Kyselytuntikysymys: Ruuhkamaksujärjestelmän käyttöönotto

 |  Ei kommentteja

Arvoisa puhemies! Pari päivää sitten liikenne- ja viestintäministeriö julkisti Pääkaupunkiseudun ruuhkamaksujärjestelmän käyttöönottoa koskevan selvityksen, ja sen johtopäätökset olivat varsin kannustavia ja ilahduttavia. Selvityksen johtopäätösten mukaan ruuhkat vähenisivät, liikenne sujuvoituisi, päästöt pienenisivät ja oikeastaan koko liikennejärjestelmän toimivuus paranisi. Siinä suositeltiin, että vuoden 2016 tienoilla voitaisiin ottaa tämä malli käyttöön, ja sen seurauksena ruuhkat katoaisivat seuduilta vuoteen 2020 mennessä.

Kysyisin ministeriltä ensin: Olisiko tässä aikataulussa mahdollista kiirehtiä, ja miten nopeasti lainvalmistumisen jälkeen malli olisi käyttöönotettavissa.

Ja sitten toinen kysymys liittyen tietoturva-asioihin, jotka ovat nousseet julkisuudessa yhdeksi huolenaiheeksi: Millä tavalla voidaan varmistaa henkilöiden yksityisyydensuoja käyttöön otettavaa mallia mietittäessä?

Liikenneministeri Anu Vehviläinen: Arvoisa puhemies! Totean tästä, että on hyvä, että tällä vaalikaudella on kahteenkin otteeseen tätä ruuhkamaksuasiaa selvitetty. Mutta minun täytyy henkilökohtaisesti sanoa, että näiden selvitysten pohjalla ei kyllä ole edellytyksiä siirtyä pääkaupunkiseudulla ruuhkamaksun käyttöönottoon. Ja perustelen sitä lyhyesti kahdella asialla.

Ensimmäinen asia liittyy siihen, jotta ruuhkamaksu voitaisiin ottaa käyttöön, täällä vaadittaisiin erittäin suuria joukkoliikenteeseen panostuksia. Ja sellaisia ei ole kaupunkien, kuntien eikä myöskään valtion puolelta linjattu, että näin tehtäisiin. Ja erityisesti se, että Helsingin ratapiha on niin täynnä, että sinne ei mahdu yhtään uutta lähiliikennettä. Niin se myös on minusta sellainen asia. Tiedämme, että junaliikennettä emme voisi lisätä.

Toinen seikka liittyy tähän järjestelmään. On tutkittu ainoastaan satelliittipaikannukseen perustuvaa ruuhkamaksujärjestelmää. Sellaista ei ole missään maailmalla, missään maassa eikä millään alueella ruuhkamaksutarkoituksessa käytössä ja sen takia minusta siihen liittyy erittäin epävarmuustekijöitä.

Kommentit

Kommentit

Kommentoi