Täysistuntopuheenvuoro: Vuoden 2011 talousarvioesityksen lähetekeskustelu

 |  Ei kommentteja

Arvoisa puhemies! Ensi vuoden budjetissa pitäisi samaan aikaan pitää kiinni hyvinvointivaltion palveluista, parantaa sosiaaliturvaa ja työllisyyttä, täyttää ilmastonsuojeluvelvoitteet ja kaventaa budjetin alijäämää, eli ei mikään helppo yhtälö.

Hyvinvointivaltion pitäminen kuosissa on taloudellisesti vaikeana aikana entistä tärkeämpää, koska kaikkein heikoimmassa asemassa olevat ihmiset kärsivät taantumasta eniten.

Maaliskuun alusta alkaen sairaus-, äitiys-, isyys- ja vanhempainraha, erityishoitorahat, lapsilisät, kotihoidon tuki, yksityisen hoidon tuki ja vähimmäismääräiset kuntoutusrahat sidotaan kuluttajahintojen muutosta seuraavaan indeksiin. Vaikka indeksiin sitomisen välitön vaikutus on pieni, pidemmällä aikavälillä se osaltaan varmistaa, että tulonsiirtojen ostovoima ei romahda. Ongelmaksi jää, että opintotukea ei indeksiin tässä vaiheessa sidota.

Tämä hallitus kyllä korjasi aiempien hallitusten laiminlyöntejä korottamalla pienimpien päivärahojen lisäksi myös opintotukea, mutta nyt opintososiaalisten etujen ostovoiman lasku uhkaa jälleen vaikeuttaa opiskelijoiden valmiiksi hankalaa asemaa. Täysipainoinen opiskelu, yhteiskunnan tasa-arvoisten mahdollisuuksien vaaliminen ja nopea valmistuminen vaikeutuvat. Opintotukeen onkin syytä vielä palata valtiovarainvaliokunnan budjettikäsittelyssä. Opiskelijoiden eli nuorempien sukupolvien toimeentulon jättäminen indeksisidoksen ulkopuolelle ei ole oikeudenmukaista.

Arvoisa puhemies! Mielestäni on parempi korottaa veroja kuin leikata palveluita. Alkuperäisestä esityksestä korjattuna hallituksen energiaverolinja ohjaa ympäristöystävällisempiin lämmitysmuotoihin ja kerää verotuloja niiltä, jotka saastuttavat eniten. Pientä kauneusvirhettä rumemmaksi ongelmaksi tosin jää ilmaston ja suoluonnon kannalta mahdottoman turpeen verokohtelu, jossa on seuraavallekin hallitukselle työtä. Tänään tässä keskustelussa varsinkin vasemmisto on kritisoinut valtavasti vihreää verouudistusta. Ihmettelen sitä syvästi. Ettekö te usko lainkaan verotuksen kulutusta ohjaavaan vaikutukseen? Onneksi suomalaisten enemmistö on tästä hieman toista mieltä. Tänään julkistetun gallupin mukaan enemmistö suomalaisista hyväksyy sen, että asumiskustannuksiin vaikuttaa myös lämmityksen ympäristöystävällisyys.

Arvoisa puhemies! Ilmaston ja talouden kestävyysvajeen kannalta veropohjaa on edelleen laajennettava energia-, ympäristö-, kiinteistö- ja kulutusverojen keinoin. Ympäristövallankumousta voi tehdä myös raiteilla. Oli välttämätöntä, että hallitus varmisti rahoituksellaan Seinäjoki-Oulu-ratahankkeen etenemisen. Seuraavaa hallitusohjelmaa valmisteltaessa on tehtävä suunnitelma väylähankkeiden pitkäjänteiselle rahoitukselle samoin kuin raideliikenteen houkuttelevuuden ja kilpailukyvyn turvaamiselle. Raidevallankumouksen kautta pääsemme vähentämään entistä tehokkaammin myös liikenteen päästöjä.

Arvoisa puhemies! Samaan aikaan kuin ympäristöperusteista verotusta lisätään ja kiristetään on tärkeätä huolehtia sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta. Vähät veronalennukset on mielestäni jatkossa kohdistettava pienituloisille, joihin ympäristöverot suhteellisesti eniten vaikuttavat. Erityisesti haluan kiinnittää huomiota lapsiperheiden tilanteeseen.

Vapaa-aika on lapsiperheiden suurin menoerä. Kelan juuri julkaisema Perhepiirissä-tutkimus korostaa, että syrjäytymisen ehkäisemisen kannalta vapaa-ajan toimintamahdollisuuksien turvaaminen on aivan olennaista. Meidän on vältettävä tilanne, jossa nuoret syrjäytyvät, koska heillä ei ole varaa olla tavallisia nuoria. Samassa tutkimuksessa kiinnitetään myös huomiota jatkuvasti lisääntyviin lasten huostaanottoihin. Voi päätellä, että mielenterveys- ja päihdepalveluista on säästetty, ja nyt lasku on moninkertainen.

Yksi asia tässä budjettiesityksessä on mielestäni erittäin tärkeä. Se on päihdeongelmaisten äitien tilanne. Ensi- ja turvakotien liiton ylläpitämissä ensikodeissa on ollut erittäin hyvin tuloksin hoidossa tänä vuonna 160 perhettä. Toimintaa on tuettu Raha-automaattiyhdistyksen tuella. Ensi vuodesta alkaen toimintaa tuetaan valtion budjetista suoraan mutta ongelma on siinä, että rahat myönnetään Ensi- ja turvakotien liitolle suoraan kohdistetun tuen sijasta yleisinä valtionosuuksina, joiden käyttöä valtio ei voi kohdentaa. Eduskuntakäsittelyssä valtiovarainvaliokunnassa pitääkin jollain tavalla varmistaa, että päihdeäitien hoidon kannalta välttämättömät lisäykset käytetään juuri päihdeäitien kuntouttamiseen.

Arvoisa puhemies! YK:n vuosituhattavoitteet täyttävät tässä kuussa 10 vuotta, ja niiden saavuttamiseen on enää 5 vuotta aikaa. Ensi viikolla YK:n huippukokous pohtii, miten käy tavoitteelle puolittaa äärimmäisessä köyhyydessä elävien ja nälkäisten osuus maailman väestöstä vuoteen 2010 mennessä.

Kehitysyhteistyön osalta Suomi ei vielä saavuta kansainvälistä YK:n suosittamaa 0,7 prosentin osuutta bkt:stä, mutta vaikeasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta kehitysyhteistyön määrärahat kasvavat ensi vuonna 108 miljoonalla eurolla. Maailmassa on edelleen miljoonia ihmisiä, joilla ei ole käytännössä varaa tai mahdollisuuksia pysyä hengissä tai elää ihmisarvoista elämää. Tämä on syy, miksi kehitysyhteistyötä ja oikeudenmukaista kauppapolitiikkaa tarvitaan.

Kommentit

Kommentit

Kommentoi