Täysistuntopuheenvuoro: Lähetekeskustelu vesilain uudistamisesta

 |  Ei kommentteja

Johanna Sumuvuori /vihr (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Haluan ensinnäkin kiittää ministeri Braxia ja koko valtioneuvostoa onnistuneesta yksimielisestä esityksestä uudeksi vesilaiksi. Ja erinomaista on, että valtioneuvosto sai neuvoteltua tiukemman lain kuin vesilakikomitea ja sen työtä jatkanut työryhmä alun perin esittivät. Nyt lupaharkinta ja siihen liittyvä hyötyjen ja haittojen punninta säilyy laissa, ja mikä tärkeintä, laissa todellakin säilyy ehdoton luvanmyöntämiseste, mikäli hanke aiheuttaa huomattavia haitallisia vaikutuksia.

Ed. Rantakangas nosti esiin lakiin tulleen valtioneuvoston lausunto-oikeuden. Siitä totean, että voin vihreänä nukkua yöni makoisasti, sillä lausunto ei voi kävellä riippumattoman lupaviranomaisen yli ja viime kädessä kiistanalaiset hankkeet ratkaisisi tuomioistuin. Ed. Rantakankaan unelmointi erillislaista on taas sitten vaalipuheita, sillä nyt esitetty vesilaki on todellakin hallituksen yksimielinen esitys, josta tässä talossa tällä vaalikaudella päätetään.

Kommentit

Kommentit

Kommentoi