Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen rauhantyön edistämiseen

 |  Ei kommentteja

Suomalainen rauhanliike on tullut tänä vuonna sadan vuoden ikään. Rauhanjärjestöillä on ollut merkittävä rooli väkivallattoman toiminnan tukemisessa niin Suomessa kuin maailmallakin. Olem-me nähneet, mihin toisenlaisten toimintakeinojen valitseminen johtaa.

Rauhanjärjestöt edistävät ja tekevät rauhankasvatusta kouluissa ja osallistuvat yhteiskunnalliseen keskusteluun avauksilla ja taustapapereilla. Järjestöt toimivat kansainvälisesti tukemalla YK:n vuo-situhattavoitteiden toteutumista, edistämällä aseistariisuntaa ja toimimalla joukkotuhoaseita ja pie-naseiden leviämistä vastaan. Rauhanjärjestöt tekevät myös arvokasta työtä ihmisoikeuksien ja ta-loudellisen sekä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolesta. Järjestöjen julkaisutoiminta ja kan-sainväliset yhteydet ovat laajoja.

Rauhanjärjestöt ovat saaneet pääasiallisen toimintatukensa opetusministeriön avustuksena. 1990-luvun laman aikana eri järjestöjen tukia leikattiin pääsääntöisesti noin 10 prosentilla, mutta poikke-uksellisesti rauhanjärjestöjen valtionapuja vähennettiin vuoden 1992 budjetissa kerralla peräti 70 prosentilla. Valtion budjettiin on sen jälkeen tehty pieniä korjauksia, mutta rauhanjärjestöjen tuki on silti jäänyt pitkälti alle 90-luvun lamaa edeltäneen tason. Siinä missä toisaalla laman jälkiä on vuo-sien saatossa paikattu, kansalaisjärjestöjen rauhantyöhön panostetut rahat ovat edelleen noin kolmanneksen lamaa edeltävän tason alapuolella.

Suomalaisen rauhantyön toimintaedellytysten säilyttäminen ja väkivallattoman toimintakulttuurin edistäminen edellyttävät rauhanjärjestöjen rahoituksen vahvistamista.

Edellä olevan perusteella ehdotan,
että eduskunta ottaa valtion vuoden 2008 talousarvioon momentille 29.80.50 lisäyksenä 500 000 euroa rauhantyön edistämiseen.

Helsingissä 24. päivänä syyskuuta 2007
Johanna Sumuvuori

Kommentit

Kommentit

Kommentoi