Täysistuntopuheenvuoro: Periaatepäätös ydinvoimaloiden rakentamisesta

 |  Ei kommentteja

Johanna Sumuvuori /vihr (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Tämän salin tämänpäiväisestä keskustelusta on käynyt aika hyvin ilmi se, että tässä talossa on vain yksi ryhmä, joka on yksimielinen siitä, että tulevaisuuden energiaratkaisuja ei saa perustaa ulkomaisen teknologian, työn ja polttoaineen varaan, vaan pitää panostaa kotimaiseen uusiutuvaan energiamuotoon ja kotimaisiin raaka-aineisiin. Lisäydinvoiman rakentaminen ei kannusta energiatehokkuuteen, ja se uhkaa myös nimenomaan kotimaista uusiutuvaa ja työllistävää energiamuotoa. Toivon, että ne, jotka täällä vielä empivät kantaansa, miettivät tänään erityisesti aluepolitiikkaa ja kotimaista työllisyyttä. Kun äänestämme kotimaisen osaamisen, teknologian ja polttoaineiden ja aluepoliittisesti järkevämmän vaihtoehdon puolesta, tulemme kantaneeksi samalla huolta myös Suomen huoltovarmuudesta. Kysyisinkin ministeri Pekkariselta: Onko oikein, että tämä energiaratkaisu, josta nyt päätetään, keskittäisi voimakkaasti Suomen sähköntuotantoa ja heikentäisi siten Suomen huoltovarmuutta? Kysyn myös: Onko oikein, että joudumme äänestämään tästä päätöksestä ennen kuin ydinvastuulaki on voimassa?

Johanna Sumuvuori /vihr: Arvoisa puhemies! Päätämme tällä viikolla hallituskauden kauaskauntoisimmasta ratkaisusta. Olemme päättämässä energiaratkaisusta, jonka vaikutukset ulottuvat ilmastosta, ympäristöstä ja turvallisuudesta työllisyyteen, huoltovarmuuteen, nousevien vientialojen tulevaisuudennäkymiin ja koko Suomen hyvinvointiin. Tätä ratkaisua ei saisi tehdä kiireellä, sillä teemme valintoja myös tulevien sukupolvien puolesta.

Arvoisa puhemies! En halua sitoa Suomea ydinvoiman kaltaiseen riskienergiaan, joka vahvistaa maamme riippuvuutta ulkomaisesta teknologiasta, osaamisesta, työvoimasta ja polttoaineesta ja joka keskittää voimakkaasti kotimaista sähköntuotantoa. En halua myöskään kehittää kotimaastani ydinsähkön vientimaata enkä ydinjätteen kaatopaikkaa. Tämän päivän keskustelun aikana on mielestäni tullut selväksi, että eduskunnassa istuu vain yksi puolue, joka yksimielisesti vastustaa lisäydinvoiman rakentamista, vihreät. Toivonkin kaikkien niiden edustajien, jotka ovat vihreiden kanssa samaa mieltä, keskittyvän yhteisen tavoitteemme puolesta argumentointiin eli ydinvoimalupien kaatamiseen.

Arvoisa puhemies! Muutamia syitä, miksi ydinvoima ei ole Suomen edun mukainen ratkaisu. Ydinvoiman lisärakentaminen ei kannusta energiatehokkuuteen. Se uhkaa myös panostuksia kotimaiseen uusiutuvaan energiaan. Uusiutuviin energiamuotoihin panostaminen on aluepoliittisesti tehokkaampi keino tukea kotimaista työllisyyttä.

Ydinvoima on väärä ratkaisu erityisesti myös turvallisuuden kannalta. Vaikka onnettomuuden todennäköisyys olisi pieni, sen seuraukset olisivat Suomen kannalta kohtalokkaat.

Ydinvoima on huono ratkaisu erityisesti huoltovarmuuden kannalta, sillä uuden luvan myöntäminen TVO:lle keskittäisi yli 40 prosenttia maamme sähköntuotannosta yhdelle ainoalle niemelle.

Korkea-aktiivisen ydinjätteen turvallista loppusijoitusta ei ole vielä ratkaistu missään. Asia on vasta tutkimus- ja kehitysasteella. Yksi ongelma on myös se, että ydinvastuulaki ei ole voimassa.

Arvoisa puhemies! Voimme valita, tuemmeko uusien teollisuudenalojen ja työpaikkojen syntymistä ja päästötöntä energiaa vai teemmekö Suomesta eurooppalaisen ydinsähkön säteilevien jätteiden kaatopaikan. Todella toivon, että valitsemme energiansäästön, energiatehokkuuden ja työllistävän ja päästöttömän uusiutuvan energian.

Tulevaisuuden sähköntarve pystytään kattamaan ilman ydinvoimaa. Tämä on mahdollista tehostamalla sähkönkäyttöä teollisuudessa, palveluissa ja kodeissa ohjaamalla verotuksen ja tukien keinoin ihmisiä pois sähkölämmityksestä, tasaamalla kulutushuippuja ja panostamalla sähkön ja lämmön yhteistuotantoon sekä ennen kaikkea uusiutuvaan energiaan, kuten tuulivoimaan ja bioenergiaan.

Arvoisa puhemies! Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta. Hyvät edustajat, päätös kuluvan vuosisadan energiaratkaisusta, suomalaisten hyvinvoinnista ja tämän maan elinvoimaisuudesta kuuluu meille, ei kenellekään muulle. Miksi valitsisimme energiamuodon, jota jopa sen kannattajat kutsuvat siirtymäkauden ratkaisuksi


Kommentit

Kommentit

Kommentoi