Täysistuntopuheenvuoro: Vuoden 2011 talousarvion palautekeskustelu

 |  Ei kommentteja

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala

Arvoisa puhemies! Puhun lyhyesti kolmesta asiasta eli joukkoliikenteestä, raiteista ja kevyestä liikenteestä.

Oli ensinnäkin mukavaa lukea tämän maanantain Helsingin Sanomista Liikenneviraston pääjohtajan Juhani Tervalan näkemyksiä. Liikennevirastossa on valmistunut asiantuntijaraportti nimeltään Liikenneolosuhteet 2035, joka linjaa liikennepolitiikan tulevaisuutta. Tervala herätteli Helsingin Sanomissa suureen liikennepolitiikan linjanmuutokseen, jossa painotetaan joukkoliikennettä, Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen tuen kasvattamista ja kehityksen kärjen suuntaamista kohti kävelyn ja pyöräilyn lisäämistä. Suurissa kaupungeissa valtio lisäisi panostuksia joukkoliikenteeseen niin paljon, että siitä tulisi tasavertainen ja houkutteleva vaihtoehto henkilöautoilulle.

Rakentamisen painopistettä siirrettäisiin tieverkoston investoinneista ratojen kunnostamiseen. Erityisesti päärataan panostettaisiin, kun taas tieverkon osalta ylläpidettäisiin nykyisiä teitä mutta uusia suuria investointeja harkittaisiin tarkasti. Toteuttamislistan kärkeen oli nostettu muun muassa päärata ja Pääkaupunkiseudun lähiliikenteen tarpeet.

Tämä vastaa myös vihreää visiota liikenteen tulevaisuudesta. Haluamme nähdä Suomessa rataverkon, joka on nopea ja kattava ja joka yhdessä järkevän hinnoittelun kanssa tekee junaliikenteestä henkilöautoa ja lentokonetta paremman vaihtoehdon. Vain näin voimme saavuttaa asetetut tavoitteet liikenteen ilmastopäästöjen vähentämisessä.

Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmän kehittäminen on välttämätöntä myös kansainvälisten liikenneyhteyksien tulevaisuuden kannalta. Vihreiden tavoitteena on EU-tasolla edistää Suomen kytkemistä eurooppalaiseen rataverkkoon Rail Baltican kautta ja pitkällä tähtäimellä junayhteyden rakentaminen Helsingin ja Tallinnan välillä.

Arvoisa puhemies! Mielestäni joukkoliikennettä on tuettava ennen kaikkea siellä, missä on joukkoja. Siellä, missä siihen on kaupunkirakenteen ja väestöpohjan puolesta edellytykset, pitää ihmisiä päättäväisesti kannustaa joukkoliikenteen käyttäjiksi. Myös Pääkaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen eheyttäminen edellyttää toimivaa joukkoliikennettä ja erityisesti raideliikennettä. Tämä edellyttää, että joukkoliikenteen kulkuneuvoilla on tiheä vuoroväli, matkustaminen on viihtyisää ja liikenne pysyy aikatauluissaan.

Pisara-radan toteuttaminen nopealla aikataululla on tästäkin näkökulmasta välttämätöntä. Paljon on tietysti kuntien omissa käsissä, mutta myös valtion on tulevina vuosina lisättävä panostuksiaan joukkoliikenteeseen. Tällä hallituskaudella ansiokkaasti aloitimme suurten kaupunkien joukkoliikenteen tukemisen, mutta sen volyymia on seuraavalla hallituskaudella ehdottomasti lisättävä.

Ilmastosyyt, Pääkaupunkiseudun rajallinen tila ja tarve löytää tuloja, joilla kattaa liikenteen kehittäminen, puhuvat vääjäämättömästi Pääkaupunkiseudun ruuhkamaksujen puolesta.

Arvoisa puhemies! Vihreiden tavoitteena joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen volyymin lisäämisellä on paitsi vähentää autoriippuvuutta ja ilmastopäästöjä myös sujuvoittaa ja parantaa eri kulkumuotojen, myös autoilijoiden, liikenneolosuhteita. Seuraavalla vaalikaudella on lisättävä resursseja joukkoliikenteeseen ja kevyen liikenteen lisäämiseen ja parantamiseen, mainiten erityisesti suurten kaupunkien joukkoliikenteen tuen kasvattamisen. Samoin ensi hallituskaudella on saatava aikaan päätös Pääkaupunkiseudun ruuhkamaksujärjestelmän ottamisesta käyttöön.

(vastauspuheenvuoro): Arvoisa herra puhemies! Toistan vielä sen tyytyväisyyden tämän valtioneuvoston toiminnan osalta, että joukkoliikenne on saanut lisää määrärahoja. Nytkin valtiovarainvaliokunta esittää lisämäärärahaa, ja hallitus aloitti myös uutena tukimuotona suurten kaupunkien joukkoliikenteen tukemisen, mikä on erinomainen asia, ja sen volyymiä on syytä vielä kasvattaa jatkossa huomattavasti samoin kuin kevyen liikenteen tukemisen osuutta.

Olisin vielä kysynyt ministerin näkemystä, niin kuin moni muukin on kysynyt, tähän Liikenneviraston raporttiin, joka on toki asiantuntijanäkemys, ei poliittinen näkemys, mutta kuitenkin esimerkiksi vihreästä näkökulmasta se sisälsi erinomaisia painotuksia nimenomaan joukko-, kevyen- ja raideliikenteen osalta. Eli mikä on ministerin näkemys tämän raportin etenemisestä tai raportin ajatusten eteenpäin viemisestä poliittisella tasolla? Ja sitten myös kysymys ruuhkamaksuista, jota selvitettiin kovasti tällä hallituskaudella. Uskooko ministeri, että seuraavalla hallituskaudella voimme tehdä päätöksen Pääkaupunkiseudun ruuhkamaksujärjestelmän käyttöönotosta?

 

Kommentit

Kommentit

Kommentoi