Ryhmäpuhe: Vuoden 2010 kolmas lisätalousarvio

 |  Ei kommentteja

Arvoisa puhemies! Haluaisin nostaa valtion kolmannen lisätalousarvion osalta esiin pari tärkeää asiaa. Totesin jo aiemmin debatissa, että velkaantumisen hillitseminen on tärkeää myös sukupolvien oikeudenmukaisuuden kannalta. Valtion nettolainanoton tarve on kuluvana vuonna 12 miljardia euroa, minkä seurauksena valtionvelan määrä on arviolta 76 miljardia euroa vuoden lopussa. On selvää, että emme voi loputtomasti elää tulevien sukupolvien kustannuksella. Se ei ole kestävää talouden kannalta eikä oikeudenmukaista tulevien sukupolvien kannalta. Siksi velkaantuminen on saatava tulevina vuosina hallintaan.

Arvoisa puhemies! Radanpidon rahoituksen on jatkossa oltava pitkäjänteisempää. Rataverkon korjausvelasta aiheutuneiden routavaurioiden aiheuttamista jatkuvista myöhästelyistä on päästävä eroon, ja asiakkaiden luottamus junamatkustamiseen on palautettava. Junaliikenteen kilpailukyvyn ja houkuttelevuuden säilyttäminen on tärkeää myös liikenteen päästövähennysten kannalta. Toimiva rataverkko ja sujuva junaliikenne ovat merkittävässä roolissa, kun pyritään vähentämään ihmisten riippuvuutta yksityisautoilusta.

On hyvin tärkeää, että Seinäjoki-Oulu-rataosuuden perusparantaminen toteutetaan alkuperäisen aikataulun mukaan. Se tuottaisi valtiolle myös merkittävät säästöt, kuten täällä debatissa jo monesti aiemmin todettiin. Ylipäätään näin isojen hankkeiden suunnittelusta ja toteuttamisesta pitäisi päättää pitkäjänteisemmin eikä pieninä lisäyksinä peräkkäisissä talousarvioissa ja lisätalousarvioissa. Se toisi toteutumisaikatauluun suurempaa varmuutta. Pitkäjänteisyyden puute ja hidastelu eivät anna mahdollisuuksia myöskään kokonaistaloudellisesti järkevään toimintaan, vaan seurauksena on huomattavia ylimääräisiä kustannuksia. Jatkossa ratahankkeiden rahoitus on hoidettava tavalla, joka mahdollistaa ratojen nopean, matkustajia mahdollisimman vähän häiritsevän ja kustannustehokkaan perusparantamisen.

Arvoisa puhemies! Lopuksi haluan todeta tyytyväisyyteni siihen, että lisätalousarviossa sovitaan 2 miljoonan euron lisämäärärahasta monitoimialuksen öljynkeräysjärjestelmän hankintaan. Viime vuonna Suomenlahdella laivattiin 150 000 miljoonaa tonnia öljyä, ja määrä kasvaa edelleen voimakkaasti. Vuodelle 2015 ennuste on jo 250 000 miljoonaa tonnia öljyä. Suomenlahti on kapea, matala ja täynnä saaria, joilla on ainutlaatuinen luonto. Pohjoiset sääolot aiheuttavat omat vaikeutensa niin laivaliikenteelle kuin öljyntorjunnalle. Jääolosuhteisiin soveltuva järjestelmä tuleekin todelliseen tarpeeseen.

Arvoisa puhemies! Suomen ja Itämeren rantavaltioiden öljyntorjuntavalmiutta ja onnettomuuksia ennalta ehkäisevää toimintaa on edelleen kehitettävä voimakkaasti. Tuhojen ennaltaehkäisy on moninkertaisesti halvempaa kuin öljyn kerääminen luonnosta. Paljon Meksikonlahden öljyonnettomuutta pienempikin onnettomuus voisi tärvellä rantamme vuosikymmeniksi. Siksi Itämeri ei voi odottaa.

Johanna Sumuvuori /vihr (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Mielestäni talouden vakaus ja velanoton hillitseminen on myös sukupolvioikeudenmukaisuuskysymys. Ei tulevien sukupolvien kustannuksella voi loputtomasti elää, oli kyse sitten valtiontaloudesta tai ympäristöstä.

Täällä on tullut aika paljon kritiikkiä hallitukselle työttömyyden hoidosta. Olisin kuitenkin muistuttanut siitä, että kokonaisuudessaan hallitus on onnistunut pitämään työttömyysasteen alempana kuin aiemmin ennustettiin. Mitä tulee nuorisotyöttömyyteen, mistä erityisesti ed. Sirnö hallitusta kritisoi, niin ensimmäisen lisäbudjetin menolisäyksethän kohdennettiin pääosin juurikin nuorisotyöttömyyden helpottamiseen koulutuspaikkojen, palkkatuen, starttirahan ja koulutuksen keinoin. Näitä hallituksen hyvin aloittamia toimenpiteitä on varmasti syytä jatkaa myös seuraavalla kehyskaudella.

Arvoisa puhemies! Siitä olen samaa mieltä, että perusradanpidon rahoituksen on jatkossa oltava pitkäjänteisempää. Mitä tulee Seinäjoki-Oulu-rataosuuteen, niin se on täällä monta kertaa jo muidenkin suusta todettu, että se tulee valtiolle paljon kalliimmaksi, jos tämä rahoitus on tämmöistä tipoittaista ja pätkittäistä. Tämä asia on saatava kuntoon.

Kommentit

Kommentit

Kommentoi