Ilmastolaki tulee!

 |  Ei kommentteja

Eduskunta aloitti tänään täysistunnossa ilmastolain käsittelyn. Ilmastolain takana on nyt kaikki muut eduskuntapuolueet, paitsi perussuomalaiset. Perussuomalaisten eduskuntaryhmä on köröttelemässä yksin lyhyet valot päällä kohti tulevaisuutta. Pidin täysistunnossa puheenvuoron ja osallistuin debattiin. Tässä puheenvuoroni.

Historiallinen laki!

Ilmastonmuutos koskettaa kaikkia, ja Suomen mielipideilmasto heijastaa tätä: 79% kansasta kannattaa ilmastolakia. Lisäksi kaksi kolmasosaa toivoo Suomen hallitukselta nykyistä jämerämpää toimintaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Ilmastolain läpimeno on siis paitsi ympäristön kannalta välttämätöntä ja taloudellisesti järkevää, myös kansan tahdon toteuttamista.

Haluan lämpimästi kiittää kansalaisyhteiskunnan aktiivisuudesta syntynyttä historiallista kampanjaa, jonka johdosta olemme nyt käsittelemässä ilmastolakia eduskunnassa ympäristövaliokunnan myönteisen mietinnön pohjalta.

Kampanja käynnistyi vuoden 2008 helmikuussa ja keräsi ympärilleen yli kolmekymmentä järjestöä, yritystä ja yhteisöä. Ilmastokampanja aktivoi suomalaiset todella hienolla tavalla. Kansanedustajille lähetettiin yli 40  000 ilmastolakia vaativaa postikorttia ja suuri määrä kansanedustajia yli puoluerajojen ilmoitti tukevansa lakia. Hallitusohjelmaan ilmastolaki kirjattiin 2011 vihreiden vaatimuksesta. Tässä vaiheessa haluan kiittää suuresti entistä ympäristöministeriämme, kansanedustaja Ville Niinistöä. Hän paitsi neuvotteli ilmastolain hallitusohjelmaan, käytti myös siiren määrän työtunteja lain saamiseksi eduskuntaan.

Ympäristövaliokunnan mietintö puoltaa ilmastolakia järkisyistä, ja torjuu ansiokkaasti siihen kohdistetut kritiikit. On huomattava, että ilmastolailla pyritään nimenomaan vähentämään hallinnollisia päällekkäisyyksiä niin poliittisessa suunnittelussa kuin seurannassakin, toisin kuin liikenne- ja viestintä-, maa- ja metsätalous- sekä talousvaliokunta lausunnoissaan epäilevät. Lisäksi kokonaisvaltaisempi ja järjestelmällisempi raportointi edistää päätöksenteon avoimuutta.

Ilmastolain myötä Suomi korostaa edelleen sitoutumistaan tämän globaalin uhan torjumiseen. Tämä on tärkeä viesti sekä kansainvälisesti, että kotimaassa. Kuten ympäristövaliokunnan mietinnössä sanotaan: ’Valiokunta katsoo, että ilmastolaki lisää ilmastopolitiikan kokonaishallintaa, yhteiskunnallista näkyvyyttä ja painoarvoa. Lakisääteisestä suunnittelujärjestelmästä säätämällä ja eduskunnan roolia vahvistamalla korostetaan, että ilmastopolitiikka on tärkeää yhteiskunnallista toimintaa. Ilmastopolitiikkakokonaisuuden korostaminen erillisellä ilmastolailla antaa myös kansainväliseen ilmastopolitiikkaan viestin Suomen edelläkävijyydestä ja sitoutumisesta ilmastonmuutoksen hillitsemiseen.’

Ilmastolaki ei toki ole täydellinen, mutta se luo välttämättömän pohjan Suomen ilmastopolitiikan eteenpäin viemiseksi. Siihen on myös kirjoitettu sisään tieteellisen tiedon hyödyntäminen päätöksenteossa, mikä edistää päätöksenteon itseäänkorjaavuutta. Tieteelliseen tietoon nojaaminen edistää tulevaisuudessa toivon mukaan myös eri hallinonalojen ja sektoreiden päästövähennystoimenpiteiden yhteensovittamista.  Edistämällä keskipitkän ja pitkän aikavälin ennustettavuutta ilmastolaki on myös taloudellisesta näkökulmasta hyödyllinen väline.

Vaikka kasvihuonepäästöt nollattaisiin tänään, ilmastonmuutos ei pysähtyisi. Ilmastolailla on kiire, koska vastuullamme on monien sukupolvien tulevaisuus. Olisi itsekästä, epäeettistä ja vastuutonta politiikkaa lykätä näitä päätöksiä enää päivääkään.

Haluan kiittää kaikkia eduskuntapuolueita, jotka ovat mukana viemässä ilmastolakia eteenpäin. Ilmastonmuutosta ei voi torjua yksi, vaan yhdessä. Perussuomalaisten eduskuntaryhmältä haluaisin kysyä, mitkä ovat heidän ratkaisunsa ilmastonmuutoksen torjumiseen?

Kommentit

Kommentit

Kommentoi