Täysistuntopuheenvuoro: Ydinvoimapäätöksen lähetekeskustelu

 |  Ei kommentteja

Johanna Sumuvuori /vihr (debattipuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Uusiutuvan energian paketista hallitusta voi kyllä hyvin kiittää, mutta myönnän, että esitys lisäydinvoimasta hävettää minua ja tulen äänestämään sitä vastaan niin kuin muutkin vihreät. Käsittääkseni olemme edelleen ainoa puolue, jonka kaikki edustajat aikovat äänestää nyt esitettyjä lupia vastaan.

Nyt esitettyjä ydinvoimalupia markkinoidaan muun muassa energiavalikoiman monipuolistamisella, mutta esitetty lisäydinvoima keskittäisi voimakkaasti sähköntuotantoa ja vahvistaisi Suomen riippuvuutta tuontiuraanista ja ulkomaisesta teknologiasta – se siitä kotimaisuudesta ja omavaraisuudesta. Ratkaisu on onneksi tässä salissa, ja asia on käsiteltävä perusteellisesti. Valiokuntakäsittelyyn on varattava tarpeeksi aikaa riittävien asiantuntijakuulemisten varmistamiseksi. Kiire ei näin tärkeän asian kanssa voi olla.

Lainaan vielä lopuksi akateemikko Aki Kaurismäkeä: ”Minäkin kannan huolta siitä suuresta kiireestä, jolla isänmaastani ollaan tekemässä sekä ydinvoiman koekenttää että sen kaatopaikkaa.”

Johanna Sumuvuori /vihr (debattipuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Hallituksen esitys lisäydinvoimasta perustuu kyllä varsin reippaaseen sähkönkulutuksen kasvun arvioon. Työ- ja elinkeinoministeriön viime vuoden lopulla päivitetyssä sähkönkulutuksen arviossa todettiin, että taantuma, metsäteollisuuden rakennemuutos ja sähkönkäytön tehostaminen kääntävät sähkönkulutuksen pysyvästi aiempia odotuksia alemmalle kasvu-uralle. Samassa arviossa ennustettiin sähkönkulutuksen nousua 91 terawattituntiin vuonna 2020 sisältäen lämpöpumput, sähköautot ja biojalostamot. Samoin Metla on arvioinut, että teollisuuden rakennemuutos näyttää jatkuvan. Kysyisikin ministeri Pekkariselta, mikä on olennaisesti muuttunut näiden arvioiden esittämisen jälkeen ja miksi hallituksen esitys perustuu lähinnä metsäteollisuuden arvioihin ja toiveisiin eikä esimerkiksi ministeriön oman energiaosaston tai Metlan arvioihin.

Johanna Sumuvuori /vihr: Arvoisa puhemies! Eduskunta on tekemässä varsin kauaskantoista ja vaikutuksiltaan valtavaa päätöstä Suomen tulevista energiaratkaisuista. Toivonkin, että kansanedustajat tämänhetkisestä ydinvoimakannastaan riippumatta ovat yksimielisiä siitä, että tämän mittaluokan asiat on käsiteltävä huolella ja perinpohjaisesti. Tämä edellyttää laajaa ja punnittua valiokuntakäsittelyä, ei kiireellä hutiloitua päätöstä. Erityisesti päätöstään epäröivien kannalta on tärkeää, että asiantuntijoita kuunnellaan mahdollisimman laajasti eri valiokunnissa. Jos ydinvoiman kannattajat ovat asiastaan varmoja, asiallisessa valiokuntakäsittelyssä ei pitäisi olla mitään pelättävää.

Ydinvoimaan liittyvien ongelmien lista on pitkä, kuten täällä käyty keskustelu on osoittanut.

Ed. Huovinen on aivan oikeassa siinä, että loppusijoittamisen ongelmia ei ole tässä keskustelussa pohdittu tarpeeksi. Onnettomuuden todennäköisyys on ehkä pieni, mutta vastineeksi sen seuraukset olisivat valtavat. Vuonna 2005 hyväksyttiin ydinvastuulaki, joka nosti merkittävästi ydinvoimayhtiöiden vastuuta mahdollisessa ydinvoimaonnettomuudessa. Tätä lakia ei kuitenkaan ole saatettu voimaan. Syy on se, että vakuutusyhtiöt eivät suostu vakuuttamaan ydinvoimaloita lain vaatimalla tavalla. Riski ja vastuu mahdollisen onnettomuuden seurauksista kaatuvat valtiolle. Ydinvoimarahastot kattavat vain pienen osan vakavan onnettomuuden taloudellisista seurauksista.

Korkea-aktiivisen ydinjätteen turvallista loppusijoitusta ei ole vielä ratkaistu missään. Asia on vasta tutkimus- ja kehitysasteella. Siitä huolimatta Suomesta ollaan suunnittelemassa kovaa vauhtia eurooppalaista ydinjätteen kaatopaikkaa.

Salissa on illan aikana toisteltu väitettä siitä, että ydinvoiman lisärakentaminen monipuolistaisi energiavalikoimaa. Esitetyllä lisäydinvoimalla kuitenkin keskitetään voimakkaasti sähkömarkkinoita ydinvoimaan. Hehkutus ydinvoiman tuomasta energiaomavaraisuudesta ja työllistävästä vaikutuksesta on huvittavaa, kun kyse on lähinnä ulkomaalaisia työllistävästä, hyvin vähän pysyviä työpaikkoja synnyttävästä energiamuodosta. Nyt esitetyllä lisäydinvoimalla itse asiassa vahvistamme riippuvuuttamme tuontiuraanista ja ulkomaisesta asiantuntemuksesta ja teknologiasta. Päätökseen ei myöskään liity mitään mekanismia, jolla estettäisiin mahdollinen sähköntuonti Venäjältä, jos se tulisi kotimaista halvemmaksi.

Arvoisa puhemies! Ydinvoima on väärä ratkaisu turvallisuuden kannalta, huono ratkaisu huoltovarmuuden ja aluepolitiikan kannalta ja huono ratkaisu myös työllisyyden, yrittäjyyden ja kasvun kannalta. Sekä turvallisuuden, aluepolitiikan että huoltovarmuuden kannalta uusiutuvat energiamuodot ovat paljon parempi vaihtoehto. Sen lisäksi meillä on vielä huomattavasti varaa tehostaa energiankäyttöämme. Lisäydinvoimaesitys perustuu todella reippaaseen arvioon sähkönkulutuksen kasvusta. Hallituksen esitys perustuukin lähinnä metsäteollisuuden arvioihin ja toiveisiin eikä esimerkiksi työ- ja elinkeinoministeriön energiaosaston tai Metsäntutkimuslaitoksen arvioihin paljon maltillisemmasta sähkönkulutuksen tulevaisuuden kasvusta.

Arvoisa puhemies! Päätösvalta asiasta on onneksi tässä salissa, ja todellakin toivon ja vetoan kansanedustajakollegoihin, että emme tee isänmaastamme ydinvoiman valtavaa koelaboratoriota ja ydinjätteen kaatopaikkaa.

Kommentit

Kommentit

Kommentoi