Äiti lähtee nyt töihin

 |  Ei kommentteja

Olen naisena ja feministinä ollut onnellinen siitä työstä, jota aiempien sukupolvien tasa-arvotaistelijat ovat tehneet. Ilman heidän kamppailujaan eläisin hyvin erilaista elämää kuin nyt. Täysivaltainen kansalaisuus, oikeus omistaa, opiskella, asettua ehdolle ja äänestää ovat nyt itsestäänselvyyksiä, mutta eivät ole olleet sitä aina. Ajatella, että naiset saivat oikeuden tehdä työtä ilman miesten lupaa vasta 1919!

Työelämän tasa-arvoa ei ole kuitenkaan vielä saavutettu, vaikka se olisi hyödyksi koko yhteiskunnalle. Naisten euro on noussut 83 senttiin, mutta naisten taloudellisen aseman parantamisessa on vielä paljon tehtävää. Palkkatasa-arvo etenee hitaasti. Naisvaltaisten alojen arvostus nousee, kun näiden alojen palkkausta ja työehtoja korjataan vaatimustasoa vastaavaksi. Työtehtävien vaativuuden arviointi pitää olla mahdollista myös naisvaltaisten ja miesvaltaisten alojen välillä.

Vihreät on vaatinut niin julkisen kuin yksityisen sektorin työpaikoille tasa-arvoselvityksiä, joissa palkkatiedot ja palkkaperusteet ovat avoimesti työntekijöiden tarkistettavissa. Samoin on vaadittu sitovaa ja konkreettista tasa-arvoista samapalkkaisuusohjelmaa.

Vihreiden tavoitteena on myös vanhempainvapaiden tasaisempi jakautuminen molempien vanhempien kesken. Tätä on ajateltu ensisijaisesti lapsen hyvinvoinnin ja edun kautta, mutta esittämämme malli edistää myös työelämän ja vanhemmuuden tasa-arvoa.

Vihreiden vanhempainvapaamallissa kuusi kuukautta on kiintiöity äidin käyttöön, kuusi isän tai synnyttäneen äidin puolison käyttöön ja kuusi kuukautta vanhempien yhteisellä päätöksellä jaettavaksi.

Olemme esittäneet myös vanhempainvapaiden kustannusten tasaisempaa jakoa kaikkien työnantajien kesken. Tämä auttaisi etenkin nuorten naisten asemaa, kun työnantajan ei kannattaisi syrjiä “raskausriskin” vuoksi työhönotossa. Naisvaltaisten alojen yrittäjille tämä olisi erinomainen kädenojennus.

Ajattelen, että työelämän tasa-arvon edistäminen vahvistaa myös perheitä ja parisuhteita. Kun puolisoilla on tasavertainen rooli vanhemmuudessa ja yhtäläiset mahdollisuudet edistää työuriaan, perheet voivat paremmin. Ei näitä malleja esitetä siksi, että halutaan vain naisten asiat kuntoon. Tasa-arvoisemmat perheet ja työpaikat ovat hyväksi kaikille, ei vain naisille.

Tasa-arvotyötä ei muutenkaan tehdä vain naisten voimin. Tarvitsemme mukaan kaikki. Pidän opiskeluaikana kuulemastani sloganista: feministinainen on myös miehen paras ystävä. Ja mieskin voi olla feministi, se on meille selvää kuin pläkki.

Vaikka välillä tuntuu, että yhteiskunnallista ilmapiiriä uhkaa tasa-arvotaantuma, periksi ei saa antaa.

Kommentit

Kommentit

Kommentoi