Täysistuntopuheenvuoro: Lapsiperheiden aseman parantaminen
 |  Ei kommentteja

Arvoisa puhemies! 130 000 lasta elää perheissä, joiden tulot jäävät alle köyhyysrajan. 130 000 lasta, joiden pitäisi olla tämän maan tulevaisuus. Köyhien lapsiperheiden määrä on yli kaksinkertaistunut 90-luvun alusta, kuten täällä salissa on tänään moneen kertaan todettu. On vaikeata ymmärtää, … Read More

Täysistuntopuheenvuoro: Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta
 |  Ei kommentteja

Arvoisa puhemies! Täällä on kovasti kehuttu lakiesitystä, ja toivon, että muutamalle kriittisellekin huomiolle on vielä tilaa. Koska vapaaehtoinen maanpuolustus näyttää viime aikoina selvästi vahvistaneen asemiaan, niin on sinänsä hyvä, että siitä säädellään lailla. Silti on todettava, että on vaikea löytää … Read More

Täysistuntopuheenvuoro: Ihmiskauppa
 |  Ei kommentteja

Arvoisa puhemies! On hienoa, että ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä saa nyt vahvemman aseman, kun se sisällytetään tähän maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annettuun lakiin. Lakiesitys on sinällään ihan hyvä. Siinä painotetaan oikeita asioita kuten uhrikeskeisyyttä ja ihmisoikeusperustaista näkökulmaa. Se linjaus on … Read More

Täysistuntopuheenvuoro: Eläinkuljetukset
 |  Ei kommentteja

Arvoisa puhemies! Eläinkuljetuksia koskevan lainsäädännön uudistamiseen perustuva esitys on sisällöltään pääasiassa myönteinen, ja sillä pyritään eläinten hyvinvoinnin turvaamiseen kaikissa eläinkuljetuksissa. Lakiehdotuksen ongelmia ovat kuitenkin epämääräisyys ja tyytyminen nykytason ylläpitämiseen. Laissa olisi pitänyt asettaa tavoitteeksi eläinten hyvinvoinnin lisääminen ja parantaminen selkeiden … Read More

Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen siviilipalvelusmiesten asumiskustannusten korvaamiseen
 |  Ei kommentteja

Aloite on osa vihreän eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjettia. Siviilipalvelusmiehet ovat siviilipalveluksen aikana oikeutettuja ilmaiseen majoitukseen, jonka kustantaminen on siviilipalveluslaissa säädetty palveluspaikan tehtäväksi. Käytännössä tämä laissa turvattu oikeus ei kuitenkaan toteudu. Työministeriön vuonna 2000 tekemän selvityksen mukaan vain kolmannes siviilipalveluspaikoista selviytyy asumiskustannusten korvaamisesta … Read More

Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen kriisinhallinnan nopean toiminnan siviilivalmiusryhmille
 |  Ei kommentteja

Suomi on ollut aktiivinen Euroopan unionin kriisinhallintaulottuvuuden – niin sotilaallisen kuin siviilikriisinhallinnankin – kehittämisessä. Konfliktien hoitaminen edellyttää nykyään entistä nopeampaa toimintakykyä ja -tapaa myös siviilikriisinhallinnassa ja kriisinhallinnan onnistuminen kokonaisuudessaan tarvitsee toimivaa siviili–sotilas-yhteistyötä. Suomi on mukana Euroopan unionin kriisinhallinnan nopean toiminnan … Read More

Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen rauhantyön edistämiseen
 |  Ei kommentteja

Suomalainen rauhanliike täyttää vuonna 2007 sata vuotta. Rauhanjärjestöillä on ollut merkittävä rooli väkivallattoman toiminnan tukemisessa niin Suomessa kuin maailmallakin. Olemme nähneet, mihin toisenlaisten toimintakeinojen valitseminen johtaa. Rauhanjärjestöt edistävät ja tekevät rauhankasvatusta kouluissa ja osallistuvat yhteiskunnalliseen keskusteluun avauksilla ja taustapapereilla. Järjestöt … Read More

Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen kulttuurilehtien tukemiseen
 |  Ei kommentteja

Opetusministeriö avustaa kulttuurilehtiä, jotka ylläpitävät kulttuurista, tieteestä, taiteesta tai uskon-nollisesta elämästä käytävää yhteiskunnallista keskustelua. Vuonna 2006 tukea sai 120 lehteä ja viisi verkkojulkaisua. Tuki kattaa erittäin laajan kirjon lehtiä, joiden teemat ja erityisalueet vaihtelevat taiteesta tieteeseen, uskonnollisesta keskustelusta yhteiskuntapolitiikkaan ja … Read More

Kyselytuntikysymys: Siviilipalvelusajan pituus
 |  Ei kommentteja

Johanna Sumuvuori /vihr: Arvoisa puhemies! Puolustusvoimain komentaja amiraali Juhani Kaskeala esitti nyt syyskuussa maanpuolustuskurssin avajaisissa siviilipalvelusajan lyhentämistä 12 kuukauteen nykyisestä 395 vuorokaudesta. Amiraali Kaskealan mukaan siviilipalveluksen tulisi tukea yhteiskunnan turvallisuuden vahvistamista eikä sitä pitäisi kokea rangaistuksena. Amiraali Kaskealan esitys on … Read More

Kirjallinen kysymys: Maahanmuuttajataustaisten opettajien pätevöitymiskoulutus
 |  Ei kommentteja

Maahanmuuttajataustaisten opettajien määrä on viime vuosina kasvanut Suomessa voimakkaasti. Ulkomailta tulleet opettajat ovat suomalaiselle koulutusjärjestelmälle rikkaus: he tuovat moniarvoisuutta suomalaisiin kouluihin ja lisäävät monikulttuurisuuden ymmärtämistä. Maahanmuuttajataustaisia oppilaita ja opiskelijoita on suomalaisissa kouluissa ja oppilaitoksissa noin 35 000. Maahanmuuttajataustaisten opettajien enemmistö … Read More

1 19 20 21 22 23