Ympäristölle haitalliset miljardituet kuriin

 |  Ei kommentteja

Kehysriihi päättyi dramaattisesti, kun vasemmistoliitto päätti lähteä hallituksesta. Mielestäni se oli ikävää, koska vihreillä ja vasemmistoliitolla oli hallituksessa paljon asioita, joissa he tukivat toinen toisiaan, esimerkiksi sosiaalipolitiikan ja ympäristönsuojelun linjauksissa.

Paavo Arhinmäki tulee oppositiosta käsin epäilemättä nyt haukkumaan vihreitä kuin vierasta sikaa, mutta en aio provosoitua siitä. Olen kyllä kuullut, millaista hallituksen arki on ollut kulissien takana. Vihreät tekivät kaikkensa saadakseen kehyksestä paremman sillä painoarvolla, mitä vihreiden kokoisella puolueella hallituskoalitiossa on.

Haluan nostaa kehysriihestä yhden asian, josta räksytin jo viime kaudella eduskunnassa: ympäristölle ja kestävälle kehitykselle haitalliset tuet.

Ympäristöjärjestöjen mukaan Suomessa käytetään ympäristölle haitallisiin tukiin jopa 4,5 miljardia euroa vuodessa. Se on pissaamista suoraan omiin muroihin. Veronmaksajien rahoilla ei pidä tukea toimintaa, joka on jyrkästi ristiriidassa kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa.

Tavoitteet luonnonvarojen kestävästä käytöstä, ilmastonmuutoksen hillitsemisestä ja monimuotoisuuden varjelemisesta ovat pelkkää löpinää, elleivät päättäjät ole valmiita tekemään konkreettisia muutoksia.

Yksi vihreiden kehysriihessä taistelema saavutus, joskin tässä vaiheessa vasta tipunaskel, oli ympäristölle haitallisten tukien leikkaaminen ja ympäristöperusteisen verotuksen lisääminen. Muun muassa kaivostoiminnan energiaverotuet poistuvat, samoin kuin nestekaasun verovapaus. Kaiken kaikkiaan verotus painottuu ympäristön kannalta myönteisemmin kuin aiemmin.

Kehysriihessä tehdyn ympäristöverojen korotuksen ja ympäristölle haitallisten tukien karsimisen yhteisvaikutus on noin 550 miljoonaa euroa. Se on alku. On silti ymmärrettävää, että ympäristöjärjestöt olivat kehykseen tältä osin pettyneitä. Hallitusohjelmaan kirjattu iso rakenteellinen uudistus jäi tekemättä, kuten SLL:n Eero Yrjö-Koskinen totesi riihen jälkeen.

Valtava pettymys oli myös turpeen vuodelle 2015 kaavaillun veronkorotuksen peruminen. Vihreät on puolueena ajanut korotuksia, mutta tässä riihessä tuli tappio. Vihreiden kanta turpeeseen on käytön suunnitelmallinen vähentäminen (ei kaiken käytön lopettaminen kuin seinään) ja korvaaminen uusiutuvilla energiamuodoilla. Turvetuotannolla on moniulotteiset ympäristövaikutukset: se vaikuttaa ilmaston lämpenemiseen, suoluonnon monimuotoisuuteen ja vesistöjen tilaan. Ville Niinistö on avannut viime vuonna vihreiden ja turpeen suhdetta hyvin blogissaan.

Ympäristölle haitallisten tukien karsimista on yksinkertaisesti jatkettava, samoin kuin verotuksen painottamista ympäristölle kestävämpään suuntaan. Hallituskautta on aika vähän jäljellä, joten suuria uudistuksia ei enää liene tulossa.

Seuraavien vaalien alla energia-asiat – esimerkiksi energiariippuvuuden vähentäminen – pitää nostaa voimakkaasti esiin. Niihin kun vaikuttaa jopa maailmanpolitiikka ja Suomen turvallisuusympäristö, kuten olemme viime aikoina saaneet nähdä.

Lisää tietoa haitallisista tuista löytyy mm. Suomen luonnonsuojeluliiton selvityksestä.

PS. Vihreät neuvottelijat keräsivät kehysriihen hyvistä, huonoista ja torjutuista asioista tiiviin yhteenvedon. Siihen kannattaa tutustua.

Kommentit

Kommentit

Kommentoi