Täysistuntopuheenvuoro: Laki ehdokkaan vaalirahoituksesta

 |  Ei kommentteja

Arvoisa puhemies! Hienoa viimeinkin päästä jatkamaan tätä eilen kesken jäänyttä keskustelua.

Vaalirahoituksen avoimuus on ollut vihreille tärkeä ja pitkäkestoinen tavoite. Vihreä eduskuntaryhmä järjesti ensimmäisen keskustelutilaisuuden vaalirahoituksen avoimuudesta jo vuonna 1997, ja kansanedustaja Irina Krohn teki vaalirahoituksen avoimuuteen tähtäävän lakialoitteen seuraavana vuonna, mutta lopputulos oli silloin pettymys. Ed. Krohn nimitti tätä syntynyttä lakia bikinilaiksi, koska se lopulta peitti enemmän kuin paljasti. Olennainen jäi piiloon, mutta nyt käsillä on uusi yritys.

Vaalirahoitus ja puolueiden rahoitus ovat kokonaisuus, johon vihreät ovat toivoneet lisää läpinäkyvyyttä ja kuluttajansuojaa. äänestäjillä on oikeus tietää, millä rahoilla poliitikot käyvät vaalikampanjoita ja miten puolueet ovat järjestäneet rahoituksensa. Vihreät kannattavat tässä mahdollisimman suurta avoimuutta. Vaalirahoituksen julkisuus estää poliittista korruptiota, edistää ehdokkaiden tasa-arvoisuutta kampanjoinnin mahdollisuuksissa ja hillitsee kampanjakulujen kasvua.

Hallitus ja kaikkia puolueita edustava vaalirahoitustoimikunta ovat toimineet ripeästi. Uusi vaalirahoituslaki on käsittelyssä jo nyt, ja näin eduskunnan päätökset voivat vaikuttaa jonkin verran jo alkukesän eurovaalien rahoitukseen.

Vaalirahoitustoimikunnassa vihreillä oli rahoituksen läpinäkyvyyden ja raportoinnin lisäämisen lisäksi toinen tavoite: ylisuurten kampanjakulujen leikkaaminen. Ylisuuriin kampanjoihin halusimme kiinnittää huomiota siksi, että puolueiden on yhä vaikeampi saada ehdokkaita, kun samalla edellytetään yhä suurempaa henkilökohtaista kampanjarahoitusta. Eurovaalien osalta tämä vaikeus on näkyvissä jo nyt.

Oikeusministeri Brax on sisällyttänyt esitykseen puolueiden vapaaehtoisen mahdollisuuden sitoutua kampanjakattoihin vaalipiireittäin. Vihreät toivovat, että tämä ei jää vain toivomukseksi vaan tästä tulee vallitseva käytäntö, jota myös tiedotusvälineet seuraavat. Ja vihreät haastavat kaikki muut puolueet mukaan sopimaan vaalirahakatosta jo ensi eurovaalien osalta.

Arvoisa puhemies! Yksittäisen ehdokkaan raportointivelvollisuuteen on kampanjan budjetoinnin sekä kampanjan toteutuneiden kulujen osalta tulossa uusia vaatimuksia, jotka myötäilevät Euroopan neuvoston korruptionvastaisen toimielimen, Grecon, Suomen vaalirahoituksesta tekemiä suosituksia. Näillä uusilla määräyksillä vältetään tulevaisuudessa se riski, että joku tai jotkut tahot pyrkisivät ostamaan itselleen sopivan eduskunnan tai pyrkisivät vaalirahoituksen keinoin manipuloimaan eduskunnan kokoonpanoa tai tulevaa hallituspohjaa.

Greco piti ongelmallisena myös sitä, että vaalirahoitusta ovat tähän saakka valvoneet poliittiseen päätöksentekojärjestelmään kuuluva oikeusministeriö ja puolueiden jäsenistä koostuvat kuntien keskusvaalilautakunnat. Nyt valvonta ollaan siirtämässä Valtiontalouden tarkastusvirastolle. Tämäkin on erinomainen uudistus.

Arvoisa puhemies! Seuraava askel vaalirahoituksessa on puoluerahoituksen tekeminen läpinäkyvämmäksi. Sekin parantaa demokratian toimivuutta ja lisää äänestäjien luottamusta demokratiaan. Vaikka nyt esitetty uudistuskokonaisuus ei vieläkään tee vaalirahoituksesta alastonta, ei laki enää ole sellainen bikinilaki, joka jättää olennaisen piiloon.

Kommentit

Kommentit

Kommentoi