Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen energiansäästön ja uusiutuvan energian käytön edistämiseen ja energiatiedotukseen

 |  Ei kommentteja

Energian säästön ja uusiutuvien energialähteiden käytön edistämistä toteutetaan syksyllä 2008 valmistuvan hallituksen ilmasto- ja energiastrategian tavoitteiden mukaisesti. Euroopan unionissa on sovittu energiatehokkuuden parantamisesta 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Säästötavoitteesta säädetään energiapalveluita ja energian loppukäytön tehokkuutta koskevalla direktiivillä, jonka tavoitteiden saavuttaminen edellyttää laajaa ja kunnianhimoista energiatehokkuuden toimintaohjelmaa.

Myös uusiutuvien energialähteiden osalta tavoitellaan EU:ssa merkittävää lisäystä. Komissio on esittänyt Suomelle velvoitteen uusiutuvan energian osuuden lisäämisestä nykyisestä 28,5 prosentista 38 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.

Laajoille käyttäjäryhmille suunnattu energiansäästöön ja uusiutuvien energialähteiden käyttöön liittyvä opastus- ja tiedotustoiminta on yksi tehokas ja välttämätön keino tavoitteiden saavuttamiseksi.

Ilmastonmuutoksen vakavuus ja Suomen sitoumukset huomioiden ei ole perusteltua, että energiansäästön ja uusiutuvan energian käytön edistämisen ja energiatiedotuksen määrärahoja leikattaisiin talousarvioesityksen mukaisesti 500 000 eurolla.

Edellä olevan perusteella ehdotan,
että eduskunta ottaa valtion vuoden 2009 talousarvioon momentille 32.60.20 lisäyksenä 500 000 energiansäästön ja uusiutuvan energian käytön edistämiseen ja energiatiedotukseen

Helsingissä 25. päivänä syyskuuta 2008
Johanna Sumuvuori

Kommentit

Kommentit

Kommentoi