eduskuntaryhmä pitää selonteon johtopäätöstä … Read More

Ryhmäpuhe: Turvallisuuspoliittisen selonteon lähetekeskustelu
 |  Ei kommentteja

Arvoisa puhemies, Vuosi vaihtui toisaalta synkissä, toisaalta toiveikkaissa tunnelmissa. Kansainvälinen finanssikriisi on ravistellut koko maailmaa aiheuttaen epävarmuutta ja turvattomuuden tunnetta niin rikkaissa teollisuusmaissa kuin köyhissä kehitysmaissakin. Talouskriisillä voi olla syventyessään myös turvallisuuspoliittisia vaikutuksia. Monessa maassa inhimillinen kärsimys on raakaa ja … Read More

Täysistuntopuheenvuoro: Puolustusvoimalaki
 |  Ei kommentteja

Arvoisa puhemies! Hallituksen esityksellä uudeksi puolustusvoimalaiksi on valitettavan vähän tekemistä tämän päivän maailman uhkakuvien kanssa. Samaan seikkaan viittasi myös ed. Cronberg edellisessä puheenvuorossa. Edellisen puolustusvoimalain säätämisestä on kulunut 30 vuotta, mutta turvallisuuspoliittisen ajattelun juoksuhaudat näyttävät olevan samanlaiset. Samat ongelmat ovat … Read More

Täysistuntopuheenvuoro: Asevelvollisuuslaki
 |  Ei kommentteja

Arvoisa puhemies! On jo aikakin uusia asevelvollisuuslakiamme, sillä edellinen on yli 50 vuotta vanha ja tehty aivan toisenlaisessa Suomessa kuin missä tällä hetkellä elämme. Harmi kyllä tämä uudistus uhkaa nyt jäädä melko torsoksi, sillä se ei millään tavalla uudista asevelvollisuusjärjestelmää, … Read More

Täysistuntopuheenvuoro: Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta
 |  Ei kommentteja

Arvoisa puhemies! Täällä on kovasti kehuttu lakiesitystä, ja toivon, että muutamalle kriittisellekin huomiolle on vielä tilaa. Koska vapaaehtoinen maanpuolustus näyttää viime aikoina selvästi vahvistaneen asemiaan, niin on sinänsä hyvä, että siitä säädellään lailla. Silti on todettava, että on vaikea löytää … Read More