Näkymätöntä työtä

 |  Ei kommentteja

Joskus kuulee, että suomalaisissa järjestöissä tapetaan aikaa hiukan kahvia juoden ja pullaa siivuttaen. Sillä tavalla tuskin ajattelevat kuitenkaan ne

– 30 000 suomalaista, jotka ovat töissä sosiaali- ja terveysalan järjestöissä
– 900 000 suomalaista, jotka toimivat aktiivisesti sosiaali ja terveysalan järjestöissä
– 13 000:n sosiaali- ja terveysalan järjestön 1,3 miljoonaa jäsentä.

Sosiaali- ja terveysalojen kattojärjestö SOSTE arvioi, että heidän jäsenjärjestöjensä vapaaehtoiset tekevät vuodessa töitä 21 henkilötyövuoden edestä. SOSTEn Riitta Särkelän mukaan arvio on tehty varovaisuusperiaatteen mukaan.

Ensi- ja turvakotitoiminta on lähes täysin järjestösektorin vastuulla. Päihdepalveluista noin puolet. Kriisiapu käytännössä täysin.

BKT ei ole paras mittari mittaamaan yhteiskunnan hyvinvointia. Se ei tunnista lainkaan vapaaehtoistoimintaa tai muuta järjestötyötä, joka on monelle kansalaiselle oleellinen ja arvokas apu julkisen sektorin tuottamien peruspalveluiden ohella.

SOSTE on julkaissut EU-tavoitteet, joihin on helppo sitoutua.

Järjestö lähtee siitä, että ihmisten hyvinvointi on yhteiskunnallisen vakauden ja kestävän talouden edellytys ja rauhan perusta. Siksi sosiaalisen Euroopan rakentaminen on niin tärkeä teema myös EU-vaaleissa. Talous ei ole itseisarvo, vaan väline hyvinvoinnin ylläpitämiseksi.

Järjestön tavoitteet kohtasivat hyvin kampanjani avainteemat: avoimuuden lisääminen kansalaisten luottamuksen palauttamiseksi, kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen osallisuuden lisääminen kaikessa EU-päätöksenteossa ja järjestöjen roolin tunnustamisen hyvinvoinnin edunvalvojina ja edustajina.

Kansalaisjärjestöillä ei ole EU:ssa samanlaista konsultatiivista asemaa kuin esimerkiksi Yhdistyneissä kansakunnissa. Lupasin aamun vierailulla, että europarlamentaarikkona olisin aktiivinen asian tyrkkimisessä eteenpäin EU:n seuraavaan perussopimusuudistukseen.

Ja ne kahvit ja pullat. Niitä ei saa missään nimessä aliarvioida. Monet vapaaehtoiset kertovat kokemuksistaan eri ikäisten ihmisten ystävätoiminnasta. Se, mitä toiselta ihmiseltä – vapaaehtoiseltakin – kaikkein eniten toivotaan, on läsnäolo.

Kommentit

Kommentit

Kommentoi