Kyselytuntikysymys: Ruuhkamaksut

 |  Ei kommentteja

Johanna Sumuvuori/vihr: Arvoisa puhemies! On ollut ilahduttavaa seurata, että vihreiden pitkään kannattamat ruuhkamaksut ovat nousseet näyttävästi julkiseen keskusteluun. Erityisen hienoa on ollut se, että myös liikenneministeri Vehviläinen on suhtautunut myönteisesti ruuhkamaksujen käyttöönottoon. Ruuhkamaksujen käytöstähän on erittäin hyviä kokemuksia Euroopasta, esimerkiksi Lontoosta ja Tukholmasta. Naapurikaupungissa Tukholmassa ruuhkamaksut ovat merkittävästi vähentäneet ruuhkia ja päästöjä, minkä lisäksi niillä on saatu kerättyä rahaa joukkoliikenteen rahoittamiseen. Helsingin kaupunginvaltuusto teki pari viikkoa sitten päätöksen selvittää ruuhkamaksujen käyttöönotto, ja päätös on ensimmäinen askel kohti ruuhkamaksujen käyttöönottoa Pääkaupunkiseudulla. Kysynkin: Aikooko ministeri Vehviläinen säätää mahdollistavan lain, joka luo puitteet ruuhkamaksujen käyttöönotolle?

Liikenneministeri Anu Vehviläinen: Arvoisa puhemies! Sanoisin tähän kysymykseen ensinnäkin, että vähän, hieman jäitä hattuun, että en ole säätämässä hetimmiten kyllä lakia, vaan tämä tarkoittaa sitä, että meidän pitää selvittää tämä ruuhkamaksumalli. Ja sen vuoksi juuri, että Helsingin kaupunginvaltuusto aika suurellakin enemmistöllä päätyi siihen, että tällaista mallia Pääkaupunkiseudulla pitäisi selvittää, niin liikenne- ja viestintäministeriössä valmistellaan tämmöisen selvityksen laatimisen edellytyksiä, eli tehtäisiin, ministeriö ja pääkaupunkiseudun kunnat yhdessä, selvitys. Mutta korostan sitä, että me emme voi ottaa suoraan kantaa ruuhkamaksuun, ennen kuin selvitys on tehty. Meillä ei ole minkäänlaista käsitystä siitä, millaisella keräysmallilla esimerkiksi ruuhkamaksua kerättäisiin, mikä olisi ruuhkamaksun taso, missä sitä kertättäisiin. Me emme voi ottaa suoraan mallia Tukholmasta, koska Tukholmassa on erilainen kaupunkirakenne. Mutta minusta on oikein ja myös hallitusohjelman mukaista, että näitä liikenteen hinnoittelumalleja aletaan selvittää.

Johanna Sumuvuori/vihr: Arvoisa puhemies! Kiitos ministeri Vehviläiselle vastauksesta. On todellakin totta, että näitä malleja on erilaisia. On alueellisia malleja, joita voidaan käyttää kaupunkiseudulla, ja sitten on valtakunnallisia tiemaksuja, ja on oikein hyvä, että ministeri tekee tätä selvitystä. Jatkokysymykseni olisi: Millä aikavälillä tämä selvitys valmistuu?

Liikenneministeri Anu Vehviläinen: Arvoisa puhemies! Luulen, että pääsemme asettamaan tämmöisen selvitystyöryhmän tässä aivan tänä keväänä tulevina viikkoina. Mutta sitten kun tähän liittyy erittäin monia näkökohtia siitä, mikä se malli todellakin olisi, niin uskaltaisin arvioida näin lonkalta, että kyllä varmasti ainakin vuosi siihen malliin menee. Mutta sitten totean tästä aikataulusta, että vaikka me saisimme semmoisen mallin aikaiseksi, että voidaan todeta, että se otettaisiin käyttöön, niin erittäin olennainen kysymys on siinä sitten se, millä keräysmallilla se tehtäisiin. Tarkoitan sitä, että monessa maassa on käytössä tämmöisiä vanhanaikaisia malleja. Itse ainakin lähden siitä, että jos ruuhkamaksuun mennään tai tienkäyttömaksuun, tarkoittaisi siis muualla kuin Pääkaupunkiseudulla, niin meidän pitäisi ottaa käyttöön moderni malli eli esimerkiksi tämmöinen satelliittipaikannukseen perustuva malli. Sen takia se arviointi, että ruuhkamaksut olisivat heti sylissämme, ei ole kovin realistinen.

Kommentit

Kommentit

Kommentoi