Täysistuntopuheenvuoro: Lisätalousarvio Kreikan tukipaketista

 |  Ei kommentteja

Johanna Sumuvuori /vihr (debattipuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Valtiovarainvaliokunnan asiantuntijakuulemisessa asiantuntijat olivat yksimielisiä siitä, että riski Kreikan lainaan osallistumisesta on pienempi kuin riskit Kreikan maksukyvyttömyyden seurauksista. Suomella, joka on mukana eurooppalaisessa yhteistyössä ja rahaliitossa, ei ole paluuta mihinkään myyttiseen Impivaaraan, ja sen kansainväliset suomalaiset vasemmistolaisetkin varmasti ymmärtävät. Jatkossa on kuitenkin huolehdittava, että myös finanssisektori velvoitetaan ottamaan vastuuta rahoitusmarkkinoiden vakaudesta, kuten myös valtiovarainvaliokunnan mietinnössä todetaan.

Pääministeri viittasi puheessaan kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden sääntöjen käynnissä olevaan uudistamistyöhön, ja olen myös siinä ymmärryksessä, että Suomi on EU:ssa ja EU:n ministerivaliokunnassa ollut aktiivinen transaktioveron suhteen. Toivon tästä vielä pääministeriltä vahvistusta, kun siitä on niin paljon täällä salissa epäilyjä, varsinkin tuolla vasemmalla laidalla, ja kysyisin vielä, millaisella aikataululla tämä rahoitusmarkkinoiden uudistustyö etenee.

Johanna Sumuvuori /vihr: Arvoisa puhemies! Kreikan rahoituskriisi on taas yksi hyvin konkreettinen muistutus siitä, että rahoitusmarkkinat tarvitsevat poliittista sääntelyä. Tässä tilanteessa ei voi olla ihmettelemättä, kuinka moni vielä jaksaa uskoa markkinoiden näkymättömän käden autuuteen. Monelta kurjuudelta olisi varmasti säästytty, jos finanssimarkkinoita olisi ryhdytty säätelemään ajoissa.

Kreikan lainan myöntämisestä ei ole miellyttävää päättää, mutta jos jäsenmaat kieltäytyisivät näistä talkoista, seuraus voisi olla Kreikan ajaminen hallitsemattomaan taloudelliseen tilaan ja kriisin leviäminen, jolloin koko euroalueen vakaus olisi uhattuna.

Kannatan siis lainan myöntämistä, koska olemme osa eurooppalaista rahaliittoa ja kriisi vaikuttaisi pahentuessaan Suomeenkin. Paluuta johonkin myyttiseen, suljettuun Impivaaraan ei ole.

Valtiovarainvaliokunnassa kuultavina olleet asiantuntijat ovat olleet yksimielisiä siitä, että riski lainaan osallistumisesta on pienempi kuin riskit Kreikan maksukyvyttömyyden seurauksista. Kuten mietinnössä todetaan, kyse ei ole vain Kreikan pelastamisesta vaan koko euroalueen vakaudesta ja uuden Euroopan laajuisen, pahimmillaan ehkä jopa maailmanlaajuisen, laman torjumisesta.

Jatkossa on huolehdittava, että myös finanssisektori velvoitetaan ottamaan vastuuta rahoitusmarkkinoiden vakaudesta, kuten myös valtiovarainvaliokunnan mietinnössä todetaan. Vihreidenkin ryhmäpuheenvuorossa esitettiin pankkiveroa ja rahoitusmarkkinaveroa, joilla voitaisiin hillitä valuuttakeinottelua ja spekulatiivista osake- ja johdannaiskauppaa.

Arvoisa puhemies! SDP on päätynyt vastustamaan Kreikan tukipakettia. Se on hyvin hämmentävää eikä vastaa käsitystäni vastuuntuntoisesta eurooppalaisesta vasemmistopuolueesta, jolla on varsin vahvat kansainväliset perinteet ja joka on ollut mukana viemässä Suomea yhteisvaluuttaan.

Minunkin mielestäni markkinoita on säädeltävä, mutta Kreikan ja Euroopan vakaus tarvitsee apua nyt, ei vasta pitkäkestoisen soutamisen ja huopaamisen ja isojen neuvotteluprosessien jälkeen. Paketin hyväksymisen jälkeen Suomen on toki edelleen voimakkaasti ajettava rahoitusmarkkina- ja pankkiverojen käyttöönottoa painokkaasti.

Arvoisa puhemies! On erittäin hyvä, että osana viime viikonlopun vakautuspakettia sovittiin, että selvitetään globaalin transaktioveron käyttöönottomahdollisuudet. On kuitenkin syytä selvittää myös rahoitusmarkkinaveron käyttöönottomahdollisuudet Euroopassa tai alueellisesti.

Suomen on jatkossakin aktiivisesti ajettava talouspoliittisia mekanismeja, joilla hillitään posketonta valuuttakeinottelua. Juuri tässä tilanteessa tarvitsemme kuitenkin nopeaa reagointikykyä euroalueen vakauden pelastamiseksi, mutta tulevaisuuden kannalta on myös toki pakko ryhtyä aktiivisiin toimiin, Euroopan unionin talouspolitiikan parempaan koordinaatioon ja markkinoiden valvontaan.

Kommentit

Kommentit

Kommentoi