Täysistuntopuheenvuoro: Valtineuvoston selonteko metropolipolitiikasta

 |  Ei kommentteja

Johanna Sumuvuori: Arvoisa puhemies! Arvoisa puhemies! Itsekin olen tosi onnellinen siitä, että täällä on keskusteltu varsin yksimielisesti siitä, että menestyvä Pääkaupunkiseutu on koko maan etu.

Yksi asia kuitenkin kiinnitti erityistä huomiotani keskustan ryhmäpuheenvuorossa, ja se oli tämä ajatus näistä hajakeskitetyistä vihreistä taajamista. Itselleni ne toivat mieleen oitis edellisen pääministerin luonnosteleman himmelimallin. Itse ajattelen, että sellainen himmeli pikemminkin ylläpitää hajautunutta yhdyskuntarakennetta, lisää ihmisten autoriippuvuutta ja sitä myöten kasvihuonepäästöjä, ja kehityksen täytyisi olla tietysti täysin päinvastainen.

Metropoliselonteossa mainitaan tärkeänä tavoitteena kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen kulkutapaosuuden kasvattaminen. Siellä myös mainitaan huolestuttava kehitys, että työmatkaliikenne Pääkaupunkiseudun ja muun seudun välillä on jatkuvasti kasvanut ja keskimääräiset työmatkaosuudet ovat pidentyneet. Tämä on erittäin huolestuttava kehitys. Senkin takia yhdyskuntarakenteen tiivistäminen on erittäin tärkeä tavoite ja tarvitaan myös seuraavalla hallituskaudella konkreettisia toimenpiteitä ja esityksiä joukkoliikenteen rahoittamiseksi ja kulkumuoto-osuuden lisäämiseksi. Yksi tällainen tapa kerätä rahaa joukkoliikenteelle olisi Pääkaupunkiseudulla käyttöön otettavat ruuhkamaksut, joista toivottavasti saadaan esitys viimeistään seuraavalla hallituskaudella.

Kommentit

Kommentit

Kommentoi