Nuoret asunnottomat

 |  Ei kommentteja

Oma koti on monelle nuorelle ihmiselle kaukainen haave, ja tuntuu karkaavan yhä kauemmas. Alle 25-vuotiaiden asunnottomuus kääntyi kasvuun vuonna 2011. Kun heitä tuolloin oli noin 1400, oli luku vuotta myöhemmin noussut jo yli kahteen tuhanteen. Yli puolet nuorista asunnottomista on pääkaupunkiseudulla.

Erilaiset tukitoimet ovat kyllä vähentäneet pitkäaikaisasunnottomuutta kokonaisuudessaan, mutta ei nuorten kohdalla. Nuorten pitkäaikaisasunnottomuus kasvoi yli 25% vuonna 2013. Lisäksi tilastoissa on todennäköisesti heittoa alakanttiin, koska ystävien ja sukulaisten luona majailevat eivät välttämättä näy asunnonhakutilastoissa.

Karut asunnottomuusluvut kertovat osaltaan nuorten ongelmista tämän päivän Suomessa. Lapsuuden kodissa on syystä tai toisesta mahdotonta asua, nuori on työtön ja/tai hänellä ei ole opiskelupaikkaa. Kaksi jälkimmäistä syytä pudottaa monet juuri nuorille suunnattujen asunnonvälitysjärjestöjen ulkopuolelle, jolloin heikoimmassa asemassa oleville nuorille ei ole tarjolla juuri muuta kuin tilapäiset asuntolat. Lannistava elämäntilanne vailla asuntoa, työtä, opiskelupaikkaa ja pahimmassa tapauksessa läheisten tukea voi olla nuorelle mielenterveysriski.

Tämän vuoksi kannatan ministeri Pia Viitasen asettaman työryhmän ehdotuksia nuorten asunnottomuuden ehkäisemiseksi sekä lievittämiseksi.

Työryhmä ehdottaa edullisen asuntotarjonnan lisäämistä sekä monipuolistamista. Etenkin pääkaupunkiseudulla tulisi lähivuosina lisätä kohtuuhintaista asuntotarjontaa noin 2000 asunnolla.

Toinen ehdotus on useissa muissakin maissa käytössä oleva välivuokrausmalli, jossa yleishyödylliset toimijat vuokraisivat asuntoja yksityisiltä omistajilta ja edelleen nuorille, ja kunta olisi mukana viime kädessä turvaamassa nuoren vuokranmaksun ja asunnon kunnon.

Kolmanneksi työryhmä esittää, että jatkossa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) asuntoihin pääsisi vuokravelkarästeistä huolimatta sillä ehdolla, että nuorella olisi luotettavan tahon kansstehtymaksusuunnitelma. Tämä malli on jo käytössä Helsingin kaupungin asunnoissa, mutta se olisi hyvä laajentaa muuallekin pääkaupunkiseuduille ja koko maahan

Nuorten asunnottomuustyöryhmän toimenpide-ehdotukset ovat realistisia ja tarpeellisia tilanteessa, jossa jo etukäteen surraan lamalle menetettyä sukupuolvea.

Itse uskon, että yhteiskunta voi edesauttaa nuorten edellytyksiä hyvän elämän alkuun, se on jopa velvollisuus. Tämä tapahtuu tarttumalla perusasioihin kuten työttömyyteen ja asunnottomuuteen sekä edistämällä opiskelualan löytämistä ja saamista.

Vaaleissa on puhuttava myös asunnottomuudesta. Seuraavalla hallituskaudella on ruvettava toteutettamaan yllä mainittuja toimia nuorten asunnottomuuden vähentämiseksi.

Kommentit

Kommentit