Täysistuntopuheenvuoro: Tiedonantokeskustelu pääministeri Kiviniemen ohjelmasta

 |  Ei kommentteja

(vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Täällä on ihan aiheellisesti oltu huolissaan suomalaisten hyvinvointieroista, mutta täytyy nyt taas kerran muistuttaa, että hyvinvointierojen syveneminen on pidemmän aikavälin, viime laman jälkeinen, kehityskulku. Tämä hallitus on mielestäni tehnyt varsin sosiaalista politiikkaa niiden jälkien korjaamiseksi, mitä viime laman aikana on saatu aikaan.

Mutta sitten toinen asia. Täällä on mainittu myös perhevapaiden uudistamisjärjestelmä. Mielestäni on erittäin tärkeää sekä tasa-arvon että lasten edun ja lasten oikeuksien kannalta, että nämä kirjaukset vanhempainvapaiden kustannusten jakamisesta ja perhevapaajärjestelmän kehittämisestä ovat tässä hallitusohjelman päivityksessä. Uskon, että jos perhevapaajärjestelmää voitaisiin uudistaa joustavammaksi, pidemmäksi ja tasa-arvoisemmaksi, se olisi myös lasten etu. Toivon, että tulevassa esityksessä tai sen valmistelussa pohditaan erityisesti mallia, jossa 6 kuukautta kiintiöidään äidin käyttöön, 6 kuukautta kiintiöidään isän tai äidin, synnyttäneen puolison, käyttöön ja siitä viimeisestä 6 kuukaudesta vanhemmat saisivat päättää yhdessä. Uskon, että tämä olisi sellainen malli, millä tasa-arvoa ja lapsen etua todella edistettäisiin.

Kommentit

Kommentit

Kommentoi