Kyselytuntikysymys: Puukerrostalojen rakentamista koskeva lainsäädäntö

 |  Ei kommentteja

Johanna Sumuvuori: Arvoisa puhemies! Suomella on pitkät puurakentamisen perinteet, mutta poikkeuksellisen tiukat puurakentamisen säännöt ovat johtaneet siihen, että Suomi on jäänyt kauaksi puurakentamisen kärjestä. Samaan aikaan syvässä kriisissä painiva metsäteollisuus tarrautuu vanhoihin tuotteisiin. Seurauksena ala supistuu ja työpaikat vähenevät.

Suomessa saa rakentaa pääsääntöisesti korkeintaan kaksikerroksisia puutaloja. Monissa muissa Euroopan maissa kerroksia saa olla moninkertaisesti. Esimerkiksi Lontooseen valmistuu juuri 9-kerroksinen puutalo. Lontoon puukerrostalon tapauksessa laskettiin, että puun käyttö rakennusmateriaalina pienensi talon hiilipäästöjä 310 tonnilla verrattuna betonista ja teräksestä tehtyyn rakennukseen. Kysynkin ministeri Vapaavuorelta:

Aikooko hallitus muuttaa puurakentamista koskevaa lainsäädäntöä siten, että täälläkin voitaisiin muun maailman malliin rakentaa kerrostaloja puusta ja saada täten merkittäviä ilmastohyötyjä?

Asuntoministeri Jan Vapaavuori: Arvoisa puhemies! Väite siitä, että meillä olisi poikkeuksellisen tiukat puurakentamista koskevat määräykset, eivät sinänsä pidä paikkaansa. (Ed. Jaakonsaari: Kyllä pitävät!) Meidän rakentamismääräyksemme ovat lähtökohtaisesti aika lailla materiaalineutraaleja yhtä sinänsä merkittävää poikkeusta lukuun ottamatta, joka liittyy nimenomaan paloturvallisuuden takia tehtyihin määräyksiin. Näittenkin osalta kokonaisuus ei ole niin yksinkertainen, etteikö täällä saisi rakentaa korkeampiakin puutaloja.

Kaksikerroksisen puutalon saa rakentaa ihan kuten minkä tahansa puutalon, kolmi- ja nelikerroksisen saa rakentaa, jos se on sprinklattu, ja sitäkin korkeamman saa rakentaa tiettyjen, varsin monimutkaisten edellytysten perusteella. Tämä sinänsä pitää paikkansa. Ne ovat tietyssä määrin tiukempia, mutta se johtuu osin myös siitä, että puu materiaalina on sen kaltainen, että sen palo-ominaisuudet ovat muun tyyppisiä kuin muilla.

Kokonaan toinen asia on, että siitä huolimatta, että viimeisten vuosikymmenien aikana tätä on pyritty eri tavoin edistämään – meillä on ollut useampia puurakentamisen edistämisohjelmia – alan kiinnostus puurakentamiseen ei ole kohdistunut kerrostaloihin, ei niinkään edes liike- ja toimitiloihin eikä julkisiin rakennuksiin vaan ennen kaikkea pientalorakentamisen puolelle. (Puhemies: Minuutti on kulunut!) Kysymys on myös pitkälti siitä, että alan oma kiinnostus tämän tyyppistä rakentamista kohtaan ei ole ollut kovin suurta.

Kommentit

Kommentit

Kommentoi