Lasten oikeudet kuuluvat europarlamentille – yhtään sukupolvea ei saa hukata

 |  Ei kommentteja

Allekirjoitin tällä viikolla lasten oikeuksien manifestin. Sitouduin siis puolustamaan lasten oikeuksia europarlamentissa, jos tulen valituksi mepiksi. Olisin tehnyt sen toki muutenkin, mutta manifesti on hyvä tapa muistuttaa, että EU:n on huolehdittava myös sen pienten kansalaisten eli tulevaisuuden tekijöiden asioista.

Lasten oikeuksista huolehtiminen on yksi tärkeimmistä keinoista vaikuttaa koko maanosan tulevaisuuteen.

EU-maissa elää yhteensä noin 100 miljoonaa lasta. Manifesti muistuttaa, että joka neljäs lapsi EU-alueella elää köyhyydessä. Turvapaikanhakijoista taas neljännes on joka vuosi lapsia. 250 000 lasta ilmoitetaan joka vuosi kadonneeksi ja noin 800 000 lapsen vanhempi on vankilassa.

Erityisesti olisi varmistettava, että kaikkein heikoimmassa asemassa olevien lasten (esimerkiksi romanilasten, vammaisten lasten ja maahanmuuttajalasten) tilannetta pyritään aktiivisesti parantamaan.

EU:n on kaikilla politiikan tasoilla muistettava lapset niin omalla alueellaan kuin globaalisti. Maailman suurimpana kehitysavun antajana Euroopan unionilla on mahdollisuus vaikuttaa lasten tulevaisuuteen maailmanlaajuisesti.

Sitoumuksella pyritään mm. seuraaviin asioihin:

– Europarlamenttiin luodaan vakituinen menettelytapa sen varmistamiseksi, että lasten oikeuksia edistetään kaikilla tasoilla. Tämä on tärkeää, koska tällä hetkellä yhdelläkään EU-valiokunnalla ei ole varsinaista vastuuta lasten asioista, eikä EU oikeastaan arvioi systemaattisesti sitä, millaisia vaikutuksia harjoitetulla politiikalla on lapsiin.

– EU:n rahankäytössä huomioidaan aina lasten etu. Europarlamentin on valvottava, että EU:n varoja käytetään lasten kannalta oikein.

– Tietoisuutta lasten asemasta ja oikeuksista lisätään kaikissa jäsenmaissa.

– Lisätään lasten vaikutusmahdollisuuksia päätöksenteossa ja sen valvonnassa ja arvoinnissa.

Lapsia on kohdeltava lapsina, oli heidän taustansa tai kotimaansa mikä hyvänsä. Se on lasten perustavanlaatuinen oikeus.

Kaikki EU:n jäsenmaat ovat ratifioineet YK:n lasten oikeuksien sopimuksen ja myös unionin peruskirja velvoittaa ottamaan lasten oikeudet huomioon kaikessa EU-politiikan suunnittelussa, täytäntöönpanossa ja seurannassa.

Kaikki köyhyyden ja eriarvoisuuden torjumiseen tähtäävät toimet auttavat myös lapsia. Siksi kaikki investoinnit koulutukseen, päivähoitoon ja perusterveydenhuoltoon ovat äärimmäisen tärkeitä.

Yhtäkään sukupolvea ei ole varaa hukata.

Kommentit

Kommentit

Kommentoi