Sipilä, onko hallituksessasi kulttuuriministeriä?

 |  Ei kommentteja

Yhteiskunnan sivistystä kuvaa myös se, miten se tukee ja arvostaa kulttuuria.

Valtion kulttuuripolitiikalla on merkittävä rooli luovien alojen menestykselle. Kulttuuripolitiikan ohjaaminen on tärkeä tehtävä. Se ei voi olla mikään vähäpätöisempi sivuhomma, joka hoidetaan muiden tehtävien ohella. Maa ansaitsee ja tarvitsee kulttuuriministerin.

Toivon, että seuraavalla hallituksella on järkeä ja viisautta nimittää Suomelle kulttuuriministeri vaalien jälkeen, mikä tahansa hallituspohja tuleekaan olemaan.

Vaalikeskusteluissa tulee jatkuvasti kysymyksiä, mitä Suomen negatiivisille talousnäkymille ja niiden lannistamille mielialoille pitäisi tehdä. Negatiivisuuden lietsominen ja tulessa makaaminen ei ainakaan auta.

Luovilla aloilla ja kulttuurilla on paitsi arvo sinänsä, myös iso potentiaali kehittää Suomen vetovoimaisuutta. Puhumattakaan siitä, että kulttuuri ja taiteet edistävät tutkitusti myös hyvinvointia.

Valtiolla ja kunnilla on olellinen rooli taiteen rahoittamisessa ja kulttuurialojen ja taiteen tekijöiden aseman turvaamisessa.

Suuri osa maan taiteilijoista ja kulttuurialojen työpaikoista on pääkaupunkiseudulla. Helsingissä on myös suurin kultturin ja taiteen yleisö ja muuta maata enemmän taiteilijoita. Helsingissä on oma kulttuuristrategia, jolla pyrimme vaikuttamaan siihen, että kaupunki tekee parhaansa kulttuurin ja taiteen menestykselle – yhdessä valtion sekä taidekentän ja luovien alojen toimijoiden kanssa.

Kulttuuri- ja taidealoilla valtion ja kuntien tuki on elintärkeää. Näillä aloilla työttömyys ja erilaiset epätyypilliset työsuhteet ovat hyvin yleisiä. Siksi myös taiteilijoiden ja kulttuurialojen työntekijöiden toimeentulon parantaminen on tärkeää. Perustulo olisi oleellinen parannus erityisesti luovien alojen tekijöiden perusturvaan.

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi viime vuonna tulevaisuuskatsauksen (Osaamisella ja luovuudella hyvinvointia), jossa on esitelty myös rakenteiden, ohjauksen ja rahoituksen uudistustarpeita. Koska kulttuurin kenttä elää ja hengittää, rakenteita onkin tarkasteltava usein. Kauan sitten betonoidut toiminta- ja rahoitusmallit tulee ravistella perinpohjin ja järjestää tarvittaessa rohkeasti uudelleen.

Kulttuurielämän monipuolisuus ja elinvoimaisuus vaikuttavat paljon koko maan yleiseen kiinnostavuuteen – oli kyseessä sitten turistit, investoijat tai nykyiset ja tulevat asukkaat.

Tämän vuoksi maa tarvitsee kulttuuriministerin. Tällaisia terveisiä lähetän sinulle, arvoisa kansanedustajaehdokas Juha Sipilä. Ja voimia vaalien viimeiselle viikolle!

Ystävällisin terveisin,

Johanna Sumuvuori
Helsingin kulttuuri- ja kirjastolautakunnan puheenjohtaja

Kommentit

Kommentit