Täysistuntopuheenvuoro: Vuoden 2011 talousarvion lähetekeskustelu

 |  Ei kommentteja

Kysymys kehitysyhteistyöstä

Johanna Sumuvuori: (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Tässä kuussa YK:n vuosituhattavoitteet täyttävät kymmenen vuotta, ja nyt on enää viisi vuotta aikaa saavuttaa tavoitteet äärimmäisen köyhyyden puolittamisesta vuoteen 2015 mennessä. Suomi ei itse saavuta nyt vielä tätä 0,7:n osuutta bkt:stä, mikä on YK:n suositus, mutta ollaan kuitenkin todellakin yksi niitä harvoja EU-maita, jotka ovat nostaneet kehitysyhteistyömäärärahoja näin vaikeina aikoina, ja siitä kyllä ministerille täytyy antaa kiitos. Itse toivon, että seuraavalla hallituskaudella keskitytään erityisesti kehitysyhteistyön laatuun ja avun tehokkuuteen. Ne ovat sellaisia kysymyksiä, mitä olisi syytä tarkastella entistäkin paremmin.

Mutta sitten oikeastaan vielä tästä lähialueyhteistyöstä sellainen kysymys tai toivomus: Nyt kun avun määrä pienenee tai tämä määräraha pienenee, niin toivoisin, että se painopiste pysyisi tai ainakaan ei karsittaisi näistä ydinturva- ja ympäristöyhteistyöhankkeista ja terveyshankkeista, mitkä ovat myös suomalaisten turvallisuuden ja edun kannalta tosi tärkeitä. Toivoisin ministerin kommenttia siitä, onko tässä painopisteessä tapahtumassa mitään muutosta.

Sitten vielä mitä tuli siviilikriisinhallintaan, niin olen samaa mieltä kuin ministeri. Se ei ole sotilaallisen toiminnan jatke, vaan itse asiassa sotilaallinen kriisinhallinta on se viimeinen päätepiste, mihin päädytään siinä vaiheessa, jos kaikki muut toimenpiteet, kuten kehitysyhteistyö ja siviilikriisinhallinta, ovat epäonnistuneet.

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen: (…) Sitten kysymys lähialueyhteistyöstä ja Venäjästä. Kyllä meidän ajatuksemme on se, että esimerkiksi sellaisella kuin sosiaali- ja terveyssektorilla me pitäytyisimme vain sellaiseen toimintaan, jolla estetään Suomeen kohdistuvia uhkia, mutta kyllä sosiaalipolitiikan hoitaminen kuuluu muuten Venäjän valtiolle. Yritetään juuri näillä sektoreilla, tämän tyyppisillä sektoreilla, siirtää vastuuta heille. Meidänhän pitäisi päästä, ed. Kaltiokummun puheenvuoroon viitaten, siihen, että viranomaisyhteistyö tapahtuisi normaaleilla määrärahoilla eikä siihen olisi mitään erityisiä määrärahoja. Mutta toistaiseksi vielä varmasti tarvitaan tällaista erityisrahoitusta.

Ilmastorahoituksessa meidän osaltamme me kykenemme tämän ja ensi vuoden ja vuoden 2012 määrärahoissa toteuttamaan velvoitteemme, niin että sen lisäksi vielä meidän muu kehitysrahoituksemme etenee tasaisesti kohti 0,7:ää.

Kommentit

Kommentit

Kommentoi