Täysistuntopuheenvuoro: Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan, Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan toimintakertomukset 2009

 |  Ei kommentteja

Arvoisa puhemies! Täällä salissa laajasti kannatettu pohjoismainen puolustusyhteistyö on vihreästäkin näkökulmasta erittäin tervetullutta, koska sitä kautta voidaan saada säästöjä, ja mitä vähemmän aseisiin käytetään rahaa, sen parempi.

Mutta sitten ihan tästä EU:n roolista turvallisuuspolitiikassa ja ehkä EU:n tulevaisuuden turvallisuusstrategiasta, mihin myös ulkoministeri viittasi. Itse pidän EU:ta keskeisimpänä Suomen turvallisuusfoorumina. Pari sellaista kysymystä, millä tätä tulevaisuuden turvallisuusstrategiaa voisi uudistaa ja sitä myötä vahvistaa EU:n omaa roolia, olisivat täällä mainittujen esimerkiksi siviilikriisinhallinnan ja eräänlaisten nopean toiminnan siviilivalmiusjoukkojen tai nopean toiminnan siviilikapasiteetin lisääminen EU:n taistelujoukkojen rinnalle ja sitten myös aseriisuntakysymykset, jotka mielestäni ovat olleet hieman paitsiossa.

Saksan hallitushan nosti esimerkiksi ydinaseriisunnan yhdeksi ulkopolitiikkansa kärkikysymykseksi, ja tänä vuonna myös viisi Nato-maata, Saksa, Belgia, Luxemburg, Hollanti ja Norja, ovat puhuneet eurooppalaisen ydinaseriisunnan puolesta ja sen lisäämisestä myös Naton strategiseen konseptiin. Kysyisinkin ulkoministeriltä ja ehkä myös puolustusministeriltä: Miten tärkeinä näette siviilikriisinhallinnan ja aseriisunnan roolin eurooppalaisessa tulevaisuuden turvallisuusstrategiassa?

Ulkoasiainministeri Alexander Stubb (ote puheesta): Arvoisa herra puhemies! Yritän parhaani mukaan vastata näihin erinomaisiin huomioihin ja kysymyksiin, joita salin puolelta esitettiin.

Ensimmäinen rypäs kysymyksiä koski pohjoismaista yhteistyötä ja varsinkin solidaarisuuslauseketta. Siitä ilmaisivat näkemyksensä ja kysymyksensä edustajat Salolainen, Koskinen ja myös Nylander ja sitten Sumuvuori. Kiitos kannatuksesta. Olemme vahvasti sitä mieltä, että Pohjoismaita sitoo poliittinen solidaarisuus.

Tällä hetkellä, ed. Nylander, tilanne on siis se, että meidän ulkoministeriöidemme poliittiset osastopäälliköt pohtivat yhdessä, millaista sisältöä tällainen poliittisuusjulistus voisi käsittää, mikä se kokonaisuus on, ja lähdetään todellakin liikkeelle siitä, että kaveria ei jätetä. Kyse ei todellakaan ole mistään sotilasliitosta tai tämän tyyppisestä, mutta kuitenkin konkreettisesta tunnustuksesta, siitä, että teemme yhteistyötä. Ja kuten ministeri Häkämies on moneen otteeseen todennut, me teemme jo puolustuksen saralla paljon konkreettista yhteistyötä Pohjoismaiden välillä.

Puolustusministeri Jyri Häkämies (ote puheesta): Ed. Sumuvuori otti tärkeän kysymyksen esille, siviilikriisinhallinnan. Myöskin siihen voi olla puolustuksellinen ulottuvuus niin kansallisella kuin pohjoismaisella kuin eurooppalaisella tasolla esimerkiksi vaikkapa luonnonkatastrofin kohdatessa. Jos niin ikävästi käy, on luonnollista, että ne voimavarat, ne nopean toiminnan kyvyt, joita meillä on puolustuksessa olemassa, ovat käytettävissä, enkä näe sille mitään estettä, pikemminkin päinvastoin.

Kommentit

Kommentit

Kommentoi