Ei vientiluottoja hiilivoimalle!

 |  Ei kommentteja

Eduskunnan ympäristövaliokunta käsitteli tänään E-kirjettä komission esityksestä EU:n ehdotukseksi vientiluotoista ja hiilivoimaloista (E162/2014).

Jouduin jättämään asiaan eriävän mielipiteen, sillä valiokunnan enemmistö ei suhtautunut tarpeeksi tiukasti epäsuoraan julkiseen tukeen hiilivoimaloille. Keskustan edustaja Antti Kaikkonen tuki eriävää mielipidettäni.

Suomi on sitoutunut vähentämään päästöjä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, eikä fossiilisten polttoaineiden minkäänlainen tukeminen edistä tätä tavoitetta.

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n arvion mukaan kaksi kolmasosaa tunnetuista fossiilisista polttoainevaroista on jätettävä käyttämättä, mikäli haluamme tosissamme varmistaa, ettei imaston lämpeneminen ylitä vaarallista kahden asteen rajaa.

Perustelin eriävän mielipiteeni näin:

”Kansainvälinen energiajärjestö IEA on todennut, että 2°C globaalissa lämpötilan nousussa pysyminen 50 %:n todennäköisyydellä edellyttää ainoastaan hiilivapaan energiatuotannon kehittämistä vuoden 2017 jälkeen.

Myös epäsuora julkinen rahoitus fossiilisilta polttoaineilta, mukaan lukien vientiluotot, tulisi siirtää uusiutuvaan energiaan.

Vientiluotot hiilihankkeille tulisi lakkauttaa Pariisin ilmastokokouksen kynnyksellä. OECD-maiden tulee sitoutua lakkauttamaan julkinen tuki hiilihankkeille ja laajemmin kaikille hiili-intensiivisille hankkeille.

Edellä olevan perusteella esitämme, että valiokunta ottaa edellä olevan huomioon eikä tue valtioneuvoston toimintalinjaa.”

Vihreiden edustaja Johanna Karimäki jätti samansisältöisen eriävän mielipiteen tänään talousvaliokunnassa. Seuraavaksi asiaa käsittelee suuri valiokunta, jonka jäsenenä myös toimin.

Kommentit

Kommentit