Täysistuntopuheenvuoro: Opposition välikysymys tuloerojen kasvusta ja verotuksen rakenteesta

 |  Ei kommentteja

Johanna Sumuvuori /vihr (vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Mielestäni ongelma ei oikeastaan ole se, ettemme kaikki täällä kannattaisi hyvinvointiyhteiskunnan säilyttämistä, vaan se, miten nopeasti verotuksen ja sosiaaliturvan uudistuksia saadaan tehtyä. On selvää, että pääomaveroa pitää nostaa, ja salikeskustelun perusteella näköjään se tulee seuraavalla vaalikaudella nousemaan, ja hyvä niin.

Olen sitä mieltä, että hallituksen toimet perusturvan parantamiseksi ovat lyöneet jarruja köyhyyden ja tuloerojen kaventamiseksi ja se on kohtuullisen hyvä saavutus tällaisessa taloustilanteessa, jossa politiikkaa on tehty. Kannatan ajatusta siitä, että seuraavalla hallituskaudella tehdään konkreettinen tulevaisuusohjelma köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämiseksi. Yksi konkreettinen asia, mistä sen voi aloittaa, on lapsilisän muuttaminen etuoikeutetuksi tuloksi, jolloin se ei vaikuttaisi toimeentulotuen määrään. Kannatatteko te myös tätä ajatusta, valtiovarainministeri Katainen?

Johanna Sumuvuori:

Arvoisa puhemies! Olisi vastuutonta kiemurrella irti itse peruskysymyksistä. Verotuksen rakenne suosii tällä hetkellä pääomatuloja. Tuloerot kuitenkin lähtivät kasvuun jo 1990-luvun lamasta ja ovat johtaneet myös hyvinvointieroihin ja eriarvoistumiseen. Tämän hallituksen toimet, kuten perusturvauudistuksien indeksiin sitominen, kunnallisveron perusvähennyksen nosto, minimivanhempainrahan nosto työmarkkinatuen tasolle ja opintotuen korotus ja muut perusturvaa vahvistavat toimet, ovat kuitenkin lyöneet jarruja köyhyyden lisääntymiselle. Voi kuitenkin myöntää, että todellisen suunnanmuutoksen kannalta ne ovat silti olleet toimina vielä riittämättömiä. Sosiaaliturva ei ole vieläkään kohtuullisella tasolla. Sosiaaliturvaa ei myöskään saatu Sata-komitean työssä vastaamaan työelämän muutosta, vaikka se tapahtui jo 20 vuotta sitten. Tehtävää siis todellakin riittää seuraavillekin hallituksille. Tämän hallituksen työtä köyhyyden vähentämiseksi on haitannut taantuma. Välillä maalattiin uhkakuvia uudesta massatyöttömyydestä, mutta hallituksen elvyttävät toimet olivat oikein ajoitettuja ja oikean kokoisia. Työttömyys ei karannut käsistä.

Arvoisa puhemies! Nuoruus on elämänvaihe, jossa apua ei voi odottaa kauan. Siksi haluan tarkastella välikysymyksessä esiin nostettua aihetta erityisesti lasten ja nuorten näkökulmasta. Vuosina 1990-2008 lapsiköyhyys lähes kolminkertaistui. Erityisesti yksinhuoltajaperheet ovat vaikeassa asemassa. Kun kyse on lapsuudesta, kerran rikki mennyttä on vaikeaa ja kallista korjata. Siksi hyvän lapsuuden edellytyksistä on huolehdittava myös vaikeina aikoina. Keskeistä on tasa-arvoisten lähtökohtien varmistaminen ja vastuu tulevista sukupolvista. Köyhien lapsiperheiden määrän kasvu liittyy myös työmarkkinoiden muutokseen. Vähän koulutetuille on aiempaa vähemmän työpaikkoja, työelämä on silppuuntunut, ja matalapalkkaisella työllä on aiempaa vaikeampi tulla toimeen. Toisaalta 15 prosentissa köyhistä lapsiperheistä huoltajalla on korkeakoulutus. Viime vuosina tehdyt pienimpien äitiys-, isyys- ja vanhempainrahojen korotukset, lapsilisien sitominen indeksiin ja tasokorotus kolmannesta lapsesta lähtien, yksinhuoltajan lapsilisän korotus ja kotihoidon tuen korotus ovat merkittäviä mutta eivät vielä riittäviä parannuksia köyhyyden ja sen periytymisen ehkäisemiseksi. Vaikka lapset huomioidaan toimeentulotuen normissa, olisi selkeämpää, että lapsilisä muutettaisiin etuoikeutetuksi tuloksi.

Nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi kaikille peruskoulun päättäville on tarjottava opiskelupaikka. Tällä hallituskaudella ammattikoulujen aloituspaikkoja onkin lisätty 10 000:lla. Työttömyyskorvauksen ehtoja on muutettu siten, että myös ansiosidonnaisella voi opiskella uuteen ammattiin. Nuorisolain uudistus taas on lisännyt viranomaisten yhteistyötä, ja työpajatoiminnalle on saatu lisää resursseja. Pohja syrjäytymisen ehkäisemiselle luodaan kuitenkin riittävällä perusturvalla. Vihreiden ratkaisu riittävään perusturvaan on perustulon käyttöönotto.

Arvoisa puhemies! Talouden kestävyysvajeen lisäksi on paikattava myös hyvinvoinnin kestävyysvajetta. Seuraavan hallituksen onkin sitouduttava tuloerojen kaventamiseen, eivätkä vihreät voi lähteä mukaan sellaiseen hallitukseen, jonka ohjelmassa köydyyden torjuminen ei ole uskottavasti mukana. Sosiaaliturvan tason on oltava riittävä, ja sen on oltava samalta planeetalta nykyajan työelämän kanssa. Tässä viimeisessä asiassa vihreät ovat usein olleet valitettavan yksin.

Verotuksen uudistamista on selvitetty tällä hallituskaudella ja siitä päätetään kevään hallitusneuvotteluiden yhteydessä. Ennen vaaleja puolueiden pitää avata omat verokantansa. Esimerkiksi kokoomus on tuonut suorasukaisesti julki tuloeroja kasvattavan verolinjansa. Se perustuu verotuksen alentamiseen ja siitä mahdollisesti seuraavaan talouskasvuun ja uusiin työpaikkoihin. Kun valtiontalouden tilanne on niin synkkä kuin se on, täytyy vain ihmetellä kokoomuksen yltiöoptimismia. SDP puolestaan on keskittynyt lähinnä vastustamaan kaikkia hallituksen muutoksia verotukseen, olivat ne sitten korotuksia tai kevennyksiä.

Arvoisa puhemies! Vihreiden mielestä verotusta on keventämisen sijaan maltillisesti korotettava. Verotuksen painopistettä on siirrettävä työn verotuksesta kulutuksen ja ympäristön saastuttamisen verottamiseen mutta kuitenkin verotuksessa pienituloisille kompensoiden. Pääomatulojen verotusta on korotettava ja siitä on tehtävä progressiivista. Uraani- ja windfall-verojen käyttöönotto, turpeen verotuksen kiristäminen ja jäteveron laajennus tuovat myös verotuloja. Myös arvonlisäveroa on hieman korotettava, vaikka se ei helppo päätös olekaan. Samaan aikaan pienten tulojen verotusta on oikeudenmukaisuuden ja työllisyyden nimissä edelleen kevennettävä.

Arvoisa puhemies! Tällä hallituskaudella tehtiin ilmasto- ja energiapoliittinen tulevaisuusselonteko. Seuraavan hallituksen on tehtävä tuloerojen kaventamiseen ja köyhyyden vähentämiseen tähtäävä tulevaisuusselonteko. Eriarvoisuuden ja hyvinvointierojen poistamisen pitää olla seuraavan hallituksen ykköstavoitteita ilmastonmuutoksen torjumisen lisäksi.

Pia Viitanen /sd (vastauspuheenvuoro):

Arvoisa rouva puhemies! Minusta on hyvä asia se, että vihreät nyt tässä paria kuukautta ennen vaaleja tulevat ikään kuin seuraavaa hallitusta ajatellen niille linjoille, mitä oppositio on tältä hallitukselta edellyttänyt tämän neljän vuoden aikana, nimittäin reilumpaa meininkiä ja oikeudenmukaisempaa politiikkaa. Hyvä, että vihreät viikonloppuna irtaantuivat tämän hallituksen veronlinjoista ja tulivat samalle linjalle, mikä on SDP:n linja.

Toisin kuin ed. Sumuvuori sanoi, meillä on ollut selkeät esitykset muun muassa pääomaveron korotuksesta ja sen muuttamisesta progressiiviseksi, jotka nyttemmin myös vihreät ovat hyväksyneet. Harmi, että hallitus ei ole niitä toteuttanut, vaikka kaikki hallituspuolueet tuntuvat sanovan, että reiluahan tämä olisi, mutta mitään ei tehdä.

Puhemies! Arvovalintoja voi tehdä monella tapaa. Ihmettelen ja kysynkin vihreiltä, miksi ihmeessä tämä hallitus on tehnyt sellaisia arvovalintoja, että tällä kaudella 500 miljoonaa euroa on riittänyt lisää varustelumenoihin ja samaan aikaan esimerkiksi työttömät on jätetty ilman, opiskelijat eivät saaneet indeksikorotusta, yliopistot kärsivät rahoituspulasta.

Johanna Sumuvuori /vihr (vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Olin aikoinaan ylioppilasliikkeessä aktiivinen ja vaadin monesti mielenosoituksissa opintotuen korotusta ja sitomista indeksiin. No, voin olla tyytyväinen, että tällä hallituskaudella opintotukea itse asiassa nostettiin. Indeksiin sitominen on mielestäni se seuraava askel, jota ei valitettavasti saatu tällä hallituskaudella tehtyä.

Mitä tulee perusturvan parantamiseen, niin varmasti riittää tehtävää seuraaville hallituksille. Mielestäni nyt on relevanttia puhua siitä, mikä on jäänyt tältä hallitukselta kesken, mutta itselläni ei ole mitään hävettävää ainakaan verrattaessa edellisen hallituksen perusturvan nostamiseen. Tämä hallitus on, kuten on tullut monta kertaa tänään tässä salissa ilmi, nostanut perusturvaa enemmän kuin edellinen hallitus.

 

Kommentit

Kommentit

Kommentoi