Kyselytuntikysymys: Nuorten sukupuolivalistus

 |  Ei kommentteja

Johanna Sumuvuori/vihr: Arvoisa puhemies! Syksyn monista uutisista on voinut taas lukea, että nuorten ja opiskelijoiden seksuaali- ja lisääntymisterveys on menossa huonompaan suuntaan. Esimerkiksi nuorten sukupuolitautien ja teiniraskauksien määrät ovat kasvussa ja asiantuntijoiden arvioiden mukaan yli puolet nuorista ei tunne riittävästi ehkäisyasioita. Hallitus on ottanut terveyden edistämisen yhdeksi politiikkaohjelma-aiheeksi. Kysyisin ministeri Risikolta:

Miten hallitus aikoo ottaa huomioon nuorten heikkenevän seksuaaliterveyden terveyden edistämisessä ja mihin konkreettisiin toimenpiteisiin se aikoo ryhtyä tilanteen parantamiseksi?

Peruspalveluministeri Paula Risikko: Arvoisa herra puhemies! Erittäin hyvä kysymys, koska olemme hiljattain, niin kuin kysyjä mainitsi, saaneet lukea kyllä aikamoisia juttuja. Eli mitä me olemme tehneet. Ministeriössä on ollut työryhmä, joka on tehnyt raportin tästä seksuaaliterveydestä ja sen edistämisestä. Tämä raportti on lähetetty kaikille kouluterveydenhoitajille ja yleensä kuntiin, että tämä sisällöllinen toiminta kehittyisi tässä työssä. Me itse kukin voimme tietysti kantaa vastuuta, mutta kouluterveydenhuollolla ja opiskeluterveydenhuollolla on valtavan suuri vastuu tässä. Siitä syystä valistus sitä kautta toivottavasti on hyvää.

Johanna Sumuvuori/vihr: Arvoisa puhemies! Usein sosiaalisiin ongelmiin liittyy eräänlainen huono-osaisuuden kasautuminen. Kuten tässä sosiaali- ja terveysministeriön viime vuonna tehdyssä seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelmassakin on todettu, niin heikko seksuaali- ja lisääntymisterveys näyttää kasautuvan niille, joilla on jo muutenkin terveyttä vaarantavia riskitekijöitä ja usein nämä myös kasautuvat alueellisesti. Eli eri kuntien ja jopa kaupunkien sisällä, eri kaupunginosien välillä on eroja esimerkiksi tilastoitujen teiniraskauksien määrissä.

Millä tavalla ministeri aikoo varmistaa sen, että palveluita on riittävästi ja tasa-arvoisesti saatavilla riippumatta siitä, minkä kunnan asukas on, missä kaupunginosassa asuu tai mitä koulua käy?

Peruspalveluministeri Paula Risikko: Arvoisa herra puhemies! Meidän kansallisessa kehittämisohjelmassamme, joka tulee siis valtioneuvoston päätettäväksi ennen vuoden loppua, nimenomaan kiinnitetään huomiota tähän terveyserojen kaventamiseen. Meillä on ministeriössä ollut myöskin ohjelma terveyserojen kaventamisesta ja on luotu toimenpiteet siihen, mutta nyt se tulee niin kun ihan konkretisoitua tähän kehittämisohjelmaan. Meillä on viisi alueellista johtoryhmää ja yksi kohde on nimenomaan tämä asia ja siellä sisällä nämä seksuaaliterveysasiat. Mutta sitten haluan muistuttaa vielä siitä, että meillähän ollaan tekemässä myöskin kouluterveydenhuoltoon ja opiskeluterveydenhuoltoon asetusta huhtikuun loppuun mennessä ja se toivottavasti lisää ja tasa-arvoistaa palvelujen saatavuutta.

Ensimmäinen varapuhemies: Kysymys on loppuun käsitelty.

Kommentit

Kommentit

Kommentoi