Kyselytuntikysymys: Valtioidenvälinen yhteistyö Itämeren suojelussa

 |  Ei kommentteja

Johanna Sumuvuori/vihr: Arvoisa puhemies! Ympäristöjärjestöt ovat jo pitkään tienneet, että yksi erittäin merkittävä Itämeren tilaan vaikuttava uhka on niin sanotut vieraslajit. Nythän meille ovat tänne Itämerelle saapuneet jo kampamaneetit, jotka juuri kuulemani tiedon mukaan ovat levinneet Porvoon seudulle saakka. Ministeri Lehtomäki on todennut eräässä asiaan liittyvässä haastattelussa, että kampamaneetit eivät muodosta ihmiselle uhkaa. Mutta koska kaikki liittyy kaikkeen, kuten ministeri samassa haastattelussa itsekin totesi, niin kampamaneetit kyllä muodostavat välillisesti ihmiselle uhkan, koska nämä eliöt vaikuttavat Itämeren happitilaan ja ekologiseen tasapainoon. Olisinkin tiedustellut ministeri Lehtomäeltä:

Missä vaiheessa tällä hetkellä on tämä maailmanlaajuinen laivojen painolastivesiä säätelevä sopimusprosessi, ja mihin toimiin ministeri Lehtomäki aikoo ryhtyä kampamaneettien aiheuttaman uhan vähentämiseksi Itämerellä?

Ympäristöministeri Paula Lehtomäki: Arvoisa puhemies! Silloin kun tämä laji ilmeni, niin tässä keskustelussa oli semmoisia lämpimiä piirteitä, että koin tarpeelliseksi muistuttaa siitä, että ei nyt tarvitse niin kun uimaan mennessä pelätä, että kampamaneetti puree ukkovarpaasta.

Mutta olennainen kysymys on juuri nämä laivojen painolastivedet, eli tämä on yksi tämmöinen konkreettinen esimerkki siitä, että kun laivojen mukana kulkeutuu vesimassaa eri puolilta maapalloa, niin Itämereenkin tulee meidän ekosysteemille vieraita lajeja. Tämä aiheuttaa nyt suurta huolta kyllä ainakin paikallisesti tämän ekosysteemin kannalta.

Tämä on asia, joka on sekä Helcomin että Kansainvälisen merenkulkuorganisaation piirissä keskustelussa, mutta on siltä osin vielä vaiheessa, että ratkaisua sikäli, että olisi sopimus valmiina, miten ja millä tavalla näitä painolastivesiä vaihdetaan, ei ole vielä saatu.

Kommentit

Kommentit

Kommentoi