Täysistuntopuheenvuoro: Lastensuojelulaki
 |  Ei kommentteja

Arvoisa puhemies! Hallitus puhuu tässä esityksessä lastensuojelulain kokonaisuudistuksesta, mutta valitettavasti tämä esitys ei vaikuta ihan niin kunnianhimoiselta; ennemminkin tätä esitystä voi kutsua voimassa olevan lain täsmentämiseksi ja parantamiseksi. Esitystä voi kyllä kiittää monesta asiasta, koska siinä on monia tarkennuksia ja … Read More

Täysistuntopuheenvuoro: Maahanmuutto
 |  Ei kommentteja

Arvoisa puhemies! Suomesta on historian eri vaiheissa lähdetty isoina joukkoina työn perässä niin Pietariin, Yhdysvaltoihin kuin Ruotsiinkin. Suomalaiset on otettu näihin maihin vastaan, he ovat tehneet siellä töitä, jääneet sinne asumaan ja osallistuneet yhteisöjensä kehittämiseen. Maapallolla on jatkuvasti liikkeellä valtava … Read More

Ryhmäpuhe: Vihreä vaihtoehtobudjetti
 |  Ei kommentteja

Arvoisa puhemies! Vihreä eduskuntaryhmä julkaisi tosiaan eilen tasapainoisen vaihtoehtobudjettiesityksen, jossa painotetaan erityisesti köyhyyden ja eriarvoisuuden poistamista, ilmastonmuutoksen torjumista ja kulttuurin merkitystä ihmisten hyvinvoinnille. Vihreä eduskuntaryhmä ei voi hyväksyä köyhyyden ja eriarvoisuuden kasvamista sellaisena aikana, jolloin kansantaloudella pyyhkii hyvin. Monet köyhyystutkijat … Read More

Vihreiden vaihtoehtobudjetti tähtää köyhyyden vähentämiseen
 |  Ei kommentteja

Kansanedustajat Anni Sinnemäki ja Johanna Sumuvuori esittelivät tänään eduskunnassa Vihreiden vaihtoehtobudjetin ”Vihreitä vaihtoehtoja valtion talousarvioon 2007″. Vihreän vaihtoehtobudjetin kolme painopistettä ovat köyhyyden vähentäminen, kulttuurin tukeminen ja ilmastonmuutoksen torjunta. Vaihtoehtobudjetin menot katetaan muun muassa nostamalla alkoholi- ja tupakkaveroja, laittamalla energiayhtiöiden päästökaupasta … Read More

Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen työmarkkinatuen korottamiseen
 |  Ei kommentteja

Aloite on osa vihreän eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjettia. Perustuslain 19 §:n 2 momentin mukaan lailla taataan jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä lapsen syntymän ja huoltajan menetyksen perusteella. Perustuslain nojalla ns. syyperusteista toimeentuloa saavien ei tulisi joutua … Read More

Kirjallinen kysymys: Itämeren tulokaslajien ekologiset vaikutukset ja vieraiden lajien leviäminen laivaliikenteen mukana
 |  Ei kommentteja

Pitkänmatkan laivojen painolastivesitankeissa sekä pohjissa kulkeutuu Itämerelle jatkuvasti elävää, Itämerelle vierasta eläinplankton- ja pohjaeläinlajistoa. Ihmisen toiminnan avustamana leviäviä tulokaslajeja pidetään tutkimusten mukaan yhtenä vakavammista uhkista meriympäristöjen biodiversiteetille ja ainutlaatuisuudelle merien saastumisen, liikakalastuksen ja meriympäristöjen fyysisen tuhoamisen ohella. Aihetta on tutkittu … Read More

Lakialoite: Laki työttömyysturvalain 6 luvun 1 §:n muuttamisesta
 |  Ei kommentteja

Laki työttömyysturvalain 6 luvun 1 §:n muuttamisesta Eduskunnalle Aloite on osa vihreän eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjettia. Perustuslain 19 §:n 2 momentin mukaan lailla taataan jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä lapsen syntymän ja huoltajan menetyksen perusteella. Tämän … Read More

Täysistuntopuheenvuoro: Asevelvollisuuslaki
 |  Ei kommentteja

Arvoisa puhemies! On jo aikakin uusia asevelvollisuuslakiamme, sillä edellinen on yli 50 vuotta vanha ja tehty aivan toisenlaisessa Suomessa kuin missä tällä hetkellä elämme. Harmi kyllä tämä uudistus uhkaa nyt jäädä melko torsoksi, sillä se ei millään tavalla uudista asevelvollisuusjärjestelmää, … Read More

Euroopan unionille ei saa jättää pelkän kaupparatsun roolia
 |  Ei kommentteja

– Vihreät ovat uusi ja ainoa edistyksellinen sosiaalipuolue. Me uskallamme ainoana eurooppalaisena puolueena sanoa, että työn tuottavuuden parantumisen on lisättävä vapaa-aikaa. Me haluamme antaa ihmisille lisää aikaa elämälle ja perheelleen. Inhimillinen pääoma on Euroopan paras luonnonvara, Vihreän liiton varapuheenjohtaja Ville … Read More

Täysistuntopuheenvuoro: Hedelmöityshoitolaki
 |  Ei kommentteja

Arvoisa puhemies! Kun keskustelemme täällä hedelmöityshoitojen antamisesta, kysymys on siis siitä, jatketaanko vuosikausia kestänyttä vallitsevaa käytäntöä vai viedäänkö ihmisiltä olemassa olevia oikeuksia pois. Yksinäisten naisten ja naisparien hedelmöityshoidot eivät tule katoamaan kieltämällä. Ne vain siirtyvät muualle Suomen rajojen ulkopuolelle, kuten … Read More

1 18 19 20 21 22 23