Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen rauhantyön edistämiseen

 |  Ei kommentteja

Rauhanjärjestöillä on ollut merkittävä rooli väkivallattoman toiminnan tukemisessa niin Suomessa kuin maailmallakin. Olemme nähneet, mihin toisenlaisten toimintakeinojen valitseminen johtaa.

Rauhanjärjestöt edistävät ja tekevät rauhankasvatusta kouluissa ja osallistuvat yhteiskunnalliseen keskusteluun avauksilla ja taustapapereilla. Järjestöt toimivat kansainvälisesti tukemalla YK:n vuosituhattavoitteiden toteutumista, edistämällä aseistariisuntaa ja toimimalla joukkotuhoaseita ja pienaseiden leviämistä vastaan. Rauhanjärjestöt tekevät myös arvokasta työtä ihmisoikeuksien ja taloudellisen sekä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolesta. Järjestöjen julkaisutoiminta ja kansainväliset yhteydet ovat laajoja.

Rauhanjärjestöt ovat saaneet pääasiallisen toimintatukensa opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksena. 1990-luvun laman aikana eri järjestöjen tukia leikattiin pääsääntöisesti noin 10 prosentilla, mutta poikkeuksellisesti rauhanjärjestöjen valtionapuja vähennettiin vuoden 1992 budjetissa kerralla peräti 70 prosentilla. Valtion budjettiin on sen jälkeen tehty pieniä korjauksia, mutta rauhanjärjestöjen tuki on silti jäänyt pitkälti alle 1990-luvun lamaa edeltäneen tason. Siinä, missä toisaalla laman jälkiä on vuosien saatossa paikattu, kansalaisjärjestöjen rauhantyöhön panostetut rahat ovat edelleen noin kolmanneksen lamaa edeltävän tason alapuolella.

Rauhanjärjestöjen tukeen tehtiin kauan odotettu tasokorotus vuoden 2010 talousarviossa, mutta nyt tämä 100 000 euron lisäys ollaan leikkaamassa pois. Suomalaisen rauhantyön toimintaedellytysten säilyttäminen ja väkivallattoman toimintakulttuurin edistäminen edellyttävät rauhanjärjestöjen rahoituksen vahvistamista.

Edellä olevan perusteella ehdotan,
että eduskunta ottaa valtion vuoden 2011 talousarvioon momentille 29.80.50 lisäyksenä 200 000 euroa rauhantyön edistämiseen

Helsingissä 17 päivänä syyskuuta 2010
Johanna Sumuvuori /vihr

Kommentit

Kommentit

Kommentoi