Täysistuntopuheenvuoro: Vuoden 2011 talousarvion lähetekeskustelu

 |  Ei kommentteja

Kysymys Etelä-Suomen metsiensuojeluohjelman rahoituksesta

Johanna Sumuvuori: (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Haluaisin kysellä ministeriltä sitä, millä aikataululla ajattelette Etelä-Suomen metsiensuojeluohjelman eli Metson hehtaaritavoitteiden toteutuvan, kun nyt näyttää siltä, että määrärahataso laahaa aika lailla jäljessä. Ongelman juuri on varmaan siinä, että alun perinkin, pari vuotta sitten, sovittiin liian matala taso, ja sillä kehitystiellä jatketaan edelleen. Uskon itse, että metsien virkistyskäyttö ja luonnonsuojelu tulevat olemaan tärkeämpiä arvoja kuin varsinainen talouskäyttö. Sen takia tätä ohjelmaa olisi syytä nyt viedä eteenpäin vähän ripeämmin. Eli millä aikataululla Metso-ohjelman hehtaaritavoitteet saadaan ministerin mielestä toteutettua?

Ympäristöministeri Paula Lehtomäki: (…) Lopuksi, arvoisa puhemies, näistä myrskytuhoista ja Metsosta. Myös Metso-ohjelman osalta on tarpeen katsoa sitä, voitaisiinko sitä ohjelmaa pidentää juuri tämän hehtaaritavoitteen saavuttamiseksi ja sen vuoksi, että tuskin meillä kaikki monimuotoisuustavoitteet vielä 2016 on aivan loppuun asti saavutettu. Me olemme myrskytuhojen jäljiltä pystyneet tekemään ainakin yhden merkittävän kaupan tai Metso-ohjelmaan liittyvän suojeluhankkeen, joka toteutui sitten ajateltua suurempana juuri tämän myrskytuhon takia. Uskoisin, että jos ja kun maanomistajat ovat olleet ja ovat ely-keskuksiin aktiivisesti yhteydessä, niin jos nämä alueet toteuttavat Metson kriteereitä, ainakin ministeriössä on valmius ripeään valmiuteen rahankäytössä siinä, että molemminpuolinen etu, arvokkaiden luontoalueiden ja toisaalta maanomistajan, joka on ihmeissään kaatuneiden puiden kanssa, voidaan tässä toteuttaa. Kyllä tällä tiellä on myönteisesti edetty.

Kommentit

Kommentit

Kommentoi