Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen suurten kaupunkien joukkoliikennetukeen

 |  Ei kommentteja

Eduskunta on ensi vuonna aloittamassa ensimmäistä kertaa suurten kaupunkien joukkoliikenteen tukemisen. Liikenteen ilmastopäästöt muodostavat viidenneksen Suomen kaikista ilmastopäästöistä. Joukkoliikenteen suosiminen on paras keino näiden päästöjen vähentämiseen. Tehokkainta joukkoliikenteen edistäminen on siellä, missä ihmisiä on paljon. Eduskunnan päätös suurten kaupunkien joukkoliikenteen tukemiseksi lisää joukkoliikenteen houkuttelevuutta ja kilpailukykyä.

Talousarviossa suurten kaupunkien joukkoliikennetuelle on ensi vuodelle varattu viisi miljoonaa euroa ja vuoden 2010 talousarviossa tuki on tarkoitus korottaa kymmeneen miljoonaan euroon vuodessa. Ilmastonmuutoksen vakavuus huomioiden olisi kuitenkin perusteltua, että suurten kaupunkien joukkoliikennetuki olisi suurempi jo vuoden 2009 talousarviossa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,
että eduskunta ottaa valtion vuoden 2009 talousarvioon momentille 31.30.63 lisäyksenä 5 000 000 euroa suurten kaupunkien joukkoliikennetukeen.

Helsingissä 25. päivänä syyskuuta 2008
Johanna Sumuvuori

Kommentit

Kommentit

Kommentoi